VSD-kjøletørker - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Kompressorer
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

VSD-kjøletørker

Vil du redusere energikostnadene for trykkluftsystemet samtidig som du produserer luft med et konstant lavt duggpunkt? Bruk en kjøletørker med drivenhet med variabel hastighet.

Kontakt oss for å lære mer

20. mai 2022

VSD-teknologi for energisparing

Beregnet lesetid: 5 minutter

FD VSD-produktillustrasjon

Luften må være tørr for at trykkluftsystemer skal fungere ordentlig. Men omgivelsesluften blir varm når den komprimeres (du kan ikke endre på fysikken!) så når den kommer ut av kompressoren, er den 100 % mettet med vann. Når luften kjøles ned, begynner flytende vann å kondensere.

For å beskytte luftverktøy, sørge for at luftinstrumenter avleses og utløses ordentlig og beskytte luftrør mot korrosjon og lekkasjer, må trykkluften være fri for fuktighet i væskeform og ved lav relativ fuktighet før den kommer inn i luftnettverket. Filtre og separatorer kan fjerne væskedråper fra et system, men de kan ikke fjerne vanndamp. For å fjerne vanndamp til et lavt duggpunkt trenger man en lufttørker. En populær tørkemetode er å bruke en kjøletørker.

Slik fungerer en lufttørker

I det første trinnet kommer trykkluft inn i tørkeren og går gjennom en luft-til-luft varmeveksler, som forhåndskjøler den inntaksluften. I det andre trinnet strømmer trykkluft gjennom en luft-til-kjølemedium varmeveksler for å redusere trykkluftduggpunktet til +3 °C / +37 °F. Vanndamp som var i luften, kondenseres til væske, som fanges opp og fjernes. Den tørre luften varmes deretter opp i luft-til-luft varmeveksleren for å redusere den relative fuktigheten i luften, slik at det ikke dannes kondensat i nedstrømsrørene.

Sparer energi med drivenhet med variabel hastighet

I de fleste industrioperasjoner varierer behovet for trykkluft, men en tradisjonell kompressor har bare én hastighet: full kapasitet. Hvis det trengs mindre luft, brukes og sløses det mye energi. En kompressor utstyrt med drivenhet med variabel hastighet (VSD) gir imidlertid betydelige energibesparelser ved å justere motorturtallet automatisk i samsvar med luftbehovet. Den energibesparende VSD teknologien brukes nå også på kjøletørkere for å levere luft av høy kvalitet som er tørket til et lavt og stabilt duggpunkt samtidig som det spares energi.

FD VSD graph 1

Slik fungerer en VSD-kjøletørker

En kjøletørker har en egen kompressor som komprimerer kjølemediumgassen til væskeform. Konvensjonelle kjøletørkere bruker vanligvis en stempelkompressor som går ved ett fast turtall. Når det gjelder energieffektivitet, fører dette til den samme «på eller av»-mangelen som i en kompressor med fast turtall. En VSD-kjøletørker, derimot, bruker en skrollkompressor med ett spiralelement som går rundt et annet, fast element. Den er kompakt og stillegående, og omformeren som driver skrollelementet, kan variere hastigheten slik at den passer til behovet.

Se på denne videoen for å få vite mer om FD VSD.kjøletørkeren:

VSD-systemsynkronisering

På samme måte som en VSD-kompressor justerer en VSD-kjøletørker automatisk mengden for å oppfylle varierende behov for tørr luft. Dette er mulig fordi tørkerens styresystem fungerer på samme måte som kompressorens, ved å justere hastigheten ved hjelp av en omformer. Etter hvert som behovet for luft endres, økes eller reduseres kompressorens drivmotorhastighet for å passe til behovet, og kjøletørkerens kjølekompressor øker eller reduserer hastigheten i takt med kompressoren.

Mer effektiv enn termisk masse

En eldre teknologi kjent som termisk masse eller veksling, gir en viss energieffektivitet for kjøletørkere. En lufttørker med termisk masse veksler mellom å kjøre ved full belastning og være avhengig av en termisk masse for kjøling. Dette er en forbedring i forhold til tørkere som bare går ved fast hastighet (full kapasitet) eller er av. Vekseltørkere må imidlertid bruke energi til å kjøle ned den termiske massen, noe som reduserer den totale energibesparelsen.

Duggpunktsstabilitet

En viktig fordel med en VSD-kjøletørker er en pålitelig tilførsel av enestående kvalitetsluft ved et stabilt, lavt duggpunkt, uavhengig av omgivelsestemperaturen. Med en tørker med termisk masse er trykkduggpunktet indikatoren for om kjølekompressoren med fast turtall skal starte eller stoppe. Som et resultat av dette stiger og faller luftduggpunktet. Denne svingingen kan gå på bekostning av luftkvaliteten med opptil to renhetsklasser. En VSD-kjøletørker leverer derimot konsekvent luft som er tørket til et stabilt duggpunkt som oppfyller renheten i ISO 8573-1 klasse 4.

Atlas Copcos FD VSD-kjøletørker

Elektronikon-kontroller med berøringsskjerm

Bare Atlas Copco tilbyr VSD-teknologi i en kjøletørker. Hvis du er ute etter en pålitelig kjøletørker med lave eierkostnader, kombinerer Atlas Copcos nye FD VSD-serie kompakt enhetsutforming, høyeffektive komponenter, Elektronikon® kontroller med berøringsskjerm og avansert drivenhet med variabel hastighet for å levere opptil 50 % på indirekte energikostnader og opptil 70 % på direkte energikostnader. Spør en fagperson på luftsystemer om den beste løsningen for energieffektiv lufttørking.

Spør en fagperson på luftsystemer om den beste løsningen for dine behov.

Alt du trenger å vite om trykklufttørkere. Denne rapporten gir deg en omfattende oversikt over de ulike teknologiene og alternativene som er tilgjengelige på markedet. 

Trenger du mer hjelp eller har du spesifikke spørsmål? Kontakt en av ekspertene våre ved å klikke på knappen nedenfor.

Beslektede emner og prosjekter

Kompressorer Kjøletørkere