Ibbenbüren-kraftverket senker energibehovet med 18 % - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Kompressorer
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

Ibbenbüren-kraftverket senker energibehovet med 18 %

Ibbenbüren-kraftverket i Nordrhein-Westfalen i Tyskland, har senket sitt energibehov med 18 % og sikrer en pålitelig, optimal luftstrøm. Nøkkelen til dette resultatet er tre ZB VSD sentrifugalblåsere fra Atlas Copco. De brukes til å generere oksidasjonsluft til installasjonen for avsvovling av avgass.

Oljefri luft Smarte luftløsninger Blåsere Klasse 0

Blåsere som kombinerer effektivitet og ytelse

Turboinstallasjonen har ikke bare senket energibehovet med 18 %, men sørger for optimal pålitelighet. De oljefrie blåserne krever lite vedlikehold på grunn av motoren som har en permanent magnet.

Leverer nøyaktige luftmengder

Customer story ZB Hollekamp Joekel 3

Avsvovling av avgass er svært komplisert. For lite luft er like ille som for mye. De turtallstyrte ZB 130 VSD blåserne gjør at vi kan spare 18,1 % i energi sammenlignet med tidligere oppsett.

Manfred Hollekamp, process specialist.
Customer story ZB Ibbenbueren 2
Selskapet forbrenner antrasitt som er utvunnet like ved siden av kraftverket. For å avsvovle eventuell avgass i de tokrets absorberne, må RWE tilføre en nøyaktig definert mengde oksidasjonsluft. "Ellers fester svovelen seg i installasjonen og pakker seg sammen overalt", forklarer Hollekamp. "For lite luft er like galt som for mye". Det kan føre til at reaksjonen skjer for tidlig eller starter på feil sted i installasjonen. RWE har prosessen under riktig styring med tre typer ZB 130 VSD lavtrykks sentrifugalkompressorer. Maskinene er alle turtallstyrte med teknologi for drivenhet med variabel hastighet, slik at volumstrømmen justeres nøyaktig etter behov.

Blåserpresisjon og kontroll

Ibbenbüren kraftverk
Systemet er konstruert med tre ZB turboer for en volumstrøm på 13 680 m3/t, men ikke mer enn 12 000 m3/t er nødvendig. Det nødvendige trykket for luften som skal blåses inn i installasjonen for avsvovling av avgasser (REA), er i gjennomsnitt mindre enn 1 bar i henhold til RWE. "Dette avhenger i stor grad av prosessen", forklarer Hollekamp. "I dag går maskinene med økt trykk på bare 0,6 bar hver". Kompressorene fra Atlas Copco holder trykkbåndet helt stabilt i prosessen, og det bidrar til systemets effektivitet. Trykket som er nødvendig, er resultatet av at mottrykket i kanalene og det statiske mottrykket i den flytende bunnpannen i absorberne i REA, der luften blir sprøytet inn med sprøytespyd. Total kontroll på kompressorene er en typisk komponent for mange RWE-investeringer. Styring betyr fleksibilitet og fleksibilitet gir bedre lønnsomheten for kraftverket på det gjeldende energimarkedet.
ZB Customer Story Ibbenbueren 4

Ytelsen til ZB turboene var faktisk 8 til 9 prosent høyere enn hva Atlas Copco lovet.

Uwe Jäkel , Konsulent for installasjonsinnkjøp og maskineriavdelingen

Matematisk beviste gevinster

En matematiker fra selskapet konkluderte at Atlas Copco-maskinene, basert på deres komponenter og konstruksjon, trengte mindre energi enn de andre som ble vurdert. Resultatet – 18 % mindre energiforbruk i REA – har siden bekreftet RWE sine forventninger, pluss litt ekstra: "Ytelsen til ZB turboene var faktisk 8 til 9 prosent høyere enn hva Atlas Copco lovet", sier Uwe Jäkel. "Dette er ikke bare økonomisk, men også bra for miljøet", sier Manfred Hollekamp. "Til syvende og sist bruker kraftverket mindre kull per produserte kilowattime."