Stäng

Relativ densitet i valet av pump

27 maj 2021

När du väljer pump är en av de faktorer du måste överväga den relativa densiteten hos vätskan du ska flytta. Om det gäller vatten behöver du inte bry dig om den relativa densiteten. men om du jobbar med andra typer av vätskor måste du överväga vilken effekt vätsketypen har på pumpens prestanda och effektivitet, och på förmågan att leverera under lång tid med små underhållskrav.

Definition av relativ densitet

Densitetsexempel

En substans densitet definieras som dess massa per enhetsvolym. Vatten har densiteten på 997 kg/m3. Termen relativ densitet avser ett annat ämnes densitet, till exempel en annan vätska, i förhållande till densiteten för vatten.

Exempel på relativa densiteter
Eftersom vatten är den standard som vetenskapsmän använder till att fastställa den relativa densiteten så har den tilldelats en relativ densitet på 1. En vätska med den relativa densiteten 0,4 är alltså 60 % lättare än vatten, medan en vätska med den relativa densiteten 1,4 är 40 % tyngre än vatten.

Den relativa densiteten är viktig vid dimensionering av centrifugalpumpar eftersom den avgörande hur tung vätskan är. Vätskans vikt har direkt inverkan på hur mycket arbete din pump kan utföra, vilket i sin tur avgör faktorer som hur mycket effekt som behövs och vilket tryck pumpen kan utveckla. 

Hur påverkar den relativa densiteten pumpens strömförbrukning och tryck?

Förekomsten av fasta ämnen ökar den relativa densiteten och vikten på den vätska som flyttas. Ju högre relativ densitet desto mer motoreffekt behövs det. Avloppsvatten med en relativ densitet på 1 påverkar till exempel inte behovet av motoreffekt så mycket, medan det behövs mer effekt för slam med en högre relativ densitet och vikt. Faktum är att ökningen eller minskningen av strömförbrukningen är direkt proportionell mot den relativa densiteten hos vätskan som flyttas.

Pumpens tryck ändras i direkt proportion till den relativa densiteten hos vätskan som flyttas. Även om en pump kan utveckla cirka 50 PSI när den pumpar vatten så utvecklar den bara ett tryck på 41,7 PSI när den pumpar vätska med en relativ densitet på 1,2. Vi får den här siffran genom att dela 50 med 1,2. Det är viktigt att tänka på den relativa densiteten när du väljer en pump för att utveckla ett visst tryck.

Vilket är vårt bästa råd sett till allt det här? Be om professionell hjälp när du ska välja en avvattningspump. Då kan du vara säker på att utrustningen du använder överensstämmer med behoven i din tillämpning. Proffsen på Atlas Copco är experter på pumpar och alla de tillämpningar där pumparna används. Nu vet du förhoppningsvis lite mer om vilka frågor du bör ställa. Du kan få de svar du behöver från Atlas Copcos experter på pumputrustning.

blog author

Andras är Product Marketing Manager för våra pumpar. Han inledde pumpkarriären inom den tekniska servicen och gick igenom tillämpningar med kunderna. Nu hanterar han hela pumpsortimentet för regionen Nordamerika.  

Relaterade artiklar:

Andreas Neufeld

Andreas Neufeld

Produktchef, Flöde

Länspumpar

Letar du efter stationära eller dränkbara länspumpar? Vi har en lösning för dina behov.