Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Paint underbody seam sealing

Appliceringar för bottenplatta i lackverkstäder

Läs mer om våra innovativa appliceringar för bottenplattor

Kontakta våra experter

Utmaningar vid appliceringar på bottenplatta

Skydd mot stenskott och korrosion är viktiga punkter i lackverkstädernas appliceringar på bottenplattan – särskilt utsatta områden är hjulhus och tröskellådor. Vanligen används PVC för att täta underredets fogar och bilda en skyddande beläggning på utsatta områden och delar. I många fall appliceras materialet nedifrån och upp, vilket kräver ett exakt högt tryck utan att precisionen äventyras. Atlas Copcos SCA-produktserie erbjuder särskilda lösningar för karossappliceringar i lackverkstäder som fokuserar inte bara på hög appliceringskvalitet men som även är utformade för att hantera höga flöden och robothastigheter som säkerställer en produktiv tillverkningsprocess.

Plant flöde för tätning av förbindningar i bottenplatta

Plant flöde, lackverkstäder

Applicering av plant flöde

Plant flöde är en vanlig applicering som utvecklats för att skydda panelkanter mot korrosion. Materialet appliceras med måttligt tryck i en plan sträng. Strängens storlek och form definieras av munstyckets geometri. Den precisa materialfördelningen och appliceringens jämna kontur säkerställer tätningens höga kvalitet och förhindrar omfattande omarbetningar. Samtidigt medger metoden höga flöden vid korta cykeltider. Med ett brett utbud av munstycken kan tätning med plant flöde anpassas och ge mycket hög flexibilitet.

Luftfri sprutning av bottenplatta

Underbody sprayed to prevent from damage

Luftfri sprutapplicering

Luftfri sprutning är en praktisk lösning för Att skydda bottenplattan mot fukt och stenskott. Metoden är en högtrycksapplicering som medger ett större avstånd mellan munstycket och komponenten men som ändå ger en avbrottsfri materialfördelning. Luftfri sprutning är flexibel när det gäller skikttjocklek och appliceringsavstånd och -hastighet.


Brett plant flöde för beläggning av bottenplatta

Underbody Coating with SCA dispensing.

Applicering med brett och plant flöde

Ett brett och plant flöde är en extremt produktiv dispenseringslösning för beläggning av bottenplattor. Genom att använda specialtillverkade munstycken med breda spår nås sprutbredder på upp till 150 mm. Det mycket skarpa sprutflödet säkerställer en repeterbar kvalitet utan överlappningsförluster. Detta förhindrar kontaminering av chassit och produktionscellen och förbättrar det visuella intrycket.


Tröskellådor/anti-stenskottsapplicering

Tröskellådor

Skydd för tröskellådor

Tröskellådorna är placerade längs bilens långsidor. Eftersom de är en integrerad del av karossen är det mycket viktigt att de skyddas mot korrosion. Dessutom är tröskellådorna synliga och därför måste beläggningen uppfylla höga estetiska krav. En PVC-beläggning kan appliceras antingen med ett brett och plant flöde eller med luftfri sprutapplicering. För att få en skarp kontur använder vi ett speciellt maskeringsverktyg för luftfri sprutapplicering.

Fler appliceringar för lackverkstäder: