โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Increase uptime

Smart Connected Assembly - 6 pillars of value

Learn how Atlas Copco can increase uptime and reduce cost for introducing new products while increasing productivity and quality

Loading...

Increased Uptime

Keeping to plans and deliveries are key factors for maintaining a successful production business. It is a crucial to secure ongoing production and prevent unplanned production stops. This means that you have already built processes and removed bottlenecks in your operations. But there are still opportunities in increasing uptime. With costs for downtime being extreme, the impact from seemingly small improvements is high.

Challenges

The increased complexity of your products along with smaller batches and faster takt times add challenges for increasing uptime of the production. A slow down or unexpected production stop is costly. The direct costs are estimated to 3-6k€ per minute, but they are often just a smaller part. The hidden costs are harder to predict and are usually more significant. Besides cost, it is also about production focus. Achieving reliability with a robust operational production process helps free up time to focus on continuous improvements.

Opportunities

By using production data, it is possible to identify risks in the assembly lines and proactively address them before a problem occur. A new service program was created when an Atlas Copco customer analyzed the production. This data-driven predictive program has managed to reduce unplanned downtime of the tools by 75%.

Increasing Uptime using Smart Connected Assembly

At Atlas Copco, we use an end-to-end approach. Uptime is not only about the robustness of tools. It is about the entire process supported with configuration, software and training. While continuing making tools even more robust, we are also looking at new innovative ways of increasing uptime. Data is gathered from the complete assembly line, workstations and tools. Risks for production stops are identified and the design of the assembly line can be pre-optimized. In addition, concrete technologies like Production Analyzer, Body Tracking System and Pick-to-light helps avoiding errors and re-work, and reduce time wasted in the process

Smart service
ToolsNet create a foundation for predictive smart maintenance. Smart service secures high reliability of the tightening system and is achieved with data analysis. Tools and workstations have built-in analytics that helps pre-identify the need for maintenance of the individual tools based on their exact conditions.
The Atlas Copco tools are designed for smart services which enable fast and simple maintenance and repair. The service organization is working with the same focus, which allows for relevant and effective servicing. The serviceability of the products and the proactive services approach improves your production uptime.
If a production stop does occur, the root cause can quickly be traced with all the data available. Furthermore, the data analysis identifies the relevant measures to eliminate risks for additional problems.

The Bottom Line
It is possible to improve uptime by using Smart Connected Assembly with smart data driven services, an end-to-end approach and robust solutions which eliminates the downtime.

Smart Connected Assembly supports Industry 4.0 becoming reality. A reality where technology is easy to use and quickly delivers value.

Read more about Smart Connected Assembly and Industry 4.0 – CLICK BELOW

เอกสารสรุปข้อมูล เรื่องราวของลูกค้า วีดีโอ คู่มือฉบับพกพา