Stäng

Energilagringssystem transformerar eltillförseln vid byggnationen av den framtida E18 Västkorridoren i Norge

Upplev energin

6 mar 2024

Skanska arbetar med konstruktionen av den framtida E18-motorvägen utanför Oslo i Norge. För att färdigställa sträckan Strand–Ramstadsletta och täcka det höga energibehov som krävs på plats samtidigt som miljömålen uppfylls använder Skanska ett batteribaserat energilagringssystem från Atlas Copco för optimerad energidistribution och -förbrukning.  

Sträckan mellan Strand och Ramstadsletta kommer att ha sex körfält, vardera två kilometer långa. Projektet inkluderar två tredjedelar av Høvik-tunneln (1 250 meter), den nya Ramstadsletta-bron över E18, en extra korsning vid Høvik, en del av cykelvägen längs Sandviksveien samt anpassningar av det befintliga lokala vägnätet. Dessutom byggs en ny vatten- och avloppsledning. Dessa arbeten beräknas vara klara 2029/2030 som en del av det bredare kontraktet för E18 mellan Lysaker och Ramstadsletta, med en budget på 23,1 miljarder NOK, motsvarande cirka 2,02 miljarder euro.

Den norska regeringen arbetar med att reducera koldioxidutsläppen från byggsektorn och har infört strikta regleringar för att minska utsläppen och begränsa bullernivåerna på byggarbetsplatser. Inom ramen för dessa åtgärder kommer projektet att genomgå miljöcertifiering enligt BREEAM Infrastructure, med målet att uppnå nivån Excellent. BREEAM Infrastructure är världens ledande system för hållbarhetsbedömning, klassificering och utmärkelser för projekt inom väg- och vattenbyggnad, infrastruktur, landskapsarkitektur och offentliga miljöer. 

Atlas Copcos fördelningsdosa fungerar som det centrala navet för effektoptimering

Atlas Copcos elcentral fungerar som det centrala navet för effektoptimering

Elise Roalkvam, miljökonsult på Skanska, understryker behovet av hållbara lösningar: "Vi ser en transformation inom vår bransch, och Skanska måste anpassa sig och driva på för mer hållbara alternativ. För att uppnå detta utforskar vi olika metoder för eltillförsel, och det är här batteribaserade system kommer in i bilden." Roalkvam poängterar också att Atlas Copcos energilagringssystem har förändrat vår verksamhet och vårt arbetssätt. Vi utforskar fortfarande nya sätt att maximera potentialen hos det här energilagringssystemet. För detta specifika projekt har det resulterat i minskad bränsleförbrukning, minskade koldioxidutsläpp och lägre bullernivåer.”

Med energilagringssystemet ZBC 250-575 från Atlas Copco sparar Skanska 340 liter bränsle per dag, 4,2 ton koldioxid per vecka och får en total kostnadsbesparing på 1 700 euro per vecka.

 

Den största utmaningen under bygget av E18-motorvägen är att det befintliga elnätet inte kan möta det höga energibehovet. Tom Stadeløkken, Energy Financial Project Leader på Skanska: ”För att lösa det här problemet har vi infört Atlas Copcos energilagringssystem ZBC 250-575, som inte bara ökade tillgängligheten av energi på plats, utan också kunde driva en elektrisk borrigg och en elektrisk kompressor med frekvensstyrning. Den här batteribaserade lösningen möjliggör topplastutjämning med elnätet.”

Atlas Copcos energilagringssystem ZBC 250-575 levererar på plats

Atlas Copcos energilagringssystem ZBC 250-575 levererar på plats

Dessutom har Skanska infört Atlas Copcos nya elcentral, som fungerar som ett centralt effektoptimeringsnav. Genom att reglera uteffekten har vi konstant kontroll. Eftersom energilagringssystemet ger den extra effekt som krävs utöver 160 KW undviker vi dessutom att överbelasta kraftnätet säger Stadeløkken. Dessutom används den nya 240 kW-snabbladdaren för laddning av elfordon och maskiner.

Vi är glada över att kunna bidra till Skanskas arbete med att genomföra den nya E18-motorvägen med våra energilagringssystem. Tack vare våra effektiva energilösningar stödjer aktivt utvecklingen av byggarbetsplatser mot en mer hållbar modell. Det gör vi genom att få mer kontroll över den totala energiförbrukningen och optimera hur den används. Energibesparingsmetoden i det här projektet innebär att inmatningseffekten från kraftnätet regleras för att minimera förbrukningen och samtidigt säkerställa en tillförlitlig eltillförsel. Den främsta fördelen med denna driftmodell är den betydande minskningen av de totala energikostnaderna.

Jon-Andreas Ellefsen , Atlas Copcos försäljningschef

Det här Skanska-kontraktet är en del av projektet för E18 genom Västkorridoren, som består av ett nytt huvudmotorvägssystem mellan Lysaker i Baerum och Drengsrud i Askers kommun. Det nya E18-initiativet ersätter ett av Norges mest trafikerade vägavsnitt som idag är välkänt för trafikproblem, dålig framkomlighet för kollektivtrafik samt omfattande buller och luftföroreningar.

Atlas Copcos elcentral optimerar effektfördelningen

Kontraktet är en del av det mer omfattande projektet för E18 genom Västkorridoren i Norge

Vill du veta mer om vårt sortiment av energilagringssystem?

contact icon