Reduser kostnader

Atlas Copcos membranbaserte nitrogengeneratorer NGM og NGM+ gir minimale drifts- og vedlikeholdsutgifter. Generering av ditt eget nitrogen betyr slutt på prosess-, påfyllings- og leveringskostnader

Nitrogen alltid tilgjengelig

NGM og NGM+-systemer er konstant tilgjengelige. Eliminer risikoen for produksjonsstans på grunn av gassmangel

95 til 99 % renhet

Generatorene NGM og NGM+ gir 95 til 99 % nitrogenrenhet for å oppfylle dine kvalitetskrav

Optimal kontroll

De elektroniske overvåkingspanelene til NGM og NGM+s reduserer nedetid, sparer energi, reduserer vedlikeholdsbehovet og øker produksjonen

For nedlastning

  • IndustrialGases_antwerp_leaflet_EN_2935097743.pdf 1.3 MB, PDF