Compressors
Solutions
อุตสาหกรรม
Compressors
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์
Compressors
Industrial condensate treatment solutions range
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Marine Compressors
Process Gas and Air Equipment
ผลิตภัณฑ์
Process Gas and Air Equipment
Process Gas and Air Equipment
Process Gas and Air Equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
Compressors
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
แผนสำหรับการบริการหลังการขาย
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
แผนสำหรับการบริการหลังการขาย
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Solutions
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
การบินและอวกาศ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การประกอบทางอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
มอเตอร์ลม
ผลิตภัณฑ์
มอเตอร์ลม
มอเตอร์ลม
อุปกรณ์เสริมสายส่งอากาศ
ผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมสายส่งอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งอากาศ
เครื่องมือกัดโลหะ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
โซลูชันการประกอบ
โซลูชันการเจาะ
โซลูชันขันสลักเกลียว
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
Expert Hub
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชันสุญญากาศ

ตรวจสอบการติดตั้งอากาศอัดของคุณด้วย AIRScan

AIRScan ให้ผลวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือและคำแนะนำที่สมเหตุสมผลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของคุณ

ติดต่อเรา

ตรวจสอบการติดตั้งอากาศอัดของคุณด้วย AIRScan

Loading...

มุ่งสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

AIRScan นำเสนอการวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงาน

ประหยัดพลังงาน: ค่าใช้จ่ายลดลง 30%

ซอฟต์แวร์เฉพาะของเราจะทำการตรวจสอบเครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ โดยการจำลองและกำหนดค่าที่หลากหลายของการติดตั้งเครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ของคุณ ซึ่งช่วยให้เราสามารถแสดงการคาดการณ์ที่สมจริงด้านการประหยัดพลังงานที่จะเกิดขึ้นได้

รายงานที่ชัดเจนเข้าใจง่าย

รายงาน AIRScan สามารถให้ข้อมูลสรุปแก่ผู้อ่าน รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินเชิงลึกของปัญหาและวิธีแก้ปัญหาให้แก่ช่างเทคนิคของคุณได้

สิ่งที่รับประกันได้ว่าคุณได้รับการตรวจสอบที่มีคุณภาพคืออะไร

AIRScan เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 11011 ในด้านการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าการติดตั้งที่เสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับการประเมินตามกรอบการทำงานที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ยิ่งไปกว่านั้น หากคุณมีหรือกำลังพิจารณาที่จะใช้ระบบการจัดการพลังงานตาม ISO 50001 การตรวจสอบ AIRScan สามารถใช้เป็นตัววัดมาตรฐานของคุณได้

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันเลือกที่จะไม่ใช้ AIRScan

คุณอาจพลาดโอกาสในการลดค่าการใช้พลังงาน เพราะ AIRScan โดยทั่วไปจะระบุมาตรการที่จับต้องได้ ซึ่งส่งผลให้ประหยัดพลังงานได้ถึง 25-30%

มีความเสี่ยงอะไรบ้างหากให้ผู้อื่นตรวจสอบระบบของฉัน

ความเสี่ยงคือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องพร้อมกับคำแนะนำที่บกพร่อง ส่งผลให้เกิดการลงทุนในโซลูชันที่ไม่บังเกิดผล ที่ปรึกษาเฉพาะทางด้านพลังงานของเราให้คำแนะนำอย่างเสรีสำหรับสถานการณ์ของคุณโดยเฉพาะ โดยยึดตามข้อมูลเชิงลึกและนวัตกรรมล่าสุดในเทคโนโลยีการอัดอากาศ

สู่ก้าวต่อไปเพื่อการประหยัดพลังงาน

โทรติดต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งระบบอัดอากาศหรือระบบคอมเพรสเซอร์ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้คุณได้
ติดต่อตัวแทน Atlas Copco ของคุณวันนี้