Stäng

Hållbara stenbrott är framtiden

Utsläppsnormerna förändrar driften inom hela anläggningsindustrin, inklusive stenbrott. På vägen mot starkare efterlevnad av utsläppsnormer ligger fokus nu långt bortom de hälso- och säkerhetsföreskrifter som gäller för operatörer. Samtidigt som produktivitet och effektivitet fortfarande är de viktigaste prioriteringarna, blir behovet av balans med mer hållbara lösningar nu mer av ett behov än ett alternativ.

Stenbrotten utvecklas

Stenbrotten mullrar vidare med utvinningen dygnet runt för att leverera granit och kross till bygg- och infrastrukturindustrin. När den mångsidiga, enorma utrustningen arbetar med höga produktivitetsmål och snäva deadlines hamnar kontrollen av utsläpp i gruvor och stenbrott i ett kritiskt fokus.

stenbrottstillämpning italien

EU:s och de internationella utsläppsbestämmelserna strävar efter att skapa en energieffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp med målen att minska växthusgaserna med 20 %, minska energiförbrukningen med 20 % och uppfylla att 20 % av EU:s energibehov kommer från förnybara källor senast 2030.

Gruvors och stenbrotts karaktär förändras med ett starkt fokus på att bidra till minskad energiförbrukning och högre energieffektivitet. 

Anläggningsutrustningens förändrade roll i stenbrott

Från belysning till pumpning till elproduktion – utrustning med hållbarhetsprofil blir en viktig del av tillgångarna i ett stenbrott. Här är några viktiga komponenter i hållbarhetsstrategin för stenbrott.

Bränsleeffektivitet

Med bestämmelserna i steg V- och Euro 6 för dieselmotorer är det hög tid att låta avancerade bränsleeffektiva motorer göra jobbet. Framsynta tillverkare av anläggningsutrustning förbereder sig för att få sina maskiner utrustade med motorer med den senaste tekniken samtidigt som de visar sitt engagemang för en förbättrad miljöpåverkan.

Elektriska modeller

Med strängare utsläppskrav sker övergången från diesel, till utrustning med låg dieselförbrukning och vidare till elektriska modeller, allt snabbare. Inte bara elbilar, utan även tillverkare av tung utrustning lanserar elektriska versioner av sina tidigare dieseldrivna modeller för att uppfylla sina hållbarhetsmål. Därför är utvecklingen mot elektrifiering i stenbrott mycket viktig och den kan få stöd av fristående alternativ eller hybridalternativ för att täcka oförutsägbara effektbelastningar.

Hybridkomponenter

Det nya och trendiga ordet i hållbarhetsguiden är hybrid. En helt ny värld av hybridlösningar som ska öka energieffektiviteten växer fram och de har en betydande inverkan på utsläppsnivåerna. Batteribaserade energilagringssystem är på väg att bli en viktig tillgång i stenbrottens arsenal för att energiförbrukningen ska kunna hanteras med hög effektivitet samtidigt som kostnaderna minimeras och stenbrotten blir mer självförsörjande med rena energikällor.

Atlas Copcos ZBC-energilagringssystem arbetar i hybridlösningar med kraftgeneratorer

Atlas Copcos ZBC-energilagringssystem arbetar i hybridlösningar med kraftgeneratorer

Digitalisering i stenbrott

I jakten på att uppnå hållbarhetsmål är säker drift i stenbrott fortfarande en prioritet och möjliggörare för energieffektiv drift. Digitalt anslutna intelligenta maskiner breder ut sig i stenbrotten och minskar stilleståndstiden samtidigt som verksamhetens effektivitet ökar.

Atlas Copco lanserar nya intelligenta styrenheter som optimerar energigenereringen, distributionen och förbrukningen genom avancerad datahantering för att förbättra maskinernas prestanda och effektivitet.

Pumplösningar

Atlas Copcos dränkbara WEDA D-pumpar vid avfallsanläggning

Den dränkbara WEDA D-pumpen levererar vid avfallsanläggning

Stenbrott riskerar ofta att översvämmas, vilket är fallet för övergivna dagbrott eller stenbrott under jord när de nått under grundvattennivån. Det är ett omfattande arbete att ta hand om vattnet från kraftig nederbörd och grundvatten som sipprar in i stenbrott. Arbetet måste utföras effektivt för att skydda anläggningsutrustning och säkerställa fortsatt drift. Det avancerade pumputbudet från Atlas Copco erbjuder elektriska dränkbara pumpar i WEDA-sortimentet med innovativa funktioner som ett högt prestanda/viktförhållande, härdade kompressorhjul med hög kromhalt och Wear Deflector-teknik som skapats för att minimera slitage och säkerställa hållbarhet för längre livslängd. Genom att noggrant omkonstruera pumpserien med de senaste 3D-modelleringsteknikerna kan pumpens effektivitet ökas samtidigt som problemen med oplanerade driftstopp minskas i krävande arbetsmiljöer som stenbrott. Ägarna till stenbrott kommer snart att märka att de inte behöver byta ut pumparna lika ofta eftersom livslängden och möjligheten till reparationer är inbyggda från grunden. Pumparna blir framöver allt mer hållbara eftersom elektriska pumpar ytterligare minskar utsläppen när de drivs med fossilfri elektricitet.

E PAS – elektrisk självflödande länspump

Den dränkbara WEDA D-pumpen levererar vid avfallsanläggning

Dessutom har Atlas Copco nyligen lanserat en serie helt elektriska självflödande länspumpar. E-pumpserien, som består av E PAS- och PAC-elektriska modeller, erbjuder ett spännande elektriskt, CO2 fritt alternativ till dieseldrivna ytlänspumplösningar. Med dessa kan kunderna minska sina utsläpp och pumpa utan att förbruka bränsle. De är perfekta för en rad olika tillämpningar, som för avloppsvatten, i kommunsektorn, byggarbetsplatser och stenbrott.

Pumparna i E-serien installeras enkelt och snabbt vilket gör dem till en Plug and Pump-lösning. De eldrivna E PAS- och PAC-modellerna har en enorm inverkan på enheternas totala produktivitet, vilket minskar den totala ägandekostnaden jämfört med deras dieselmotsvarigheter och säkerställer höga prestanda under längre perioder.

Energilagringssystem

Atlas Copco ZBC – energilagringssystem

Atlas Copco ZBC – energilagringssystem

I takt med att användningen av energilagringssystem blir mer populär ökar även nya hållbara innovationer energieffektiviteten i stenbrott. Atlas Copcos tekniskt överlägsna energilagringssystem med litiumjonbatterier omdefinierar hybridtekniken för smart belastningshantering, vilket i kombination med dess låga bränsleförbrukande generatorer resulterar i minskade utsläpp, bättre drifteffektivitet, lägre total ägandekostnad och högre avkastning på investeringen.

När de drivs fristående i ö-driftsläge, utan utsläpp och buller, fungerar dessa modulära energilagringssystem som en primär kraftkälla som ökar hastigheten i resan mot ren och praktiskt taget underhållsfri energi.

Designinnovation

Med skickliga designingenjörer och expertis inom både generator- och pumpproduktutveckling, är det förväntade resultatet en kombinerad grön lösning som är konstruerad för att dramatiskt minska bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen. Ny teknik på väg, såsom dränkbara pumpar som drivs av medelstora batteripaket, ritar om hybridkartan och minskar ytterligare den totala ägandekostnaden för stenbrottets verksamhet.

Revolution inom förnybar energi

Atlas Copco HiLight S2+ solenergidriven belysningsmast

HiLight S2+ solenergidriven belysningsmast

Via möjligheten att generera förnybar energi, har solenergin tagit plats i Atlas Copcos utveckling av belysningsmaster och batteripaket. Den soldrivna belysningsmasten HiLight S2+ använder solenergi för att minska koldioxidutsläppen med upp till 6 ton jämfört med andra tekniker. De är en värdefull tillgång i stenbrott för nattutvinning där starkt och säkert ljus gör att driften kan fortsätta i 11 timmar i sträck. Genom att minska elkostnaderna i stenbrott med solenergialternativet kan efterlevnad av CO2-utsläpp och bullerbestämmelser göra att arbetet i stenbrott kan utföras autonomt året runt när solenergin tas tillvara.

HVO – hydrerad vegetabilisk olja är nästa generations bränsle som ytterligare stödjer hållbarhetsmålen i anläggningsutrustningens kärna genom att minska maskinernas koldioxidutsläpp. Det här förnybara bränslet ger en minskning av CO2 med 90 % jämfört med diesel och håller längre i tanken. Detta minskar i sin tur risken för vatteninträngning, mikrobiell tillväxt och den övergripande risken för kontaminering av utrustning, vilket gör kraft- och pumpdriften renare och grönare.

För Atlas Copco är ett stenbrott inte bara en grop i marken. Det är en högproduktiv arbetsplats vars fyllnadsmaterial spelar en avgörande roll i utvecklingen av viktig kärninfrastruktur som vägar, tunnelbanor, flygplatser och motorvägsutbyggnad. Eftersom stenbrotten strävar efter att slutföra produktionscykeln med så lågt koldioxidavtryck som möjligt och med höga produktivitetsresultat, fokuserar Atlas Copco på kontinuerliga innovationer inom motorer, bränsle, förnybar energi, produktdesign och andra sätt att kalibrera en bättre balans mellan energiproduktion och förbrukning.

Med den ständigt föränderliga nya tekniken för ren energi från Atlas Copcos generatorer, energilagringssystem, pumpar och belysningsmaster, har resan mot mer hållbara stenbrott blivit mer väldefinierad och nåbar.

Atlas Copco strävar efter att bidra till låga koldioxidutsläpp med toppmodern, avancerad utrustning som används på olika arbetsplatser, inklusive stenbrott.

gröna lösningar

Vill du veta mer om våra hållbara lösningar?

contact icon

De här lösningarna är ett svar på en växande efterfrågan på smarta och kompatibla maskiner. De här produkterna har många fördelar vad gäller drift och service, och utan att göra avkall på effektiviteten kan de leverera noll buller, noll utsläpp och noll bränsleförbrukning.