โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
ALTURE data driven services from Atlas Copco

ALTURE : Optimize

ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล – ปรับปรุงการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพโดย Atlas Copco

จองการสาธิต!

ALTURE : Optimize - บริการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับการผลิตที่เต็มประสิทธิภาพที่สุด

ALTURE : Optimize คืออะไร

ALTURE : Optimize คือโซลูชันบริการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่ให้ฟีดแบคแบบเรียลไทม์เมื่อพบความเสี่ยงด้านคุณภาพและเกิดความกังวลเกี่ยวกับปัญหาในสายการผลิต

คุณจะได้รับอะไรบ้าง

การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
แสดงแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการขันแบบทันที
การแจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ
การแนะนำในทันที

คุณประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรบ้าง

คุณภาพที่เพิ่มขึ้น
เวลาในการผลิตที่เพิ่มขึ้น
ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
ต้นทุนที่ลดลง
ความรวดเร็วและง่ายดายที่เพิ่มขึ้นของข้อมูล

ALTURE Optimize Data-driven service for production optimization for smart factory

 

ไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าการรายงานเมื่อสิ้นสุดวันอีกต่อไป

ลองนึกภาพว่าคุณจะสามารถตอบสนองได้เร็วขึ้นเพียงใดหลังจากที่ได้รับการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์ของคุณซึ่งจะบอกคุณเกี่ยวกับแนวโน้มข้อผิดพลาดในการขันแน่นที่เป็นลบ คุณมีข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมและในที่ๆ เหมาะสม

จากการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการผลิต ร่วมกับความเชี่ยวชาญของเราในด้านการขันแน่นนั้น ALTURE : Optimize ยังสามารถระบุสาเหตุหลักที่เป็นไปได้และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาได้อีกด้วย ระดับความเรียบง่ายและความเร็วของข้อมูลคือการปฏิวัติการทำงานที่ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการได้ทันที 

มีข้อมูลพร้อมให้คุณใช้งานได้เสมอ!