Stäng

Elektriska mobila luftkompressorer underlättar i mexikanska mangangruvor

En av världens största manganproducenter behöver tryckluft för sin produktion. Lösningen? Atlas Copcos elektriska kompressorer E-Air V1100 med drivning med variabelt varvtal (VSD).
E-Air V1100

Mangan är en metall som inte gör så stort väsen av sig, men den är väldigt användbar. Namnet kommer från ”magnet” på latin, och mangan är en viktig ingrediens i tillverkningen av olika metallegeringar och rostfritt stål. Den används i allt från aluminiumburkar och batterier till målarfärg och bensin.

Den mexikanska firman Autlán är en av världens största manganproducenter och företaget producerar olika typer av manganmineraler och järnlegeringar. Tryckluft är en viktig komponent i manganproduktionen bland annat i företagets mineralsorteringsmaskin som klassificerar manganmalmen. I den här maskinen blåses luft mot stenar som inte innehåller så mycket malm, så att de separeras från stenarna med hög manganhalt. Till det här behövs ren och torr tryckluft vars temperatur inte är mer än 20 °C högre än omgivningstemperaturen. Mängden fri luft (FAD) som behövs är 45 Nm3/min. vid 150 psi.

Atlas Copco Power Technique Mexico bedrev ett nära samarbete med Autlán för att förstå och definiera processens optimala luftflöde. Atlas Copco meddelade Autlán att det inte behövdes ett konstant luftflöde eftersom luften inte blåses konstant (bara när stenar med låg manganhalt måste separeras). Eftersom behovet varierar kan Autlán använda en kompressor som uppfyller kraven på fritt avgiven luftmängd men som sparar energi och sänker kostnaderna. 

Teknik för drivning med variabelt varvtal

Den föreslagna lösningen var att installera tre mobila E-Air V1100 VSD-kompressorer: två kompressorer för produktion och en i reserv. De här elektriska, mobila luftkompressorerna med VSD-teknik (drivning med variabelt varvtal) är konstruerade för att fungera i krävande förhållanden utomhus. Eftersom de är så robusta behövde inte Autlán något särskilt kompressorrum, vilket gav ännu större besparingar.

Atlas Copcos E-Air VSD har som standard en läckagefri ram med 110 % inneslutning av vätska så att du kan undvika spill på anläggningen. Det här var en viktig egenskap för Autlán eftersom marken i gruvan inte riskerar att kontamineras, något som är strikt reglerat. Dessutom har kompressorerna motorlindningar med hål som förhindrar intrång av damm eller vatten, en IP65-klassad styrenhet, en IP67-klassad vattenkyld drivenhet, enskiktsstål, icke-svetsat underrede och en korrosionsbeständig lackering i tre lager.

Eftersom tryckluftskvaliteten är mycket viktig i projektet rekommenderade Atlas Copco ett UD+-filter efter kylaren för att undvika ansamlingar i luftpistolerna. UD+-filtret är ett dubbelverkande filter med patenterad design som avlägsnar oljeaerosoler, damm och vatten så att du får en ren tryckluft med knappt något tryckfall eller några effektivitetsförluster. Dessutom är det här systemet ett utrymmesbesparande alternativ jämfört med traditionella filterpaket.

Julio Ponce, Sales Engineer & Air Master för Atlas Copco i Mexiko och Centralamerika, säger så här: ”Med E-Air VSD får Autlán ett tillförlitligt tryckluftsflöde utan några CO2-utsläpp.” 

Kraft- och flödesdynamik

E-Air:s integrerade VSD-drivna elmotor med permanentmagnet behöver bara låg effekt för att starta, så du behöver inte överdimensionera strömförsörjningen. Drivningen med variabelt varvtal och motorn med permanentmagnet bidrar också till effektiviteten. Tillsammans ger de klassens bästa effektivitet vid partiell belastning och ser till att energiförbrukningen ligger nära luftbehovet.

De här elektriska, mobila luftkompressorerna med drivning med variabelt varvtal har Atlas Copcos PACE-system (Pressure Adjusted through Cognitive Electronics). Systemet gör att användaren kan styra trycket mellan 5 och 12 bar i exakta steg om 0,1 bar och därmed justera flödet till den optimala nivån för tillämpningen. På grund av det här kan en enda kompressor hantera jobb som du tidigare behövde flera olika enheter för. E-Air VSD har den användarvänliga styrenheten Smart Air Xc4004. Den här innovativa och kraftfulla styrenheten gör driften mer effektiv eftersom du får insikter och funktioner i ett enkelt gränssnitt där användaren har kontrollen. På 7-tumsskärmen kan du visa flera parametrar samtidigt, bland annat tryck och flöde. Det gör att du inte behöver växla mellan olika fönster för att kontrollera flödet vid ett visst tryck. Dessutom kan du övervaka driften via olika larminställningar.

E-Air VSD-serien har även en efterkylare som standard så att du får luft av hög kvalitet i tillämpningar som sandblästring.

E-Air – Ställer om en biomassaanläggning med förnybar energi
E-Air german project Kehl
E-Air – Ställer om en biomassaanläggning med förnybar energi
E-Air elektriska kompressorer
E-Air elektrisk kompressor
E-Air elektriska kompressorer

Vill du ha mer information om våra mobila kompressorer?

contact icon