Stäng

Sju sätt som tekniken tar våra lager och fabriker till nästa nivå

12 jun 2024

Letar du efter sätt att förbättra företagets tillverkning och fabriksverksamhet? Prova de här sju banbrytande digitaliseringsstrategierna …

Fabriksarbetare i säkerhetsutrustning som använder en digital surfplatta bland avancerade tillverkningsmaskiner, en symbol för digitaliseringen av industrin.

I den teknikbaserade innovationens ständigt föränderliga värld ligger tillverkningsindustrin i framkant när det gäller digitalisering. Företagen vill skapa smartare fabriker och effektivare lagerhållning genom att integrera nätverk av sammankopplade enheter, maskiner och produktionssystem. Den här stora omställningen, som drivs av behovet av ett smidigare samarbete, tillgängligare data och en effektivare drift, gör att företagen måste lära sig de grundläggande principer och praktiska tillämpningar som kan ta verksamheten till nästa nivå.

 

1. AI revolutionerar kvalitetskontrollen

Användningen av artificiell intelligens (AI) inom tillverkning ger en helt ny kvalitetssäkring. Tänk dig ett system där avancerade algoritmer och maskininlärning granskar enorma datamängder och identifierar avvikelser längs monteringslinjen med exakt precision. Vid Atlas Copcos fabrik i Antwerpen ser till exempel sådana AI-baserade visuella inspektioner till att varje produkt följer strikta monteringsstandarder. När felen upptäcks tidigt minskar mängden avfall och antalet omarbetningar medan produktionens integritet upprätthålls, vilket ökar kvaliteten som helhet och ger nöjdare kunder.

2. Underlätta för monteringsteamen med digital utbildning

Närbild på en fabriksarbetares hand i en handske som håller en liten rödljusskanner, som tecken på hur avancerade digitala verktyg används i tillverkningen.
I dagens tillverkningslandskap behöver teamen en bredare kompetens för att effektivt kunna montera produkter. Skillnaden mot för ett decennium sedan är att de digitala lösningarna ger ett ovärderligt stöd eftersom dagens produkter har större variationen och är mer komplexa. Atlas Copco tar sig an den här utvecklingen genom att ge medarbetarna tillgång till digitala resurser som är anpassade efter respektive produkt. Via digitala instruktioner och engagerande utbildning i virtuell verklighet (VR) vägleds medarbetarna genom monteringsprocesser med bättre precision. Den här dynamiska metoden ökar effektiviteten och kvaliteten samtidigt som medarbetarna får de färdigheter som behövs för att lyckas i den moderna tillverkningsmiljön.

3. Samarbete med samarbetsrobotar

Fabrikstekniker som kör en samarbetsrobot på en modern tillverkningsanläggning, ett tecken på samarbetet mellan människa och robot som ger högre produktivitet.
Vi presenterar samarbetsrobotarna – de står redo att arbeta tillsammans med monteringsteamen. Samarbetsrobotarna har sensorer och AI, och de har snabbt blivit tillförlitliga hjälpredor inom tillverkningssektorn eftersom de delar arbetsbördan och ökar produktiviteten. De här smarta maskinerna hanterar repetitiva eller fysiskt krävande uppgifter samtidigt som de kan anpassas för smidiga övergångar mellan olika åtgärder. De representerar ett nytt paradigmskifte inom tillverkningen, och visar att automatisering kan öka den mänskliga potentialen snarare än att ersätta den, samtidigt som de tar effektiviteten och innovationen till en helt ny nivå via samarbete.

4. Bättre övervakning och styrning med IoT

Internet of Things (IoT) är hjärtat i den moderna tillverkningen, som samlar in alla data som behövs i AI-analyserna. De här sensorerna kan integreras i vardagliga föremål, maskiner, utrustning och infrastruktur för att övervaka och samla in information i realtid om omgivningen eller driftsförhållandena. Atlas Copco använder IoT-insikter till att finjustera produktionsprocesserna och sänka kostnaderna. Med den här mycket avancerade tekniken kan vi fatta databaserade beslut, optimera driften och öka produktiviteten.

5. Avancerade lagerhanteringssystem

AI-baserade ledningssystem har en avgörande roll när det gäller att optimera lagerstyrningen och hålla verksamheten smidig och följsam. De här systemen automatiserar viktiga processer som att spåra och hantera material, och de minskar risken för överlagring eller lagerbrister betydligt. Med hela arsenalen av avancerade system som sköter förvaring och materialförflyttningar effektivt så har Atlas Copco detaljerad kontroll över sitt lager, så att produktionen kan drivas kontinuerligt utan onödiga kostnader.

6. Proaktivt underhåll

Ett AI-baserat underhåll gör att maskinerna håller längre, och att produktionsprocesserna fungerar smidigt. Om du implementerar en kombination av AI-baserad dataanalys och system för AI-seende får du färre driftstörningar och lägre underhållskostnader, och i slutänden en mer tillförlitlig produktion.

7. Smart möter hållbart

Smarta energihanteringssystem är avgörande i den här omställningen. Med hjälp av realtidsdata kan de här systemen ge ovärderliga insikter i energiförbrukningsmönster och hitta områden som kan optimeras. Ett exempel: genom att identifiera och hantera ineffektiviteter med hjälp av dataanalys kunde Atlas Copcos Portable Air-division ställa om och börja använda hydrobehandlad vegetabilisk olja (HVO) i testceller och laboratorier på anläggningen i Antwerpen, vilket är ett utmärkt exempel på de databaserade projektens transformativa potential.

 

I takt med att den digitala tekniken utvecklas blir det allt viktigare för företagen att integrera den i sin tillverkning och lagerhållning om de vill fortsätta vara konkurrenskraftiga. Genom att sätta innovationen i centrum kan företag dra nytta av digitaliseringens enorma potential, samtidigt som de sätter nya standarder inom olika branscher och skapar nya trender för industrin. Den här proaktiva inställningen kan både uppfylla kraven på dagens marknad och hantera framtida utmaningar, så att du kan lyckas långsiktigt när den digitala horisonten flyttas framåt.