Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources

2. Hur avancerad är tekniken?

Hilight V4W light tower application

Det går inte att sätta in LED-lampor i en standardmast. Om en belysningsmast ska gå att använda effektivt med LED-lampor måste den vara designad för lampornas särskilda linser och optik.

Dessa egenskaper har stor betydelse för ljusets kvalitet och spridning och minskar dessutom bländning som kan verka störande och tröttande för ögonen. Tänk på att belysningsmastens huvudfunktion är att ge god sikt på arbetsplatsen för att förbättra produktivitet och säkerhet under dygnets mörka timmar och vid dåligt väder.

Tillverkningen av LED-lampor har förbättrats betydligt under de senaste åren, och moderna LED-lampor ger exceptionellt starkt ljus. Nu finns det även bländningsfria modeller som minskar ansträngningen för ögonen och därmed gör det möjligt för personalen att arbeta både effektivare och säkrare. En viktig aspekt av valet av belysningsmaster är att bättre belysning dessutom kan minska antalet olyckor och skador på grund av dålig sikt på arbetsplatser.

Belysningsmaster