Stäng

4. Vilka siffror är viktiga?

HiLight LED light tower in harbour belgium

En av de mest förvirrande aspekterna av LED-belysning är att effekt och prestanda klassificeras på ett annat sätt än för äldre typer av lampor. Tidigare var wattalet alltid måttet på prestanda medan lux nu är en mer rättvisande indikator. Det beror på att LED-lampor kan ge samma eller högre prestanda med betydligt lägre wattal. En belysningsmast av hög kvalitet bör klara att lysa upp en yta på 5000 kvadratmeter med en ljusnivå på 20 lux med fyra lampor på 350 W vardera. För att sätta siffrorna i perspektiv skulle en belysningsmast med fyra metallhalidlampor på 1 000 W vardera som bäst kunna lysa upp en yta på 4 000 kvadratmeter. Uttryckt som effektanvändning skulle metallhalidlösningen kräva ett kraftaggregat på 6 000 W, medan en LED-lösning bara skulle behöva 2 700 W nettoeffekt, vilket innebär en dramatisk minskning av bränsleförbrukningen. De senaste framstegen inom LED-tekniken innebär att det går att uppnå en bränsleförbrukning på ca 0,5 liter per timme. Ljustäckningsområdet, det genomsnittliga luxvärdet och den motoreffekt som behövs är tre av de viktigaste specifikationerna att titta på när du väljer en belysningsmast. En annan viktig faktor är ljusmastens färgåtergivningsegenskaper, som uttrycks som CRI (Colour Rendering Index). LED-lampor har en hög CRI-poäng. Vissa LED-belysningsmaster på marknaden har CRI över 85 (av 100), vilket ligger nära naturligt ljus. Detta är en väsentlig parameter, eftersom en hög CRI ger en korrekt ljusnyans som känns behaglig och trygg.

Belysningsmaster