Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumpar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Medium air compressor with HardHat PE canopy, on a construction site. XAS 188, XAS 238, XAS 288

Atlas Copco utökar de mobila kompressorerna i Versatility-serien med fyra nya modeller

Atlas Copco har utökat sina mobila kompressorer i Versatility-serien genom lanseringen av XAS 188-10 PACE, XAS 188-14 PACE, XAS 288-10 PACE och XAS 238-14 PACE. Med dessa tillskott erbjuder Atlas Copcos Versatility-serie optimal bränsleeffektivitet och ökad produktivitet för operatörerna. De nya modellerna är steg V-kompatibla och byggda för tuffa miljöer, till exempel anläggning, stenbrytning, gruvdrift och rivning, tack vare Atlas Copcos Hardhat®-huv.

Kontakta oss idag

Termen ”versatility” definieras som förmågan att anpassa eller anpassas till många olika funktioner eller aktiviteter. Det här är något som verkligen genomsyrar kompressorerna i vår Versatility-serie. Tack vare vår PACE-teknik kan operatörerna enkelt ändra kompressorns tryck och flöde för att anpassa den efter deras arbetsbehov. Våra kunder behöver bara en kompressor för flera tillämpningar.

Rodolfo Reimberg , Vice-President Marketing på Atlas Copcos Portable Air-division
XAS 188-14 PACE medium portable air compressor

Modellerna i sortimentet är XAS 188-14, 188-10, 238-14 och 288-10 PACE

Atlas Copcos innovativa PACE-system (Pressure Adjustment through Cognitive Electronics) erbjuder det bredaste arbetstrycksområdet inom en enda kompressor, vilket möjliggör flera tryck- och flödeskombinationer. PACE förlänger driftsintervallet för en enda kompressor från 5 upp till 14 bar. Den förbättrade mångsidigheten ökar kompressorns utnyttjandegrad och ger extra produktivitet eftersom den ger mer flöde när operatörerna sänker trycket. Därför är de nya kompressorerna idealiska att använda i en mängd olika tillämpningar, från sprutmålning till handhållna verktyg, blästring, sprutbetong, kabelblåsning och borrning, bland annat.
Digital styrenhet XC2003

Alla modeller i serien är utrustade med XC2003-styrenheten.

PACE-systemet finns i Atlas Copcos Xc2003-styrenhet, som har ett intuitivt användargränssnitt baserat på en LCD-färgskärm. Operatören kan enkelt ändra tryckinställningen i steg om 0,1 bar med bara tre enkla steg. Systemet övervakar kompressorns utnyttjandegrad och informerar om planerade serviceåtgärder. Xc2003 är damm- och vattentålig enligt IP65 vilket bidrar till att skydda kompressorn.

Alla kompressorer i Versatility-serien levereras med Atlas Copcos patenterade HardHat® -huv i polyetylen för att skydda kompressorn mot elementen. Det här skyddet är hållbart, lätt, korrosionsbeständigt och praktiskt taget oförstörbart, vilket garanterar ett högt andrahandsvärde i slutet av kompressorernas livslängd. 

 

De fyra nya modellerna har ECO-läge som hjälper operatören att uppnå en helt ny typ av bränsleeffektivitet. Den här innovativa tekniken från Atlas Copco bidrar till att minska kostnaderna för att köra kompressorer på tomgång under stilleståndstid, t.ex. vid byte av delar i maskiner eller flytt av utrustning till nya platser på anläggningen. I tomgångsläge växlar kompressorerna normalt till obelastat läge: trots att ingen luft krävs körs kompressorerna fortfarande och förbrukar bränsle. Men när ECO-läget aktiveras växlar XAS 188- och XAS 288-kompressorerna automatiskt från obelastat läge till avlastningsläge, vilket minskar bränsleförbrukningen med ytterligare 50 procent. När ECO-läget används fördröjs inte produktiviteten. När arbetet kan återupptas är kompressorn igång igen på några sekunder.

Medium air compressor with HardHat PE canopy, on a construction site. XAS 188, XAS 238, XAS 288
Versatility-serien har utformats för att fungera tillförlitligt i omgivningstemperaturer mellan -25 °C och 45 °C. Kompressorerna i den här serien har dessutom en kraftig, 110 procent spillfri ram, vilket eliminerar risken för markförorening eftersom den håller kvar alla maskinvätskor.

Enkelt underhåll har definitivt funnits i åtanke vid utformningen av sortimentet. Varje modell är lätt att komma åt och oljan behöver bara bytas vartannat år. Tack vare det nya patenterade oljeseparatorkärlet i de fyra nya modellerna i Versatility-serien tar oljeservicen 30 minuter.

Läs mer om funktionerna

Flexibilitet-serien: 7–22 m³/min, 275–784 cfm

Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera: 7–14 bar/100–205 psi