Naše riešenia
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Pneumatické motory
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Priemyselné náradie a riešenia
Priemyselné náradie a riešenia

Zníženie množstva energie

Inteligentná prepojená montáž – 6 pilierov hodnoty

Kontaktujte nás a preberte s nami váš prechod na inteligentnú prepojenú montáž

Vypočujte si nášho odborníka a zistite viac o tom, ako prostredníctvom vedomostí a technológií spĺňať normy v oblasti životného prostredia

Loading...

Zníženie spotreby energie

Zníženie spotreby energie, znižovanie vplyvov na životné prostredie a úspora nákladov sú kľúčové pre vytvorenie udržateľných podnikov. Požiadavky právnych predpisov, povedomie spotrebiteľov a vytváranie ziskového podnikania, to všetko sú faktory, ktoré nás nútia sústrediť sa na využívanie energie v prevádzkových procesoch. Výraznú redukciu spotreby energie možno zaistiť len prostredníctvom viacerých iniciatív.

Tieto iniciatívy majú zásadný význam vo všetkých oblastiach, v každom kroku procesov a v každej súčasti podnikania. V rámci montážnej linky možno zlepšenie zaistiť bez zníženia produktivity, kvality a prevádzkyschopnosti. Zníženie spotreby energie môže zaistiť podniku výhody. Koncepcia inteligentnej prepojenej montáže znižuje mieru plytvania vo všetkých aspektoch – z hľadiska prevádzky, výroby a času. Plytvanie ovplyvňuje spotrebu energie, ktorú možno ušetriť zameraním sa na znižovanie plytvania.

Pri používaní elektrických nástrojov sa väčšina energie spotrebúva v pohotovostnom režime. Využívaním riadiacej jednotky pripojenej súčasne k šiestim nástrojom namiesto samostatnej jednotky na každý nástroj možno túto spotrebu výrazne znížiť a ušetriť viac než 80 % nákladov na energiu v pohotovostnom režime. Prechod od pneumatických k elektrickým nástrojom, samozrejme, prináša ešte vyšší potenciál

Koncept Smart Connected Assembly

Tajomstvo dosiahnutia udržateľného zníženia spotreby energie spočíva v minimalizovaní energie spotrebúvanej celými montážnymi linkami. Komplexný prístup identifikuje plytvanie energiou zistenú pri montáži, prerábaní, pohotovostnom režime a chybách v oblasti kvality. Preto je optimalizácia procesu tým najlepším riešením na minimalizovanie spotreby energie. Riadiacu jednotku Power Focus 6000 od spoločnosti Atlas Copco možno pripojiť až k 6 zariadeniam a ušetriť tak náklady na energie v pohotovostnom režime.

Vďaka menším nárokom na správu káblov a menšiemu počtu hardvérových súčastí toto riešenie okrem toho šetrí aj prírodné zdroje. Riadiaca jednotka Power Focus 6000 súčasne zvyšuje flexibilitu a zaisťuje účinnejšiu optimalizáciu procesov. Koncepcia Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly) optimalizuje montážne procesy, minimalizuje plytvanie a znižuje spotrebu energie vo výrobe. Zhrnutie Koncepcia Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly) pre vás predstavuje zásadný krok k zníženiu spotreby energie. Vďaka nej sa približujete k nepredstaviteľným možnostiam, ktoré digitalizácia ponúka.

Koncepcia inteligentnej prepojenej montáže prináša infraštruktúru, ktorá umožňuje bezproblémové odosielanie informácií inteligentnými systémami, ktoré možno v budúcnosti analyzovať. Analýza údajov predstavuje účinný nástroj na vytvorenie efektívnej montážnej linky. Vďaka všetkým týmto faktorom sa zníži spotreba energie v rámci organizácie. Zoznámte sa s koncepciou inteligentnej prepojenej montáže! Inteligentná prepojená montáž podporuje realizáciu koncepcie Industry 4.0 – reality, kde sa technológia jednoducho používa a rýchlo prináša hodnotu

Prečítajte si viac o inteligentnej prepojenej montáži a koncepcii Industry 4.0 nižšie