AIR-OIL för spett och hammare

Syntetiskt smörjmedel för handhållna tryckluftsverktyg

Kontakta oss

Den tillsatta glykolen motverkar igenfrysning och ger en enastående drifttemperatur på -30 till +50 ºC/-22 till 122 ºF

Rostskydd

Lättnedbrytbart enligt OECD301B

Beskrivning

Alla tryckluftsverktyg kräver lite olja i luftledningen för att smörja de inre rörliga delarna, minska slitaget mellan dem, kyla ner dem och minska friktionen. Om slagenheter (spett och hammare) inte får olja orsakar det stora förslitningar på kolven och cylindern. Förr i tiden läckte kompressorer så mycket olja att det räckte för att smörja hammare och spett. Men så är inte fallet längre.

Air-Oil för spett och hammare är en helsyntetisk olja med utmärkt smörjning samt rostförebyggande och avisande egenskaper speciellt utvecklad för TEX-tryckluftsspett och -hammare samt DIP- och DOP-pumpar. Med Air-Oil får du smidig och kontinuerlig drift under extrema förhållanden.

Prestanda

Den information som ges i typiska data utgör inte en specifikation, utan är en indikation baserad på nuvarande produktion som kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Uppgifterna är baserade på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och är endast riktvärden. Rätten att göra ändringar förbehålles.

Kapacitet