โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

ข้อมูลแสดงว่า...

98%

98% ของข้อมูลไม่ได้ถูกนำมาใช้เนื่องจากขาดความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

8%

การผลิตรายวันเพิ่มขึ้นถึง 8% เนื่องจากการนำข้อมูลมาใช้

10%

ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาได้สูงสุดถึง 10% ด้วยการหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายโดยไม่คาดคิด

โอกาสที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ข้อมูลนั้นมีพลังมาก แต่หากปราศจากความชาญฉลาดและประสบการณ์ในการปรับใช้ ข้อมูลดิบนี้ก็จะมีคุณค่าน้อยมาก จึงจำเป็นจะต้องมีข้อมูลในเชิงลึกอยู่ด้วยเพื่อให้กลายเป็นข้อมูลที่มีมากกว่าเพียงแค่ตัวเลข ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจถึงเส้นทางที่แตกต่างกันในการไปสู่เป้าหมายของคุณและสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

ตอนนี้มีอนาคตทางเลือกที่เต็มไปด้วยโอกาส… 

ALTURE ® – บริการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจาก Atlas Copco

ข้อมูลเป็นแหล่งที่มาของอำนาจในการตัดสินใจของคุณและเปิดประตูสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยโอกาส

เราได้พัฒนาบริการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับการบำรุงรักษา คุณภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการด้วยการสนับสนุนวิสัยทัศน์ด้านอุตสาหกรรม 4.0 อีกทั้ง ด้วยการปรับใช้การวิเคราะห์และการเรียนรู้ของเครื่องจักรขั้นสูงเข้ากับข้อมูลการผลิตของคุณ รวมกับความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคของเราในการเชื่อมชิ้นส่วน เช่น การขัน การจ่ายกาว การยิงรีเวท ฯลฯ ทำให้เราสามารถระบุความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่และรับมือได้อย่างมั่นใจก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น โดยโซลูชันต่างๆ นี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงคุณภาพ เวลาในการทำงาน และการผลิตตั้งแต่ครั้งแรกได้

นี่คือวิธีที่เราให้นิยามแก่โรงงานอัจฉริยะ