Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Lösningar
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

5. Hur länge håller en LED-lampa?

HiLight V5 plus light tower on the road malaga 2018

En av de största fördelarna med LED-lampor jämfört med konventionella ljuskällor är den längre livslängden. Livslängden hos LED-lampor under tung användning mycket ligger omkring 30 000 timmar, vilket motsvarar ca 10 år. Som jämförelse brukar metallhalidlampor ha en maximal livslängd på 6 000 timmar, som blir ännu kortare vid tung användning. En ljusarmatur bedöms inte fungera längre när lumenvärdet har gått ner till 70 procent av ursprungsvärdet. Därför definieras livslängden i praktiken som perioden från det att LED-lampan först tas i bruk till den tidpunkt då uteffekten hamnar under 70 procent av den ursprungliga. Köpare bör alltid begära belägg för en LED-lampas livslängd, vilket alla seriösa tillverkare kan tillhandahålla. Eftersom användningsförhållandena för belysningsmaster inom bygg och anläggning och gruvdrift är mycket tuffa är slitstyrka en viktig parameter. En av LED-lampornas mindre kända fördelar är att de är mindre känsliga för temperaturväxlingar än sina föregångare. Varma och fuktiga förhållanden påverkar till exempel inte LED-lampors funktionsförmåga på samma sätt som metallhalidlampors. LED-lampor fungerar också utan problem vid låga temperaturer.

Slutsats

Det är redan vanligt med LED-belysning i privatbostäder och på kontor, och nu sprider sig trenden till bygg- och anläggningsbranschen och gruvindustrin över hela världen. Genom att finjustera tekniken har ledande tillverkare gjort LED-lamporna mer mångsidiga, tillgängliga och effektiva för många olika användningsområden. LED-revolutionen har tyvärr lett till många oseriösa aktörer på marknaden vars produkter inte levererar vad de lovar. Mot den bakgrunden är det ingen överraskning att potentiella köpare känner sig osäkra. Den viktigaste rekommendationen är att leta efter tillverkare med gott renommé som har investerat i att förfina och förbättra alla aspekter av LED-teknologin och kan erbjuda kunderna testade och beprövade lösningar.

Belysningsmaster