โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชันการเจาะ
Power Equipment
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมชนิดไร้น้ำมันหรือเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
สว่าน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
Energy Storage Systems
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
เสาไฟสว่าง
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

เครื่องผลิตไนโตรเจนแบบพรีเมียม NGP+ พร้อม PSA

มีปัจจัยอากาศที่ต่ำที่สุดของอุตสาหกรรมเป็นมาตรฐาน - ต่ำเพียง 1.8 (ความบริสุทธิ์ N2 95%) ถึง 5.4 (99.999%) ในการสร้าง N2 แบบพรีเมียม

ติดต่อเรา อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องผลิตก๊าซในอุตสาหกรรม!

ปกป้องการใช้งานของคุณ

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว NGP+ ของเราจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ตรวจสอบคุณภาพตามความต้องการโดยอัตโนมัติ ไนโตรเจนที่มีความบริสุทธิ์ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่คุณได้กำหนดไว้ในตัวควบคุมจะไม่สามารถเข้าไปถึงการใช้งานอันละเอียดอ่อนของคุณอย่างเด็ดขาด

ปกป้องการลงทุนของคุณ

สภาพอากาศที่ป้อนเข้าจะได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เมื่อใดที่มีคุณภาพต่ำกว่าความต้องการของเครื่องผลิต โดยอากาศที่ถูกป้อนเข้าไปดังกล่าวจะถูกไล่ออกก่อนเข้าสู่เครื่องจักรเพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนของคุณจะยังคงอยู่ไปอีกนาน

พร้อมสำหรับอุตสาหกรรม 4.0

การผนวกรวม SMARTLINK ให้วิธีการที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความน่าเชื่อถือ ลดเวลาหยุดผลิต และระบุหาจุดที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในด้านพลังงานให้ถึงขีดสุด

ค่าใช้จ่ายในการทำงานลดลงถึง 50%

เครื่องผลิตไนโตรเจน NGP+ จะช่วยลดต้นทุนการดำเนินการได้มากถึง 50% เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องผลิตไนโตรเจนอื่นๆ

ไว้วางใจการจ่ายไนโตรเจนของคุณเอง

ระบบ NGP+ พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับความเสียหายในการผลิตที่เกิดจากการจ่ายไนโตรเจนที่ไม่เพียงพอ

ความบริสุทธิ์สูงสุด 99.999%

NGP+ จะให้ปัจจัยอากาศที่ต่ำที่สุดของอุตสาหกรรมเป็นมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพของคุณ - ต่ำเพียง 1.8 (ความบริสุทธิ์ N2 95%) ถึง 5.4 (99.999%)

Plug & play

NGP+ จัดส่งในรูปแบบที่พร้อมใช้งานในทันทีเมื่อสามารถเชื่อมต่อการจ่ายอากาศอัดแห้งได้

ความบริสุทธิ์ของไนโตรเจนสูงสุด

99,999%

NGP+ ให้ความบริสุทธิ์ของไนโตรเจนตั้งแต่ 95% ถึง 99.999% เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านคุณภาพของคุณ

1,8

เครื่องผลิต NGP+ ให้ปัจจัยอากาศต่ำถึง 1.8 ถึง 5.4 เพื่อสร้าง N2 แบบพรีเมียม

2870Nm3/h

การไหลสูงสุด 2870 Nm3/h

NGP+ โดยละเอียด