Stäng

Atlas Copcos elektriska E-Air-kompressor sparar pengar vid slungrensning i Storbritannien

I mer än 30 år har RJ Webb Commercials specialiserat sig på att reparera och renovera fordon. När ett fordon ska återställas till sin forna glans använder det walesiska företaget slungrensning till att rengöra, avkalka och förbereda ytan vilket ger bästa möjliga finish.

Tagg för visade artiklar Kundberättelse Mobila kompressorer Nyheter och evenemang

Joe Webb, VD på RJ Webb Commercials, står framför Atlas Copcos elektriska kompressor.

Joe Webb, VD på RJ Webb Commercials

RJ Webb Commercials är experter på slungrensning och har hanterat projekt med bilar, lastbilar och andra mycket större strukturer under många år. Slungrensning används till att rengöra, avkalka och förbereda metallytan inför omlackering, så att den renoverade finishen blir som ny, även för svåra ytor. För att få bästa möjliga resultat använder företaget en av Atlas Copcos hållbara elektriska E-Air H250 VSD-kompressorer som ger noll utsläpp och dessutom sänker kostnaderna. De blev överlyckliga av att de sina kostnader sjunka.

Sedan den elektriska kompressorn introducerades i verksamheten har RJ Webb Commercials sparat mer än 5 000 euro per år i bränslekostnader. Dessutom minskar företagets behov av att köpa in diesel eftersom E-Air uppfyller (och överträffar) alla företagets behov. Med E-Air kan företaget navigera förbi det ständigt varierande dieselpriset och samtidigt minska sitt koldioxidavtryck, vilket är viktigt för att kunna nå netto nollutsläpp utan att kompromissa med kvaliteten.

Atlas Copco E-Air H250 VSD portabel kompressor

Atlas Copco E-Air H250 VSD portabel kompressor

Med Atlas Copcos PACE-teknik kan RJ Webb Commercials team ta kontroll över kompressorns tryck och flöde. Den innovativa tekniken ger en helt ny mångsidighet där användaren kan definiera sitt tryck medan maskinen reglerar flödet, vilket gör att en enda maskin kan göra samma jobb som tre maskiner med fast tryck. Det här ger ännu större besparingar eftersom det krävs mindre tryck i varje givet ögonblick.

RJ Webb Commercials uppskattar dessutom att företaget minskat användningen av slungrensningsmaterial med minst 10 %, vilket ger nettobesparingar på hela 1 000 euro. Joe Webb, VD på R.J Webb Commercials, säger så här:

Vi kontaktade Atlas Copco efter att ha sett deras elektriska E-Air-kompressor på webbplatsen. Det är fantastiskt att vi kunnat spara så mycket i verksamheten efter investeringen i E-Air. Vi är mycket nöjda med köpet och har inget att klaga på.

Joe Webb , VD på R.J. Webb Commercials
Motorvägsprojektet mellan Mumbai och Pune
E-Air tunnel
Motorvägsprojektet mellan Mumbai och Pune
E-Air elektriska kompressorer
E-Air elektrisk kompressor
E-Air elektriska kompressorer
Kalkylator för total ägandekostnad
E-Air elektrisk kompressor
Kalkylator för total ägandekostnad

Vill du ha mer information om våra portabla kompressorer?

contact icon