Vedlikehold av kompressorer utført av fabrikkopplærte teknikere sikrer driftstid og effektivitet - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Kompressorer
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

Fabrikkopplærte teknikere utgjør forskjellen når det gjelder å sikre driftstid og effektivitet for kompressorinstallasjoner

Kontakt oss

Kompetente og erfarne teknikere, originale kompressordeler og service til rett tid er hjørnesteinen i en god servicestrategi for enhver trykkluftinstallasjon. Men disse elementene er ikke likestilt. Alle originale reservedeler i verden og den mest robuste vedlikeholdsplanen ville ikke kunne veie opp for serviceteknikere som ikke vet hva de driver med. 

En feltservicetekniker hos Atlas Copco har fokus på å levere utstyrspålitelighet, driftstid og de laveste energikostnadene for trykkluftbrukeren – det vil si deg.

Riktig tekniker til riktig oppgave

Du ville ikke ha bedt en sykepleier om å utføre hjernekirurgi, ville du vel? Feltserviceteknikerne våre har opplæring i å oppfylle kravene i oppgavene de blir tildelt. Det betyr at teknikerne som kommer til dere, er sertifisert for å utføre serviceaktivitetene på en trygg og effektiv måte.

De har de nødvendige ferdighetene, oppdatert opplæring i produkter, riktige verktøy og kompressordeler av høy kvalitet som er utformet for å gi best mulig ytelse til maskinene de jobber med. 

Før serviceteknikerne våre tar fatt på oppdragene sine, har de fått opplæring ved et av våre sju regionale serviceakademier, som tilbyr spesialisert kvalitetsopplæring for serviceteknikere, driftspersonell, salgsmedarbeidere og til og med kunder

Den teoretiske klasseromsundervisningen ved serviceakademiet blir alltid omsatt i praksis i et eget verksted. Dette gjør at teknikerne våre kan sette seg inn i alle aspekter ved serviceprosedyrene de må gjennomføre. De vil også få kjennskap til hvilke potensielle problemer de kan komme til å støte på ute i felten. 

Atlas Copco-servicetekniker på stedet som utfører rutinemessig vedlikehold av en kompressorinstallasjon

Et støttenettverk av beste merke

Det er her Atlas Copcos utmerkede nettverk av medarbeidere kommer inn. Serviceteknikerne våre er aldri alene på et serviceoppdrag. De støttes av sine erfarne kolleger i felten, og de har også et spesialisert teknisk back-office-team og anleggseksperter som står klare til å hjelpe ved behov, bare en telefonsamtale unna. 

Ved å velge Atlas Copco som servicepartner velger dere å ha hele dette nettverket tilgjengelig. Vi er alle sammen opptatt av å forbedre påliteligheten og energieffektiviteten til trykkluftsystemer. 

Ikke bare fra Atlas Copco

Kompressorstyreenhet i fokus med Atlas Copco-serviceetikett
En av fordelene ved å være bransjeledende innen trykkluft i mer enn 140 år er at vi kjenner trykkluftsystemer av alle typer, størrelser og former, i alle variasjoner.Denne kunnskapen er også spredt ut over i hele serviceorganisasjonen vår. Vi lærer opp serviceteknikerne våre til å kunne utføre service på trykkluftutstyr av alle merker. I tillegg fokuserer vi alltid på hvordan vi kan forbedre effektiviteten til det enkelte trykkluftsystemet.Du kan være helt sikker på at serviceteknikerne våre tar behovene til alt utstyr på alvor. Vi følger vedlikeholdsanbefalingene fra produsenten av originalutstyret, enten det skal vedlikeholdes eller repareres.

Mer enn bare kompressorvedlikehold

Atlas Copco-servicetekniker som kontrollerer en ZR VSD-kompressor med tanke på optimalisering
Det er ingen som en dag våkner opp, ser ut av vinduet og tenker at det er en flott dag for å kjøpe en ny kompressor eller ordne service på en kompressor. Som mange andre kunder har du sannsynligvis mer fokus på produksjonseffektiviteten. Derfor har driftstiden til den aktuelle trykkluftinstallasjonen topp prioritet for serviceteknikerne våre. Målet vårt er at serviceoperasjonene skal utføres riktig første gang.Men serviceteknikerne hos Atlas Copco kan mer enn som så. Takket være den spesialiserte fabrikkopplæringen vet de hvordan de skal oppdage avvik. Dermed er de også i stand til å implementere utbedringer før avvikene blir til problemer eller nedetid.Når de arbeider på stedet, vurderer de alltid hele trykkluftinstallasjonen under ett og ser etter forbedringer som kan redusere de totale eierkostnadene. Det kan for eksempel dreie seg om smarte styreenheter for optimalisering av kompressorrommet eller teknologi for fjernovervåking av trykkluftsystemet, for å identifisere mulige problemområder før avvik oppstår.

Oppdag Optimizer 4.0

Female service technician looking at air compressor monitoring system

Optimizer 4.0 er en smart styreenhet for trykkluftsystemer som overvåker behovet for trykkluft fra produksjonslinjen og deretter aktiverer den beste kombinasjonen av kompressorer for å oppnå ønsket trykkintervall og optimalisere energiforbruket. 

Oppdag SMARTLINK

Businessman using smart phone

SMARTLINK er overvåkingssystemet vårt for trykkluft, som gir deg innsikt i driften av kompressorrommet. Dette systemet omfatter praktiske dashbord, tilpassede visninger og nyttige råd og varsler som muliggjør optimal effektivitet og maksimal tilgjengelighet.