โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Installing your air motor

An air motor needs a certain amount of air and a certain pressure to function. Supply and exhaust hoses must therefore be properly dimensioned.

Air lines

Air lines that are too long or with dimensions that are too small mean pressure drops. This means power losses. The exhaust line must have a larger dimension than the supply line. This is because the exhaust air occupies a larger volume than the supply air. For an inlet pressure of 6.3 bars (= 7.3 bars absolute) and an outlet pressure at atmospheric level (= 1 bar absolute) the volume increase is a factor of 7.3. In practice this means that if the same dimensions are used for inlet and outlet lines a back pressure is built up and the motor loses its efficiency.

Motor type Inlet connection thread Exhaust connection thread Inlet hose diameter Exhaust hose diameter (non-reversible) Exhaust hose (reversible)
/ (BSP) (BSP) (Mm) (Mm) (mm)
LZB 14 1/8'' 1/8'' 5.0 8.0 6.3
LZB 22 1/8'' 1/8'' 8.0 13.0 10.0
LZB 33/34 1/4'' 1/4'' 8.0 13.0 10.0
LZB 42 1/8'' 1/2'' 10.0 16.0 13.0
LZB 46 1/4'' 1/2'' 10.0 16.0 16.0
LZB 54 3/8'' 1/2'' 13.0 19.0 19.0

Air preparation

To ensure reliable service an air filter and lubricator (if the motor is not lubrication free) should be fitted into the inlet airline – within 5 meters from the motor. It is recommended that a pressure regulator is also incorporated into the air preparation package. This has the function of maintaining the desired working pressure, and can be used to modify the output exactly to meet the needs of the application. To remember: When selecting an air preparation package, ensure all components have a flow capacity sufficient to meet the requirements of the motor.

Lubrication

To achieve optimum service life and performance an air motor should be supplied with 50 mm ³ of oil for each cubic meter (1000 liters) of air consumed. Insufficient lubrication will result in accelerated vane wear and a reduction in performance.