Stäng

AIR-OIL för spett och hammare

Syntetiskt smörjmedel för handhållna tryckluftsverktyg

Kontakta oss +46 8 743 97 00

Den tillsatta glykolen motverkar igenfrysning och ger en enastående drifttemperatur på -30 till +50 ºC/-22 till 122 ºF

Rostskydd

Lättnedbrytbart enligt OECD301B

Alla tryckluftsverktyg kräver lite olja i luftledningen för att smörja de inre rörliga delarna, minska slitaget mellan dem, kyla ner dem och minska friktionen. Om slagenheter (spett och hammare) inte får olja orsakar det stora förslitningar på kolven och cylindern. Förr i tiden läckte kompressorer så mycket olja att det räckte för att smörja hammare och spett. Men så är inte fallet längre.Air-Oil för spett och hammare är en helsyntetisk olja med utmärkt smörjning samt rostförebyggande och avisande egenskaper speciellt utvecklad för TEX-tryckluftsspett och -hammare samt DIP- och DOP-pumpar. Med Air-Oil får du smidig och kontinuerlig drift under extrema förhållanden.

Prestanda

  Metod Enhet – metrisk Data
Densitet vid 15 °C/59 °F ISO 12185 1 050 kg/m³ 140 oz/gal US
Viskositet vid 40 °C/104 °F ISO 3104 24,3 cSt
Flampunkt ISO 2592 > 100 °C > 212 °F
Flytpunktstemperatur ISO 3016 –60 °C –76 °F
Islösningsförmåga vid –20 °C/–4 °F Mycket bra

Kapacitet

  Reservdelsnummer
250 ml 8,5 US fl oz 8099 0202 40
1 l 34 US fl oz 8099 0202 36
5 l 1,32 US gal 8099 0202 02
20 l 5,28 US gal 8099 0202 15
200l 52,83 US gal 8099 0202 28

AIR-OIL för spett och hammare

contact icon