Stäng

5. Hur länge håller en LED-lampa?

HiLight V5 plus light tower on the road malaga 2018

En av de största fördelarna med LED-lampor jämfört med konventionella ljuskällor är den längre livslängden. Livslängden hos LED-lampor under tung användning mycket ligger omkring 30 000 timmar, vilket motsvarar ca 10 år. Som jämförelse brukar metallhalidlampor ha en maximal livslängd på 6 000 timmar, som blir ännu kortare vid tung användning. En ljusarmatur bedöms inte fungera längre när lumenvärdet har gått ner till 70 procent av ursprungsvärdet. Därför definieras livslängden i praktiken som perioden från det att LED-lampan först tas i bruk till den tidpunkt då uteffekten hamnar under 70 procent av den ursprungliga. Köpare bör alltid begära belägg för en LED-lampas livslängd, vilket alla seriösa tillverkare kan tillhandahålla. Eftersom användningsförhållandena för belysningsmaster inom bygg och anläggning och gruvdrift är mycket tuffa är slitstyrka en viktig parameter. En av LED-lampornas mindre kända fördelar är att de är mindre känsliga för temperaturväxlingar än sina föregångare. Varma och fuktiga förhållanden påverkar till exempel inte LED-lampors funktionsförmåga på samma sätt som metallhalidlampors. LED-lampor fungerar också utan problem vid låga temperaturer.

Slutsats

Det är redan vanligt med LED-belysning i privatbostäder och på kontor, och nu sprider sig trenden till bygg- och anläggningsbranschen och gruvindustrin över hela världen. Genom att finjustera tekniken har ledande tillverkare gjort LED-lamporna mer mångsidiga, tillgängliga och effektiva för många olika användningsområden. LED-revolutionen har tyvärr lett till många oseriösa aktörer på marknaden vars produkter inte levererar vad de lovar. Mot den bakgrunden är det ingen överraskning att potentiella köpare känner sig osäkra. Den viktigaste rekommendationen är att leta efter tillverkare med gott renommé som har investerat i att förfina och förbättra alla aspekter av LED-teknologin och kan erbjuda kunderna testade och beprövade lösningar.

Belysningsmaster