โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

ซอฟต์แวร์การขันน๊อตสลักเกลียว

ช่วยให้คำนวณการขันน๊อตสลักเกลียวได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้น

Bolt Load ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ของ Atlas Copco ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการและคำนวณแรงดันการปรับความตึงสลักเกลียวได้อย่างรวดเร็ว ซอฟต์แวร์ของ Tentec Bolt Load ถูกออกแบบมาให้มีความต้องการในการป้อนข้อมูลต่ำ แต่มีประสิทธิภาพการทำงานสูง สามารถสร้างเอกสารสำหรับโครงการหลายข้อต่อสลักเกลียวได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ผู้ควบคุมไม่ต้องป้อนข้อมูลมากนัก แพ็คเกจซอฟต์แวร์ประกอบด้วยข้อมูลสำหรับหน้าแปลนสลักเกลียวมาตรฐานต่อไปนี้:

  • ANSI B16.5
  • MSS SP-44
  • API 6A • API 17SV
  • SPO/Norsok L-005
  • หน้าแปลน Vector SPO ขนาดกะทัดรัด

ลำดับการขัน

ซอฟต์แวร์ร่วมกับคู่มือผู้ใช้ของ Atlas Copco สำหรับเครื่องมือเฉพาะที่กำลังถูกใช้ จะให้คำแนะนำผู้ควบคุมเครื่องเกี่ยวกับกระบวนการขันให้แน่นตั้งแต่ต้นจนจบ คู่มือจะพูดถึงหลักปฏิบัติที่ถูกต้องและดีที่สุด, ลำดับการขันให้แน่น และแรงดันเครื่องปรับความตึงที่ต้องใช้ในการขันข้อต่อสลักเกลียวเพื่อใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

กราฟแสดงการขันของน๊อตสลักเกลียว

ส่วนใหญ่แล้วซอฟต์แวร์การขันน๊อตสลักเกลียวของ Atlas Copco จะแนะนำความเค้นของสลักเกลียวที่เหมาะสม อิงกับโหลดสลักเกลียวที่ระบุในข้อมูลจำเพาะหน้าแปลนสลักเกลียวที่ต่างกัน ซอฟต์แวร์ยังมีคุณสมบัติที่ทำให้สามารถใช้งานกับข้อต่อสลักเกลียวที่ไม่เป็นมาตรฐาน ใน "โหมดแมนนวล" ผู้ใช้จะป้อนข้อมูลข้อต่อสลักเกลียวที่สำคัญ เช่น เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียว ความยาวแคลมป์ และโหลดของสลักเกลียวเป้าหมาย และซอฟต์แวร์จะเลือกเครื่องมือ Tentec ที่เหมาะสม และสร้างแรงดันและลำดับการขันให้แน่นที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับเครื่องมือที่เลือก ซอฟต์แวร์จะสร้างกราฟความเค้นของสลักเกลียวในเวลาจริง เพื่อให้ผู้ใช้มองเห็นถึงสัดส่วนความจุด้านการขันน๊อตสลักเกลียวให้แน่นที่กำลังใช้ได้อย่างรวดเร็ว

ร้องขอซอฟต์แวร์โหลดของน็อต

✔︎ ถูกต้อง หมายเลขไม่ถูกต้อง รหัสประเทศไม่ถูกต้อง เร็วเกินไป นานเกินไป

โดยการส่งคำขอนี้ Atlas Copco จะสามารถติดต่อคุณผ่านข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา