โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

การขันสลักเกลียวที่เชื่อมต่ออย่างชาญฉลาด

โซลูชันและเทคโนโลยีการขันสลักเกลียวที่เป็นนวัตกรรมที่สนับสนุนการนำ industry 4.0 มาใช้ ไม่ใช่แต่ในโรงงานเท่านั้น แต่ในภาคสนามจริงอีกด้วย

ติดต่อเรา

การสนับสนุนการถ่ายโอนพลังงาน

ภาคพลังงานกำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ไม่เพียงแต่การเปลี่ยนจากแหล่งพลังงานฟอสซิลไปสู่แหล่งพลังงานสะอาดที่ทดแทนได้เท่านั้น ภาคพลังงานยังต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุน เพื่อรักษาไว้ซึ่งศักยภาพในการแข่งขัน นี่ทำให้มีความต้องการโซลูชันการขันสลักเกลียวที่ชาญฉลาดเพิ่มขึ้นที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในด้านต่างๆ เช่น การดำเนินงานที่เร็วยิ่งขึ้น, ความล้มเหลวของสลักเกลียวข้อต่อ และต้นทุนบริการเพิ่มประสิทธิภาพที่ลงลง Atlas Copco กำลังพัฒนาโซลูชันใหม่ที่เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้สามารถนำ Industry 4.0 มาใช้ไม่เพียงแต่ในโรงงานเท่านั้น แต่ในภาคสนามด้วย

เรากำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

เหตุใดการขันสลักเกลียวที่เชื่อมต่ออย่างชาญฉลาดจึงมีความสำคัญสำหรับคุณ

หากการควบคุมกระบวนการและความสามารถด้านเอกสารที่ใช้ในโรงงานผลิตของวันนี้ถูกนำมาใช้ในสภาพแวดล้อมการดำเนินงานและการซ่อมบำรุง จะส่งผลกระทบเชิงบวกเป็นอย่างมากต่อ OEM, ผู้รับเหมาในอุตสาหกรรมพลังงานโดยรวมในแง่การเพิ่มขึ้นของคุณภาพงาน การลดต้นทุน และประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น

สิ่งนี้ไม่สามารถเป็นไปได้ในอดีต อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อของเครือข่ายมือถือ คลาวด์ และอุปกรณ์อัจฉริยะทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ในปัจจุบัน การมีโซลูชันเหล่านี้ในปัจจุบันทำให้สามารถนำ “โรงงานอัจฉริยะ” ลงสู่สภาพแวดล้อมการทำงานภาคสนาม

ในการที่จะมีระบบที่เชื่อมต่อและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เป็นสิ่งจำเป็นที่เทคโนโลยีการขันสลักเกลียวทั้งหมด (แรงบิดไฮดรอลิก การปรับความตึงสลักเกลียว การหมุนต่อเนื่อง) ต้องมีอินเตอร์เฟซผู้ใช้เดียวร่วมกัน ทั้งสำหรับการควบคุมและวิเคราะห์กระบวนการทำงาน และความสามารถในการติดตามข้อมูล นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า การขันสลักเกลียวที่เชื่อมต่ออย่างชาญฉลาด จาก Atlas Copco

โซลูชันใหม่สำหรับความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงของคุณ

อุตสาหกรรมพลังงานกำลังเป็นกระแสหลักของโลกและมีการแข่งขันที่สูงขึ้นทุกวัน สลักเกลียวที่ใหญ่ขึ้นในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงยิ่งขึ้นและวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่นานยิ่งขึ้นหมายความว่าต้องมีโซลูชันการขันสลักเกลียวใหม่ที่ส่งเสริมเป้าหมายของการประกอบสลักเกลียวที่ไม่จำเป็นต้องทำการบำรุงรักษา

เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ การนำเทคโนโลยีโรงงานอัจฉริยะมาใช้ในสภาพแวดล้อมภาคสนามคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้แน่ใจว่าจะสามารถสร้าง ติดตั้ง และใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดตลอดวงจรอายุ ที่มีทั้งความเสี่ยงและต้นทุนที่ลดลง

ติดต่อเราเพื่อเริ่มการเปลี่ยนแปลงไปสู่การขันสลักเกลียวที่เชื่อมต่ออย่างชาญฉลาดของคุณ

✔︎ ถูกต้อง หมายเลขไม่ถูกต้อง รหัสประเทศไม่ถูกต้อง เร็วเกินไป นานเกินไป

โดยการส่งคำขอนี้ Atlas Copco จะสามารถติดต่อคุณผ่านข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

พบกับผลิตภัณฑ์ของเรา