VSD เทียบกับความเร็วคงที่

คอมเพรสเซอร์แบบมีตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD), ตัวควบคุมความเร็ว หรือควบคุมความถี่ปรับความเร็วมอเตอร์โดยอัตโนมัติตามความต้องการใช้อากาศ โดยคอมเพรสเซอร์เสริม ความเร็วคงที่ หรือ “คอมเพรสเซอร์เดินเบา” หรือ “โหลด/อันโหลด” จะเดินเครื่องเต็มรูปแบบหรือปิดทั้งหมด

เปรียบเทียบกับรถยนต์: “คอมเพรสเซอร์เดินเบา” จะขับด้วยความเร็ว 100 กม. ต่อชั่วโมงหรือไม่เดินเครื่องเลย ซึ่งไม่มีปัญหาหากการใช้งานจำเป็นต้องใช้อากาศอัดแบบโหลดเต็มรูปแบบหรือไม่มีโหลด แต่การใช้งานส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบนั้น เพราะต้องการอากาศที่มีความเร็วไม่คงที่และนั่นเป็นเหตุผลที่คอมเพรสเซอร์ VSD เข้ามามีบทบาท คอมเพรสเซอร์ที่มีตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์จะปรับมอเตอร์และความเร็วองค์ประกอบเพื่อให้ตรงกับความต้องการ

ประโยชน์ที่เห็นได้ชัด: ตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์จะทำงานด้วยความเร็วที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้นซึ่งประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับคอมเพรสเซอร์เดินเบาแล้ว VSD มอบการประหยัดพลังงานโดยเฉลี่ยได้ถึง 35% และ GA VSD+ ทำได้โดยเฉลี่ยถึง 50% อีกด้วย ซึ่งการประหยัดที่จุดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง…

70% จากต้นทุนของคอมเพรสเซอร์คือค่าพลังงาน

การลงทุนเริ่มต้นหรือค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาคอมเพรสเซอร์เทียบไม่ได้กับค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การผลิตอากาศอัดใช้ไฟฟ้าสูงกว่า 40% ของยอดค่าไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน


 


ตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ให้ประโยชน์ที่มากกว่า:


  • คอมเพรสเซอร์ VSD สามารถเริ่ม/หยุดภายใต้แรงดันระบบเต็มรูปแบบได้ จึงไม่จำเป็นต้องอันโหลด ส่งผลให้ประหยัดเวลาและพลังงาน
  • ไม่มีเวลาที่หยุดทำงาน ไม่มีการสูญเสียพลังงานในการทำงานปกติ
  • ด้วย VSD คุณสามารถหลีกเลี่ยงการใช้กระแสไฟสูงสุดในการเริ่มต้นใช้งานซึ่งต้องเสียค่าปรับให้กับบริษัทไฟฟ้าส่วนใหญ่อีกด้วย
  • การรั่วซึมในระบบถูกลดให้น้อยที่สุดด้วยแรงดันระบบที่ต่ำกว่า