โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

ระบบการการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ของคอมเพรสเซอร์

ประหยัดพลังงานด้วยคอมเพรสเซอร์ ZR ไร้น้ำมันและ GA แบบเติมน้ำมัน

Contact ติดต่อเรา

ประสิทธิภาพของพลังงานที่ Atlas Copco

เด็กๆ มักพูดความจริงเสมอ!...มาฟังจากเสียงของพวกเขา เราคือบริษัทที่ลงทุนในด้านโซลูชันที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Loading...

ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน กำจัดการปล่อยของเสีย ประหยัดเวลา

อากาศอัดเป็นหนึ่งในสิ่งอเนกประสงค์ที่สำคัญที่สุดของสำหรับอุตสาหกรรม และยังเป็นหนึ่งในสิ่งที่ใช้พลังงานมากที่สุดอีกด้วย ดังนั้นการประหยัดพลังงานของคอมเพรสเซอร์จึงส่งผลกระทบได้อย่างมหาศาลต่อค่าใช้จ่ายและสิ่งแวดล้อม

ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อดูที่ปริมาณคาร์บอนของคอมเพรสเซอร์อากาศโดยทั่วไปตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนไปถึงการรีไซเคิลอุปกรณ์ พลังงานที่ใช้ในการใช้งานคอมเพรสเซอร์อากาศคิดเป็น 99% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจากการใช้พลังงานคิดเป็น 80% ของต้นทุนตลอดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ การประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัดจึงจะส่งผลกระทบอย่างมหาศาลในด้านการอนุรักษ์ซึ่งไม่ได้หมายความเพียงในเชิงสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังหมายถึงยอดค่าใช้จ่ายของคุณด้วย ในขณะที่ระบบอากาศอัดทั่วไปใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 10% ของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั้งหมด ซึ่งนั่นยังสามารถคิดได้เป็น 40% ของยอดค่าไฟฟ้าในโรงงานบางแห่ง

การนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ของคอมเพรสเซอร์ทำงานอย่างไร

pie chart energy recovery
พลังงานไฟฟ้าสูงถึง 94% ถูกแปลงกลายเป็นความร้อนจากการบีบอัด หากไม่มีการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ ความร้อนนี้ก็จะสูญหายไปในชั้นบรรยากาศผ่านระบบระบายความร้อนและการแผ่รังสี

คุณสามารถใช้น้ำร้อนที่กู้คืนมาจากระบบอากาศอัดสำหรับวัตถุประสงค์ในทางสุขาภิบาลและการทำความร้อนพื้นที่ แต่สิ่งนี้จะเหมาะสำหรับการใช้งานในกระบวนการเป็นพิเศษ การใช้น้ำร้อนเป็นสิ่งที่จ่ายเข้าไปล่วงหน้าในหม้อต้มหรือนำไปใช้โดยตรงในกระบวนการที่ต้องการอุณหภูมิอยู่ที่ 70 ถึง 90°C สามารถช่วยคุณประหยัดแหล่งพลังงานราคาสูงอย่างก๊าซธรรมชาติและน้ำมันทำความร้อนได้
Brochures

เรานำเสนอโซลูชันการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่แบบเฉพาะเจาะจงโดยขึ้นอยู่กับประเภทของคอมเพรสเซอร์ที่คุณมี