Stäng
field service

Vintertips för generatorer

Kontrollera att generatorn är redo för kalla temperaturer. Här är några praktiska tips för smidig och effektiv drift för när kvicksilvret börjar sjunka.
winter tips illustrations

1. Håll dörrens gångjärn och gummin välsmorda.

web image

2. Reparera eventuella skador på huven för att förhindra korrosionsutbredning.

web image

3. Inspektera skicket på gummislangar och flexibla slangar. Med tiden brukar gummi bli skört, speciellt i kalla temperaturer.

web image

4. Byt kylvätska
När kylmedel åldras förlorar de sina skyddande egenskaper, vilket medför att vätskan fryser vid låga temperaturer.

winter tips illustrations

5. Byt olja. För att säkerställa bästa motorsmörjning och optimal prestanda under kalla temperaturer måste oljan bytas. När temperaturen sjunker blir oljan tjockare, vilket sänker kvaliteten på smörjningen. Kontrollera att rätt olja används enligt den omgivande temperaturen.

winter tips illustrations

6. Mät generatorns isoleringsresistans. Ett lågt isolerings-resistivt värde kan med tiden orsaka ett haveri.

winter tips illustrations

7. Testa jordfelsbrytare Denna säkerhetsanordning används i elektriska installationer för att förebygga elstötar. Den upptäcker små läckströmmar och bryter kretsen om en farlig nivå detekteras.

winter tips illustrations

8. Kontrollera bränslets skick med vår vattendetekteringsprodukt. Till följd av kondens kan mängden vatten i bränslet öka och orsaka skador på bränslesystemet.

winter tips illustrations

9. Torka generatorn För att undvika driftstörningar ska du hålla isoleringsvärdet högt på din generator och torka den regelbundet under vintern.

Vintertips för generatorer

contact icon