Våra lösningar

Vintertips för generatorer

Kontrollera att generatorn är redo för kalla temperaturer. Här är några praktiska tips för smidig och effektiv drift för när kvicksilvret börjar sjunka.

Hämta broschyr

1. Håll dörrens gångjärn och gummin välsmorda.

2. Reparera eventuella skador på huven för att förhindra korrosionsutbredning.

3. Inspektera skicket på gummislangar och flexibla slangar. Med tiden brukar gummi bli skört, speciellt i kalla temperaturer.


4. Byt kylvätska
När kylmedel åldras förlorar de sina skyddande egenskaper, vilket medför att vätskan fryser vid låga temperaturer.


5. Byt olja. För att säkerställa bästa motorsmörjning och optimal prestanda under kalla temperaturer måste oljan bytas. När temperaturen sjunker blir oljan tjockare, vilket sänker kvaliteten på smörjningen. Kontrollera att rätt olja används enligt den omgivande temperaturen.6. Mät generatorns isoleringsresistans. Ett lågt isolerings-resistivt värde kan med tiden orsaka ett haveri.


7. Testa jordfelsbrytare Denna säkerhetsanordning används i elektriska installationer för att förebygga elstötar. Den upptäcker små läckströmmar och bryter kretsen om en farlig nivå detekteras.


8. Kontrollera bränslets skick med vår vattendetekteringsprodukt. Till följd av kondens kan mängden vatten i bränslet öka och orsaka skador på bränslesystemet.


9. Torka generatorn För att undvika driftstörningar ska du hålla isoleringsvärdet högt på din generator och torka den regelbundet under vintern.