Stäng
Medium air compressor with HardHat PE canopy, on a construction site. XAS 188, XAS 238, XAS 288

Atlas Copco utökar de mobila kompressorerna i Versatility-serien med fyra nya modeller

Atlas Copco har utökat sina mobila kompressorer i Versatility-serien genom lanseringen av XAS 188-10 PACE, XAS 188-14 PACE, XAS 288-10 PACE och XAS 238-14 PACE. Med dessa tillskott erbjuder Atlas Copcos Versatility-serie optimal bränsleeffektivitet och ökad produktivitet för operatörerna. De nya modellerna är steg V-kompatibla och byggda för tuffa miljöer, till exempel anläggning, stenbrytning, gruvdrift och rivning, tack vare Atlas Copcos Hardhat®-huv.

Termen ”versatility” definieras som förmågan att anpassa eller anpassas till många olika funktioner eller aktiviteter. Det här är något som verkligen genomsyrar kompressorerna i vår Versatility-serie. Tack vare vår PACE-teknik kan operatörerna enkelt ändra kompressorns tryck och flöde för att anpassa den efter deras arbetsbehov. Våra kunder behöver bara en kompressor för flera tillämpningar.

Rodolfo Reimberg , Vice-President Marketing på Atlas Copcos Portable Air-division
XAS 188-14 PACE medium portable air compressor

Modellerna i sortimentet är XAS 188-14, 188-10, 238-14 och 288-10 PACE

Atlas Copcos innovativa PACE-system (Pressure Adjustment through Cognitive Electronics) erbjuder det bredaste arbetstrycksområdet inom en enda kompressor, vilket möjliggör flera tryck- och flödeskombinationer. PACE förlänger driftsintervallet för en enda kompressor från 5 upp till 14 bar. Den förbättrade mångsidigheten ökar kompressorns utnyttjandegrad och ger extra produktivitet eftersom den ger mer flöde när operatörerna sänker trycket. Därför är de nya kompressorerna idealiska att använda i en mängd olika tillämpningar, från sprutmålning till handhållna verktyg, blästring, sprutbetong, kabelblåsning och borrning, bland annat.
Digital styrenhet XC2003

Alla modeller i serien är utrustade med XC2003-styrenheten.

PACE-systemet finns i Atlas Copcos Xc2003-styrenhet, som har ett intuitivt användargränssnitt baserat på en LCD-färgskärm. Operatören kan enkelt ändra tryckinställningen i steg om 0,1 bar med bara tre enkla steg. Systemet övervakar kompressorns utnyttjandegrad och informerar om planerade serviceåtgärder. Xc2003 är damm- och vattentålig enligt IP65 vilket bidrar till att skydda kompressorn.

Alla kompressorer i Versatility-serien levereras med Atlas Copcos patenterade HardHat® -huv i polyetylen för att skydda kompressorn mot elementen. Det här skyddet är hållbart, lätt, korrosionsbeständigt och praktiskt taget oförstörbart, vilket garanterar ett högt andrahandsvärde i slutet av kompressorernas livslängd. 

 

De fyra nya modellerna har ECO-läge som hjälper operatören att uppnå en helt ny typ av bränsleeffektivitet. Den här innovativa tekniken från Atlas Copco bidrar till att minska kostnaderna för att köra kompressorer på tomgång under stilleståndstid, t.ex. vid byte av delar i maskiner eller flytt av utrustning till nya platser på anläggningen. I tomgångsläge växlar kompressorerna normalt till obelastat läge: trots att ingen luft krävs körs kompressorerna fortfarande och förbrukar bränsle. Men när ECO-läget aktiveras växlar XAS 188- och XAS 288-kompressorerna automatiskt från obelastat läge till avlastningsläge, vilket minskar bränsleförbrukningen med ytterligare 50 procent. När ECO-läget används fördröjs inte produktiviteten. När arbetet kan återupptas är kompressorn igång igen på några sekunder.

Medium air compressor with HardHat PE canopy, on a construction site. XAS 188, XAS 238, XAS 288
Versatility-serien har utformats för att fungera tillförlitligt i omgivningstemperaturer mellan -25 °C och 45 °C. Kompressorerna i den här serien har dessutom en kraftig, 110 procent spillfri ram, vilket eliminerar risken för markförorening eftersom den håller kvar alla maskinvätskor.Enkelt underhåll har definitivt funnits i åtanke vid utformningen av sortimentet. Varje modell är lätt att komma åt och oljan behöver bara bytas vartannat år. Tack vare det nya patenterade oljeseparatorkärlet i de fyra nya modellerna i Versatility-serien tar oljeservicen 30 minuter.

Läs mer om funktionerna

En kompressor för flera tillämpningar
Mångsidiga PACE-kompressorer
En kompressor för flera tillämpningar
Med PACE-teknik ökar du avkastningen på investeringen för din kompressor
 
Med PACE-teknik ökar du avkastningen på investeringen för din kompressor
Med PACE-teknik ökar du avkastningen på investeringen för din kompressor
Varför generera luft när du inte behöver den?
Resources, blog
Varför generera luft när du inte behöver den?
Istället för att växla till avlastningsläge växlar dessa smarta kompressorer automatiskt till obelastat läge, vilket maximerar bränslebesparingen. Och när du behöver luft igen slår funktionen för ECO-läge bara på kompressorn igen
 
Istället för att växla till avlastningsläge växlar dessa smarta kompressorer automatiskt till obelastat läge, vilket maximerar bränslebesparingen. Och när du behöver luft igen slår funktionen för ECO-läge bara på kompressorn igen
Istället för att växla till avlastningsläge växlar dessa smarta kompressorer automatiskt till obelastat läge, vilket maximerar bränslebesparingen. Och när du behöver luft igen slår funktionen för ECO-läge bara på kompressorn igen
Skydda din investering
Resources, blog
Skydda din investering
HardHat-huven är ett välkänt inslag hos mindre luftkompressorer. Nu finns även det här utmärkta skyddet för större mobila kompressorer.
 
HardHat-huven är ett välkänt inslag hos mindre luftkompressorer. Nu finns även det här utmärkta skyddet för större mobila kompressorer.
HardHat-huven är ett välkänt inslag hos mindre luftkompressorer. Nu finns även det här utmärkta skyddet för större mobila kompressorer.

Atlas Copco utökar de mobila kompressorerna i Versatility-serien med fyra nya modeller

explainer icon