Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources

AIR-OIL för spett och hammare

Alla tryckluftsverktyg kräver lite olja i luftledningen för att smörja de inre rörliga delarna, minska slitaget mellan dem, kyla ner dem och minska friktionen. Om slagenheter (spett och hammare) inte får olja orsakar det stora förslitningar på kolven och cylindern. Förr i tiden läckte kompressorer så mycket olja att det räckte för att smörja hammare och spett. Men så är inte fallet längre. Air-Oil för spett och hammare är en helsyntetisk olja med utmärkt smörjning samt rostförebyggande och avisande egenskaper speciellt utvecklad för TEX-tryckluftsspett och -hammare samt DIP- och DOP-pumpar. Med Air-Oil får du smidig och kontinuerlig drift under extrema förhållanden.

Funktioner: Fördelar:
  • Den tillsatta glykolen motverkar igenfrysning och ger en enastående drifttemperatur på -30 till +50 ºC/-22 till 122 ºF
  • Absorberar vattenkondensat och motverkar igenfrysning. 
  • Passar särskilt för ljuddämpade brytare och hammare där is kan ansamlas i ljuddämparen
  • Perfekt för miljöer med hög luftfuktighet eller låga temperaturer
  • Rostskydd
  • Absorberar kondenserat vatten, vilket gör att du inte behöver någon vattenavskiljare: bättre effektivitet i luftledningen som minskar tryckförlusten
  • Utmärkta smörjegenskaper för icke-roterande tryckluftsverktyg som brytare och hammare
  • Lättnedbrytbart enligt OECD301B
  • Miljövänlig
  • Pneumatiska verktyg fungerar med en öppen smörjkrets. Olja hamnar i miljön och vid kontaminering utgår höga böter på många ställen.