Hvordan erstatte en luftkompressor? - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Kompressorer
Our solutions
Industriverktøy og monteringssystemer
Solutions
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Solutions
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Solutions
Products
Kompressorer
Products and solutions
Solutions
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

Hvordan erstatte en luftkompressor?

Compressor Types Compressors Replacing an Air Compressor Compressed Air Wiki How-To

Hvis kompressoren din har sett bedre dager og synger på siste verset, eller kanskje den ikke oppfyller dine krav lenger, kan det være på tide å av hva som er tilgjengelig og hvordan du skal gå frem for å erstatte den gamle kompressoren med en ny. Å investere i en ny luftkompressor er ikke så enkelt som å kjøpe nye husholdningsartikler. Denne artikkelen vil hjelpe deg med å finne ut hvordan du skal gå frem, og om det er fornuftig å erstatte luftkompressoren eller ikke.

Må jeg skifte ut luftkompressoren

La oss starte med å se på en bil. Når du kjører mye med en helt ny bil, er det ingen bekymringer og tanken på å kjøpe en annen bil er ikke aktuell. Etter hvert som årene går og problemer, sammen med økt vedlikehold, oppstår oftere, begynner man å lure på om det er verdt å bruke mer penger på den gamle bilen. Det kan være mer fornuftig å erstatte bilen med en ny. Akkurat som med biler, er det viktig å være oppmerksom på ulike indikatorer som vil peke på behovet for å erstatte luftkompressoren.En kompressors livssyklus ligner på den for en bil. Når enheten er ny og fungerer optimalt, er det ingen bekymringer og eller tanker om behovet for en ny. Når kompressoren begynner å skrante, reduseres ytelsen mens vedlikeholdskostnadene øker. Når dette skjer er det på tide å stille seg et viktig spørsmål, er det på tide å erstatte luftkompressoren min?

Om du trenger å erstatte luftkompressoren eller ikke vil avhenge av mange variabler som vi vil belyse i denne artikkelen. La oss ta en titt på noen indikatorer som kan føre til det potensielle behovet for utskifting av luftkompressor.

Sikkerhetsstopp

En av de enkleste indikatorene som viser at kompressoren har problemer, er en enkel sikkerhetsstopp under drift. Avhengig av årstid og værforhold kan luftkompressoren slå seg av på grunn av høy omgivelsestemperatur og overoppheting. Årsaken til høy temperatur kan være så enkelt som tilstoppede kjølere som må blåses rene eller skitne luftfiltre som trenger utskifting. Det kan også være et mer komplekst problem som må håndteres av en sertifisert trykklufttekniker. Hvis stoppet kan håndteres ved å blåse ut kjølerne og skifte ut luft-/inntaksfilteret, vil det ikke være nødvendig å skifte kompressor. Man må bare holde tritt med vedlikeholdet av kompressoren. Men hvis problemet er dypere og forårsaket av en stor komponentfeil, må du veie kostnadene ved reparasjon opp mot en ny investering og ta en beslutning som er til det beste for din bedrift.

Trykkfall

Hvis anlegget har trykkfall, kan det indikere en rekke problemer som bør rettes så snart som mulig. Ofte er kompressorer satt opp med høyere trykkinnstilling enn det som kreves for standardoperasjoner. Det er viktig å forstå trykkinnstillingene for sluttbrukere (maskiner som bruker trykkluft til sin drift) og stille kompressortrykket i henhold til disse behovene. Maskinoperatører er vanligvis de første som merker trykkfall, da det lave trykket kan slå av maskinen de arbeider på, eller føre til et kvalitetsproblem av produktet som produseres.

Før du vurderer å erstatte luftkompressoren på grunn av trykkfall, bør du ha full forståelse av trykkluftsystemet og sikre at ingen andre variabler / hindringer bidrar til trykkfall. Det er viktig å kontrollere alle in-line-filtrene for å sikre at filterelementet (patronen) ikke er fullstendig mettet. Videre er det viktig å kontrollere rørsystemet for å sikre at diameteren på røret er riktig for lengden på kjøringen, samt kapasiteten til kompressoren (HP eller kW). Det er ikke uvanlig at rør med liten diameter som forlenges for å skape trykkfall til slutt påvirker sluttbrukerne (maskiner).

(legg til dimensjoneringsdiagram for diameter på rør og strømmer)

Hvis filtrene og rørsystemet er sjekket og funnet ok og trykket faller fortsatt, kan dette indikere at kompressoren er underdimensjonert for det aktuelle behovet for anlegget. Da er det på tide til å sjekke om ytterligere utstyr er lagt til og/eller om produksjonsbehov har økt. Hvis behovet og mengden har økt, vil ikke den gjeldende kompressoren kunne fortsette å sørge for tilstrekkelig flyt ved det nødvendige trykket, noe som fører til at trykket faller. I dette tilfellet er det best å kontakte en trykkluftselger for å kartlegge og få en bedre forståelse av din nåværende luftetterspørsel og evn.t. tilby en ny passende enhet for å håndtere bedriftens nye og fremtidige krav.

Alder på kompressor/driftsstans

Luftkompressorer er akkurat som alle andre maskiner - alt kommer til en ende. Avhengig av omfanget av breakdown og nødvendige reparasjoner, er det viktig å være realistisk  og avgjøre om det er fornuftig å fortsette å øse penger i en lekk bøtte eller å investere i en ny og mer effektiv enhet. Ofte kan ett problem føre til flere breakdown, og til slutt vil det lønne seg å kjøpe en ny og pålitelig kompressor. Kompressoren er hjertet i de fleste produksjons-/industrioperasjoner, så det er viktig å utføre planlagt vedlikehold for å forlenge driftens livssyklus. Det er smart å be om tilbud på en serviceplan samt et nytt kompressortilbud for å sammenligne fordeler og ulemper som bør hjelpe deg i beslutningsprosessen.

Hvordan bytter jeg ut kompressoren?

skifte ut en gammel kompressor med en ny

Å erstatte en luftkompressor kan oppleves stressende og man kan ta en for rask beslutning på grunn av umiddelbart behov, eller ta feil beslutning basert på mangel på riktig forståelse av nåværende og fremtidige trykkluftbehov. Det er viktig å forstå hvilken type kompressor du har for øyeblikket, og om du vil erstatte den med lignende teknologi eller noe annet (klikk her for å lære mer om ulike typer luftkompressorer). Å ha en riktig forståelse av trykkluftsflyten / trykket og den daglige driften, er nøkkelen til å ta en beslutning. Det er viktig å diskutere erstatningsprosessen med vedlikeholdsavdelingen for å sikre at det er riktig elektrisk tilførsel for den nye enheten, spesielt når kompressoren skiftes. Med mindre du er helt sikker på hva som trengs for å erstatte kompressoren, er det alltid foreslått å kontakte en ekspert på trykkluftsalg for å søke profesjonell rådgivning.

Hvordan erstatte en stempelkompressor med en skruekompressor?

Stempelkompressorer er et godt alternativ som en inngangskompressor, men ofte vokser produksjonen forbi kompressorens ytelsesevne, eller den er ikke i stand til å håndtere de negative effektene av stempelkompressoren. Hvis du trenger en konstant og/eller økt flyt (CFM) og er på jakt etter noe som er kompakt, effektiv, pålitelig og stille, vil en roterende skrue være et flott alternativ. Det er ganske ofte at en bedrift starter med et begrenset behov for trykkluft, men etter hvert som produksjon / kundebehov øker, blir behovet for en større kompressor som kan håndtere etterspørselen og økt driftssyklus, markant. Det er viktig å forstå forskjellen mellom stempel- og skruekompressorer og egenskapene til hver teknologi (klikk her for å lære mer om forskjellen mellom stempel- og skruekompressorer). Det er enkelt å over- eller underdimensjonere din neste kompressor, og derfor oppfordres det til å hente profesjonell hjelp.

Relaterte artikler

Check out our wide range of reliable, energy-efficient and cost-effective air compressors. For all your low, medium and high pressure applications.