Stäng

Vi visar vägen mot en mer hållbar, produktiv och säkrare konstruktion

gröna lösningar

Säkerheten står i centrum för alla anläggningsarbeten. Därför måste byggarbetsplatser ha tillräcklig belysning som passar för miljön. Operatörerna måste dock balansera det här behovet med att kunna erbjuda hållbara och kostnadseffektiva lösningar, och samtidigt följa gällande regler för buller, ljus och koldioxidutsläpp. Som tur är har våra moderna belysningsmaster utformats för att hjälpa byggföretag att hantera de här utmaningarna. Här går vi igenom fem sätt som belysningsmaster kan hjälpa dig att sänka dina CO2-utsläpp, följa gällande föreskrifter och få många andra fördelar.

1. Lägre koldioxidutsläpp

soldriven belysningsmast på byggarbetsplats

HiLight S2+ solenergidriven belysningsmast

Byggbranschen står för en betydande del av världens koldioxidutsläpp, viss forskning uppskattar att den står för över en femtedel av världens totala utsläpp. Med det sagt innebär tekniska framsteg att all utrustning kan bidra till en grönare drift, även belysning. Traditionellt har belysningsmaster använt dieselmotorer, men i dag finns det flera mer miljövänliga alternativ som passar olika krav. Modeller som drivs helt med el och därmed inte behöver någon diesel. LED-alternativ med litiumjonbatterier kan å andra sidan kombineras med förnybara energikällor för att ge en lösning helt utan utsläpp. Beroende på vilken teknik som används kan koldioxidutsläppen minska dramatiskt. Atlas Copcos HiLight S2+-belysningsmaster som drivs med solkraft gör till exempel att användarna kan minska sina utsläpp med upp till sex ton jämfört med traditionell teknik, och de är även helt bullerfria. Solpanelerna, som kan dras ut från tornets huv och justeras mot solen, möjliggör autonom drift när solkapaciteten är större än behovet.

2. Bättre energieffektivitet

dieselbelysningsmast

Belysningsmasten HiLight H6+

Typen av lampor som används i tornet kan också göra skillnad. Nästa generations LED-strålkastare är mer effektiva, med en livslängd på 50 000 timmar och kan ge optimal ljusfördelning i ett område på upp till 6 000 m2. När dessa funktioner kombineras i samma belysningsmast är resultatet Atlas Copco HiLight H6+, en dieselbelysningsmast som gör att användaren kan sänka sin energiförbrukning och sina koldioxidutsläpp. Dessutom bidrar dimbara LED-strålkastare till att belysningen kan ge rätt ljusstyrka i varje situation och tidpunkt på dygnet. Den här tekniken bidrar till att sänka koldioxidutsläppen med upp till 40 procent och förlänger tiden för oberoende av extern kraft till över 300 timmar för HiLight H6+.

3. Lägre total ägandekostnad

Folk tror ofta att hållbar teknik innebär högre kostnader. Det stämmer dock inte. Att bädda in grönare teknik i belysningsmastens konstruktion kan vi få en lägre total ägandekostnad tack vare lägre bränslekostnader, en mer energieffektiv drift och användning av förnybar – i bästa fall gratis – energi. Andra delar i produktutvecklingen kan också ge snabb avkastning på investeringen, från att använda lagringsmöjligheten hos energiintensiva litiumjonbatterier till att minimera underhållskostnaderna. 

4. Bättre säkerhet

Det är otroligt viktigt att ha lämplig belysning för att göra arbetet säkrare. Att ha belysningsmaster som ger tillräcklig belysning även i skymningen gör att arbetarna kan utföra sina uppgifter på ett säkert sätt samtidigt som produktiviteten ökar eftersom arbetet kan fortsätta längre. I de flesta länder regleras belysningsnivån enligt lag, där olika aktiviteter är förknippade med olika belysningskrav. I Storbritannien definierar till exempel OSHA (Occupational Safety and Health Association) att det krävs belysning på minst 32 lux vid allmänna byggarbeten. Mer krävande miljöer, till exempel vid bankonstruktion, behöver starkare lampor som kan leverera 50 lux. Genom att anlita en pålitlig tillverkare kan tornen uppfylla tillämpningarnas krav. Utöver säkerhet i arbetet kan tillräcklig belysning också bidra till att hålla arbetsplatsen säker utanför arbetstid, och minska risken för stöld och obehörig åtkomst.

5. Regelefterlevnad

Det kan vara en utmaning att navigera bland alla regler som styr arbetet på en byggarbetsplats, särskilt om de ligger inne i städer. Det kan vara svårt optimera produktiviteten och samtidigt följa regler för buller och föroreningar. Världshälsoorganisationen (WHO) anger luftkvalitet och buller som den ledande miljöorsaken till hälsoproblem, så behovet av regleringar är uppenbart. Lyckligtvis har några av de mest avancerade belysningsmasterna nästan helt tyst drift och dessutom helt utan utsläpp. Utsläppsregleringar, till exempel i steg V, är vanligtvis relativt enkla att följa eftersom belysningsmaster huvudsakligen drivs med motorer på under 90 kW. När det gäller höga bullernivåer tar många ledande tillverkare, som Atlas Copco, hänsyn till detta under designfasen. Belysningsmasten HiLight S2+ är den tystaste på marknaden, och avger bara 55 dBA på sju meters avstånd. Användaren får en belysning som har noll utsläpp och inget buller. 

Som vi ser här är belysning ett område där snabb utveckling har gett lösningar som tar itu med många av dagens utmaningar samtidigt som de hjälper operatörerna att öka lönsamheten och sänka den totala ägandekostnaden. Det är därför många nytänkande byggföretag ser över sin användning av belysningsmaster för att hitta nya sätt att öka hållbarheten och produktiviteten, och samtidigt göra anläggningen säkrare och mer effektiv.

gröna lösningar

HiLight-serien med belysningsmaster är utformad för att ge dig ännu fler valmöjligheter när du ska hitta rätt belysningsmast för din tillämpning.

Vi visar vägen mot en mer hållbar, produktiv och säkrare konstruktion

explainer icon