Stäng

2. Hur avancerad är tekniken?

Hilight V4W light tower application

Det går inte att sätta in LED-lampor i en standardmast. Om en belysningsmast ska gå att använda effektivt med LED-lampor måste den vara designad för lampornas särskilda linser och optik. Dessa egenskaper har stor betydelse för ljusets kvalitet och spridning och minskar dessutom bländning som kan verka störande och tröttande för ögonen. Tänk på att belysningsmastens huvudfunktion är att ge god sikt på arbetsplatsen för att förbättra produktivitet och säkerhet under dygnets mörka timmar och vid dåligt väder. Tillverkningen av LED-lampor har förbättrats betydligt under de senaste åren, och moderna LED-lampor ger exceptionellt starkt ljus. Nu finns det även bländningsfria modeller som minskar ansträngningen för ögonen och därmed gör det möjligt för personalen att arbeta både effektivare och säkrare. En viktig aspekt av valet av belysningsmaster är att bättre belysning dessutom kan minska antalet olyckor och skador på grund av dålig sikt på arbetsplatser.

Belysningsmaster