Servicesatser för Cobra bensindrivna spett - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Energiteknik
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Servicesatser för Cobra bensindrivna spett

Atlas Copcos servicesatser är satser med reservdelar för de vanligaste reparationerna och underhållen samlade i ett paket.

Kontakta oss +46 8 743 97 00

När du köper utrustning från Atlas Copco kan du räkna med enastående och hållbar produktivitet. För att du ska kunna bibehålla denna produktivitetsnivå då det är dags för service är det viktigt att du använder maskindelar som konstrueras och tillverkas på samma sätt som de ursprungliga delarna. Endast originalreservdelar med deras rigorösa kvalitetssäkring kan fullt upprätthålla din utrustning och garantera hög prestanda. Att använda originalreservdelar innebär hög tillgänglighet och maximal prestanda över en lång tid.

Startpaket

Startpaket innehåller alla Atlas Copcos reservdelar för förebyggande underhåll så att utrustningen kan underhållas i enlighet med de schemalagda intervallerna. Startpaket gäller för ett års normal användning. Har du startpaketet kan du genom att lägga till tillhörande verktyg för det arbete du utför ha allt du behöver för att hålla maskinen igång nu och i framtiden.

Innehållet i varje paket varierar beroende på modell men generellt sett innehåller de:

 • Cobra och Compactor Impact-Oil på 1-litersflaskor 
 • Cobra Mix-Oil i en låda med flaskor på 12 x 0,1 liter
 • En motorunderhållssats (inklusive luftfilter och tändstift)
Funktioner: Fördelar:
 • Startpaketet innehåller alla delar du behöver för att täcka det initiala planerade servicebehovet för att hålla maskinen i produktion i cirka ett år vid normal drift, inklusive motordelar.
 • Arbeta utan avbrott med de vanligaste delarna nära till hands för schemalagt underhåll, och öka drifttiden.
 • När du använder Atlas Copcos egna förbrukningsartiklar och reservdelar ökar du livslängden på alla huvudkomponenter, vilket sparar både tid och pengar.
 • Startpaketet uppfyller Atlas Copcos garantikrav.
 • Ett startpaket per maskinmodell finns tillgängligt och kan beställas med hjälp av en enda referens.
 • Lätt hantering, vilket sparar tid och administrativa kostnader. En order innehåller allt du behöver till din nya maskin. 
 • Startpaketet levereras i ett allt-i-ett-paket.
 • Allt du behöver för underhåll av din utrustning på ett ställe. Spara pengar på förvaring och transport.
 • Paketen finns till ett förmånligt pris, till en lägre kostnad än vid köp av en artikel i taget.
 • Kostnadseffektiv lösning som håller underhållskostnaderna nere.

Satser för prediktivt och förebyggande underhåll

Satser för förebyggande underhåll är reservdelar som oftast används för maskinens normala service- och reparationsbehov i enlighet med din maskins underhållschema. Dessa satser är utformade för att spara tid, pengar och energi och för att skydda din investering. Slitage beror på många faktorer och en sliten del kan påverka maskinens prestanda och utlösa större haverier. På grund av detta rekommenderar vi att du kontrollerar din maskin regelbundet, att du följer underhållsschemat och att du är uppmärksam på gränsvärden för slitage. Alla dessa anpassade satser är utvecklade för din Cobra-maskin i enlighet med varje modells specifika underhållskrav. De omfattar allt du behöver när det gäller olje-, bränsle- och luftfiltrering och även vissa omgivande delar som behöver bytas vid varje underhållsintervall eller efter att de har nått sitt gränsvärde för slitage. Innehållet i varje sats varierar beroende på modell och underhållsintervall, men generellt sett innehåller de följande:

 • Servicesats för motorn
 • 250h/6 månaders servicesats
 • 500h/12 månaders servicesats
 • Slitagesats för verktygschuck

Reparationssatser

När saker går fel kan det bero på att delar har gått sönder eller inte fungerar som de ska. Därför har Atlas Copco skapat reparations- och renoveringssatser, som gör det enklare att identifiera delar och minimera driftstopp. 

Funktioner:  Fördelar:
 • Atlas Copcos servicesatser innehåller alla artiklar, ned till den allra sista tätningen. 
 • Spara tid genom att få rätt delar direkt. 
 • Servicesatser omfattar alla underhållsdelar, inklusive sådana för motorn. 
 • Täcker hela ditt underhållsbehov. Så från och med nu kan du förlita dig på en enda källa för alla reservdelar.
 • Ett referensnummer ger snabb leverans. 
 • Enkelt att beställa: Servicesatserna finns på lager. 
 • Genom att använda servicesatser kan du planera underhållet i förväg. Satserna finns till ett förmånligt pris, till en lägre kostnad än vid köp av enskilda artiklar. 
 • Håll nere kostnaden för underhåll. Inga oförutsedda kostnader belastar din budget. Om man tänker på all den tid och de pengar som sparas då ingen behöver hitta, beställa och installera separata reservdelar, så står det klart att en servicesats är den mest kostnadseffektiva lösningen.