Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energy Storage Systems
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen

Spar inn på tredjepartskostnader

Minimale drifts- og vedlikeholdskostnader. Generer ditt eget nitrogen for å eliminere prosess-, påfyllings- og leveringskostnader

Pressure Swing Absorption (PSA)

PSA-teknologi garanterer en god avkastning på investeringen. Karbonmolekylært tørkestoff sikrer høy renhet

N2 alltid tilgjengelig

NGP-systemer er konstant tilgjengelige. Eliminer risikoen for produksjonsstans på grunn av nitrogenmangel

Høy N2-renhet

NGP gir 95 til 99 % nitrogenrenhet for å oppfylle dine kvalitetskrav

Plug-and-play

NGP leveres klar til bruk. Det må bare koples til trykkluft

Kundefortellinger

Industrielle gasser, brosjyre

Industrier