Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Portabla luftkompressorer i din maskinpark? Upprätta ett heltäckande serviceavtal här!

Registrera dig för fullständigt underhåll av dina kompressorer, regelbundna kontroller och originalreservdelar till en fast avgift

Kontakta oss nu!

Fullständig serviceplanering

All service är schemalagd och utförs till ett fast periodiskt pris, inklusive förebyggande underhåll, originalreservdelar från Atlas Copco och omfattande diagnostik.

Utökad garanti

All utrustning som omfattas får en förlängning av garantin under hela serviceavtalet.

Återkommande inspektion

Vi utför regelbundna inspektioner, inklusive oljetestning, vibrationstestning och besök på plats. Läs mer.

FleetLink-anslutning

Du får tillgång till maskindata dygnet runt, smart information om alla maskiner och proaktiva push-meddelanden för att optimera kompressorernas effektivitet. När som helst. Var som helst.

Läs mer

Regelbunden service är nyckeln. Inte bara för att förlänga livslängden på din portabla luftkompressor utan även för att bibehålla dess höga prestanda. Och en sak är säker: En Atlas Copco-kompressor servas bäst av Atlas Copcos experter. Men visste du att vi erbjuder heltäckande serviceavtal med extra fördelar – utan överraskningskostnader?

Vad ingår i serviceavtalet?

Få en helhetslösning

Med frekvent service och förebyggande underhåll, omedelbara reparationer i händelse av haverier, regelbundna inspektioner och detaljerad rapportering presterar maskinparken bättre, du får mer drifttid, mer energieffektivt arbete och ökad tillförlitlighet.

Lita på kraften hos en tillverkare av originalutrustning (OEM)

Underskatta inte kraften hos en OEM-tillverkare! Originalreservdelar är konstruerade av experter på våra fabriker för att passa din Atlas Copco-utrustning perfekt, medan icke-OEM-reservdelar passar en mängd olika maskiner. Detta leder antingen till minskad effektivitet eller till inre föroreningar, vilket leder till elementfel och stilleståndstid.

Sänk din totala ägandekostnad

Originalreservdelar i kombination med den utökade garantin ger dig valuta för pengarna med korrekt budgetering och ett högre andrahandsvärde. Användning av OEM-reservdelar och -smörjmedel förlänger kompressorns livslängd. Användning av icke-OEM-reservdelar orsakar bränsleeffektivitetsförluster på cirka 6–10 % vilket ökar din ägandekostnad eftersom bränslet utgör ungefär 85 % av den totala ägandekostnaden för portabla kompressorer

Få din utrustning testad regelbundet av maskinexperter

Som förebyggande underhåll utför vi även specifika tester som t.ex. oljetestning. Det är en laboratorieanalys av ett OEM-smörjmedels egenskaper, föroreningar och nötningsprodukter som ger information om smörjmedlets och maskinens skick. Om något innebär en ökad risk meddelar vårt team dig omedelbart om att du ska vidta åtgärder. Vibrationstester kan förutsäga elementfel och undvika driftsförluster och intäktsförluster. Med metoden för utvärderad vibrationsanalys mäter vår utbildade tekniker vibrationerna vid olika mätpunkter på kompressorn och föreslår lämplig åtgärd.

Få fördelarna med FleetLink-anslutning

FleetLink är ett intelligent telematiksystem som är utformat för att övervaka och hantera din(a) maskin(er) på distans. Allt du behöver veta finns nära till hands, vilket gör att du kan maximera effektivitet, produktivitet och lönsamhet. I slutändan förbättras ditt resultat, samtidigt som du ser möjligheter till optimering och besparingar! Läs mer.

Känn dig trygg

Och eftersom vi erbjuder fullständig service som bokas i god tid kan du fokusera din energi på att hantera kärnverksamheten, optimera dina egna processer och hålla koll på din budget.