Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Jak šel čas s Atlas Copco: Vždy existuje lepší způsob

Oddanost udržitelné produktivitě, tak zní heslo, kterým se v Atlas Copco řídíme. A co více může být důkazem naší oddanosti než to, že letos slavíme 145 let od založení?

Za tu dobu se samozřejmě mnohé změnilo, ale oddanost zůstává. Oddanost našim zaměstnancům i našim zákazníkům. Připomeňme si zásadní milníky naší společnosti v několikadílném seriálu. V první části jsme shrnuli, jak to všechno začalo, ve druhé jsme sledovali první kroky k orientaci na zákazníky. Ve třetí části jsme byli svědky přerodu společnosti z ryze technologické firmy na společnost orientující se na trh, čtvrtý díl představil kouzlo takzvané Švédské metody. Pátá část popsala okamžiky, kdy tato metoda vstoupila na světový trh, šestý díl sledoval období, které vyvrcholilo vznikem tří společností zastřešených silnou mateřskou organizací. V sedmém jsme se zmínili o nových technologiích, které v té době přišly na trh, v osmé části jsme shrnuli velmi úspěšné období mezi 70. a 90. lety, kdy docházelo k řadě akvizic. Dnes v historii vkročíme do konce devadesátých let, kdy do vývoje průmyslu začala promlouvat digitalizace.

Zákazník jako základ úspěchu

customer excellence, the last puzzle piece is the customer
Blízké vztahy se zákazníky byly vždy alfou a omegou veškerého dění ve společnosti. Veškeré technické i marketingové inovace byly odvozovány od aktuálních potřeb zákazníků. Jedině tak mohla firma začít pronikat na další a další trhy.

V roce 1997 usedl do křesla prezidenta a generálního ředitele Atlas Copco Ital Giulio Mazzalupi. Stal se tak prvním nešvédským občanem na této pozici. Vystudovaný těžební inženýr nastoupil do společnosti v roce 1971. Ve své nové funkci se rozhodl posílit pozici firmy změnou filozofie produkce. Zaměřil se na komponenty a zařízení postavená na modulárním konceptu. Podařilo se mu uvést do praxe nemálo produktových inovací a výrazným způsobem změnit zákaznický servis.

Do spousty nejrůznějších produktů začal promlouvat modulární design. Tento nový koncept měl za následek nemalé úspory ve výrobě a zrychlení distribuce. Světový trh díky němu mohl být ovládán efektivněji z menšího počtu míst.

Mazzalupi si záhy uvědomil význam internetu a dalších komunikačních kanálů pro tak velkou celosvětově působící firmu, jakou právě společnost Atlas Copco byla. Za jeho působení tak vznikla třeba první dálkově ovládaná vrtací zařízení.

Zákazník pro něj byl vždy na prvním místě, a aby se na to nikdy nezapomínalo, přejmenoval veškeré obchodní pobočky na zákaznická centra. Jejich úkolem bylo jak prodávat, tak poskytovat související služby.

Díky tomu všemu a dalším aspektům, jako bylo například posílení pozice v Asii, docházelo za Mazzalupiho k postupnému zvyšování obratu. Koncem milénia společnost Atlas Copco vstoupila na výrazně rostoucí trh s pronájmem zařízení. V roce 1997 pak zakoupením americké firmy Prime Service Corporation uskutečnila největší akvizici v historii, další akvizice v této oblasti následovaly. Nakonec tak v Atlas Copco v roce 1999 vzniklo čtvrté oddělení – oddělení pronájmu vybavení.

Více nohou v ulicích

V roce 2002 Mazzalupi odešel do důchodu a ve funkci prezidenta a generálního ředitele jej vystřídal Gunnar Brock. V té době měl za sebou již bohatou kariérní historii, byl ředitelem řady významných švédských společností.

Pod Brockovým vedením následovaly ve společnosti Atlas Copco další změny. Pod heslem „Zpět ke kořenům“ se kromě zákazníků firma začala znovu více soustředit na obchod. Součástí této strategie bylo najímání dalších lidí na pozice obchodních zástupců („Více nohou v ulicích“) a vytvoření prozákaznicky orientované organizace. Brock tehdy za tímto účelem vytvořil také unifikovanou metodu měření spokojenosti zákazníků.

Oddělování slabých částí

Společnost rostla. Upevňovala pozici v segmentech, ve kterých již byla silná, uskutečňovala také další akvizice. A zároveň se začala zbavovat těch částí, které nedržely vedoucí pozice ve svých odvětvích. V roce 2005 byly odprodány divize operující s elektrickým vybavením Atlas Copco Electric Tools a Milwaukee Electric Tool, o rok později následoval prodej oddělení pronájmu vybavení. Zůstala tak stará známá tři odvětví – Kompresory, Stavební a důlní technika a Průmyslové nástroje.

V roce 2008 svět zasáhla ekonomická krize. Ta se samozřejmě dotkla i organizace Atlas Copco, zejména kvůli poklesu investic v oblasti těžby. Specifický firemní obchodní model založený na rychlé spolupráci mezi divizemi však zapříčinil, že společnost toto období ustála.

Posílení služeb

V roce 2009 vystřídal Gunnara Brocka v prezidentském a ředitelském křesle Belgičan Ronnie Leten. V Atlas Copco pracoval od roku 1985 v divizi kompresorů, jejímž prezidentem se stal v roce 2006. Zde tehdy pokračoval ve strategii nastolené Treschowem. Docházelo k řadě akvizic, a tím k rozšiřování portfolia divize. Mohlo tak být uspokojeno ještě více potřeb zákazníků, čímž divize upevňovala svou pozici. Dvě značky – Atlas Copco a Chicago Pneumatic – jsou od této doby značky s celosvětovou působností.

V lepších službách zákazníkům viděl Leten velký potenciál, a tak v roce 2007 založil v divizi kompresorů samostatné servisní oddělení. To zajišťovalo pravidelný kontakt se zákazníky, servis prodané techniky a také monitorování trhu. Díky oddělení služeb od výroby se společnost mohla soustředit na každou část zvlášť, stejně jako na vstup do dalších zemí a na další trhy.

Za tímto účelem společnost Atlas Copco v rce 2011 rozdělila svůj obchod do čtyř odvětví: Kompresy, Průmyslové nářadí, Technika pro těžbu a dobývání a Stavební technika. Každá divize byla zodpovědná za své vlastní strategie zastřešené misí a vizemi mateřské skupiny a každá také založila své vlastní servisní oddělení.

Zákazníci ve více než 170 zemích

Jak společnost Atlas Copco rostla, zakládala nové společnosti po celém světě. V průběhu prvního desetiletí 21. století byla otevřena zákaznická centra v Asii, Africe a ve východní Evropě. Na konci roku 2012 měla společnost pobočky v 90 zemích a zákazníky ve 178. Díky neustálému vývoji a silné vnitřní kultuře v Atlas Copco nadále žije vize „First in Mind – First in Choice®“ („První na mysli – první ve výběru“). Jde mimochodem pravděpodobně o jedinou vizi na světě, která má registrovanou obchodní známku.

Czech Republic Historické informace