Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Genom att ansluta alla operatörstationer får du bättre insyn, spårbarhet och möjlighet att samla in data om driften längs hela produktionslinjen. Nu kan operativa beslut som ger bättre produktivitet och tillförlitlighet baseras på verkliga fakta. Det blir enklare att upptäcka nya möjligheter proaktivt och hitta svagheter i produktionen. 

 

Industriell tillverkning baserad på data och insikter där du blir smartare varje sekund.

 

 

 

Inom modern industriell tillverkning är data och hur de används helt avgörande

I en industriell tillverkningsvärld som i allt högre grad drivs av data är inte frågan om det är fördelaktigt att samla in data. Den är snarare hur du bäst utnyttjar de data som samlas in så att de ger mätbara fördelar i produktionsprocessen. Produktionsdata är som mest värdefulla när de kan lagras, analyseras och användas för att förbättra driftens kvalitet, produktivitet och effektivitet.

 

 

 

 

 

En möjlighet där summan är större än de individuella komponenterna

När du ansluter alla monteringsstationer får du översikt över hela monteringslinjen. En hälsokontroll som ger bättre kvalitet och produktivitet samt information om driften i alla produktionssteg. Tack vare spårbarheten i den helt anslutna monteringslinjen kan du snabbare, enklare och mer proaktivt identifiera vad som fungerar och vad du bör ändra på. Och när det blir problem kan du hitta och åtgärda dem snabbare.

Smart Integrated Assembly – utmaningar gällande produktivitet

Produktivitet

Genom att samla in och dokumentera data från alla verktyg längs monteringslinjen får du bättre möjlighet att övervaka, analysera och kontinuerligt förbättra processerna. Allt det här ger bättre produktivitet. Dessutom kan du snabbare och mer effektivt anpassa produktionslinjen efter interna och externa förändringar och krav.

Smart Integrated Assembly – utmaningar gällande produktivitet

Spårbarhet

Att proaktivt förutse flaskhalsar och kvalitetsproblem innan de faktiskt orsakar störningar i produktionen. Och när de inträffar kan du exakt lokalisera var i produktionslinjen det sker. Spårbarheten ger bättre produktivitet, färre återkallelser, kortare driftstopp och enklare omställning av produktionslinjen.

Smart Integrated Assembly – utmaningar gällande insyn

Insyn

När du ska hantera åtdragningsprogram över flera stationer måste du kunna se exakt var felen uppstår. Med rätt programvarulösningar kan du identifiera relevant information som behövs för att hitta felens grundorsak och lösa dem snabbare.

 

 

 

 

elfordonsfall med rätt programvaruhantering

Beprövade programmeringsprocedurer som ger lönsamma och produktiva processer

En världsledande tillverkare av elfordon valde rätt programvarulösning för linjehanteringen för att öka produktiviteten, sänka kostnaderna och förbättra hållbarheten.

 

 

 

 

Atlas Copcos färdplan mot en smartare tillverkning

Smart Integrated Assembly är vårt koncept för industritillverkare som vill ställa om till en smartare fabrik. I konceptet ingår vårt ekosystem med verktyg, maskinvara, programvara och tjänster som ger en oöverträffad konkurrenskraft i varje steg av kundens produkttillverkning. Resultatet är mer effektiva, flexibla, anpassningsbara och säkra tillverkningsprocesser som minskar stilleståndstiden, effektiviserar användningen av material och energi samt minskar mängden restprodukter betydligt.

 

 

 

 

 

Line Connected – vårt sortiment med produkter och lösningar

Hitta det bästa verktyget för just dina behov och tillverkningsförhållanden.

ToolsNet
ToolsNet with different intefaces
ToolsNet
ToolsTalk 2
ToolsTalk tightening dell screen side view
ToolsTalk 2
Klicka här om du vill veta mer
 
Klicka här om du vill veta mer
Klicka här om du vill veta mer
Sladdlös mutterdragare Tensor IxB
ITB-A61-70-13-HMI
Sladdlös mutterdragare Tensor IxB
Service
Service hexagons white background
Service

Läs mer och bli inspirerad!

Ta del av vår kunskap och erfarenhet och lämna resten åt fantasin.

Ett nytt sätt att tänka på flexibilitet med monteringsverktyg
what-does-data-mean-for-your-operation-in-the-manufacturing-world
Ett nytt sätt att tänka på flexibilitet med monteringsverktyg
Så balanserar du enkelt om din monteringslinje
Rebalancing_how to optimize your assembly process
Så balanserar du enkelt om din monteringslinje
Klicka här om du vill veta mer
 
Klicka här om du vill veta mer
Klicka här om du vill veta mer
Så får du en synkroniserad monteringsprocess
Proactive industrial manufacturing powered by data and insights where you get smarter every second.
Så får du en synkroniserad monteringsprocess
Så förbättrar du din monteringsprocess med rätt programvarulösning
Software interfaces
Så förbättrar du din monteringsprocess med rätt programvarulösning

En sammanfattning

Line Connected är det fjärde av fem steg i Smart Integrated Assembly-konceptet, som börjar med Joint Fastened, Station Controlled och Station Automated samt avslutas med Factory Integrated.

Ett komplett Industri 4.0-erbjudande som börjar med det allra första förbandet och slutar med en helt integrerad smart fabrik. Med helt nya tillverkningsprocesser från Atlas Copco kan du göra rätt redan från början.