Vätskor och smörjmedel - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Energiteknik
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

AIR-OIL för spett och hammare

Alla tryckluftsverktyg kräver lite olja i luftledningen för att smörja de inre rörliga delarna, minska slitaget mellan dem, kyla ner dem och minska friktionen. Om slagenheter (spett och hammare) inte får olja orsakar det stora förslitningar på kolven och cylindern. Förr i tiden läckte kompressorer så mycket olja att det räckte för att smörja hammare och spett. Men så är inte fallet längre. Air-Oil för spett och hammare är en helsyntetisk olja med utmärkt smörjning samt rostförebyggande och avisande egenskaper speciellt utvecklad för TEX-tryckluftsspett och -hammare samt DIP- och DOP-pumpar. Med Air-Oil får du smidig och kontinuerlig drift under extrema förhållanden.

Funktioner: Fördelar:
  • Den tillsatta glykolen motverkar igenfrysning och ger en enastående drifttemperatur på -30 till +50 ºC/-22 till 122 ºF
  • Absorberar vattenkondensat och motverkar igenfrysning. 
  • Passar särskilt för ljuddämpade brytare och hammare där is kan ansamlas i ljuddämparen
  • Perfekt för miljöer med hög luftfuktighet eller låga temperaturer
  • Rostskydd
  • Absorberar kondenserat vatten, vilket gör att du inte behöver någon vattenavskiljare: bättre effektivitet i luftledningen som minskar tryckförlusten
  • Utmärkta smörjegenskaper för icke-roterande tryckluftsverktyg som brytare och hammare
  • Lättnedbrytbart enligt OECD301B
  • Miljövänlig
  • Pneumatiska verktyg fungerar med en öppen smörjkrets. Olja hamnar i miljön och vid kontaminering utgår höga böter på många ställen.