Stäng

Intresseanmälan kostnadsfri översyn

Kontakta vår vakuumspecialist direkt eller gör en förfrågan genom att fylla i kontaktuppgifterna nedan.

Magnus Olsson Product and Sales Manager 072-703 96 09 magnus.olsson@atlascopco.com

Genom att du skickar den här förfrågan kan Atlas Copco kontakta dig med hjälp av den insamlade informationen. Du hittar mer information i vår sekretesspolicy.

Vi erbjuder en kostnadsfri översyn av ert vakuumsystem - inga förbindelser, inga förpliktelser!

Atlas Copco är världsledande på vakuum. Vi vill gärna visa hur vi kan hjälpa er att sänka era energikostnader, minska ert klimatavtryck och förbättra er arbetsmiljö. En vakuumspecialist från Atlas Copco går igenom er vakuuminstallation, observerar era processer och ställer relevanta frågor för att bedöma hur ni kan optimera ert vakuumsystem.

Avgörande applikationer drivs av ineffektiva vakuumpumpar

Vakuum är av avgörande betydelse för mängder av tillämpningar inom industrin och påverkar möjligheten att nå kostnadsmål, miljömål och produktionsmål. Vakuumsystemets utformning med avseende på typ av vakuumpump, servicenivå och rördragning är därför viktiga faktorer vid en utvärdering av systemet. Många applikationer drivs av ineffektiva vakuumpumpar som går för fullt oavsett behov. Underhåll och service är dyrt och ibland måste pumparna monteras ur och skickas på service. Rörsystemen är underdimensionerade och designade på ett sätt som gör att vakuumnivåerna faller. Det är många faktorer som spelar roll vid en bedömning av om ert vakuumsystem är optimalt.

Låt oss kika på hur vi kan optimera ert vakuumsystem

Atlas Copco erbjuder just nu en kostnadsfri översyn av industriella vakuumsystem. Översynen är inte förknippad med några köpkrav eller dolda kostnader. Syftet med översynen är att ni tillsammans med vår vakuumspecialist ska få en uppfattning om vilka förbättringar som kan göras med avseende på energieffektivitet, miljökrav och arbetsmiljö. Under besöket kommer vår vakuumspecialist att gå igenom er vakuuminstallation, observera era processer och ställa relevanta frågor för att bedöma hur ni utifrån er nuvarande situation, era mål och era individuella förutsättningar kan optimera ert vakuumsystem.