Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Jak šel čas s Atlas Copco: Cesta k udržitelnosti a spokojenosti

Oddanost udržitelné produktivitě, tak zní heslo, kterým se v Atlas Copco řídíme. A co více může být důkazem naší oddanosti než to, že letos slavíme 145 let od založení?

Za tu dobu se samozřejmě mnohé změnilo, ale oddanost zůstává. Oddanost našim zaměstnancům i našim zákazníkům. Připomeňme si zásadní milníky naší společnosti v několikadílném seriálu. V první části jsme shrnuli, jak to všechno začalo, ve druhé jsme sledovali první kroky k orientaci na zákazníky. Ve třetí části jsme byli svědky přerodu společnosti z ryze technologické firmy na společnost orientující se na trh, čtvrtý díl představil kouzlo takzvané Švédské metody. Pátá část popsala okamžiky, kdy tato metoda vstoupila na světový trh, šestý díl sledoval období, které vyvrcholilo vznikem tří společností zastřešených silnou mateřskou organizací. V sedmém jsme se zmínili o nových technologiích, které v té době přišly na trh, v osmé části jsme shrnuli velmi úspěšné období mezi 70. a 90. lety, kdy docházelo k řadě akvizic. V devátém pokračování jsme vkročili do konce devadesátých let, kdy do vývoje průmyslu začala promlouvat digitalizace. A dnes celý seriál uzavřeme pohledem na události nedávné.

Klimatické změny = změny uvnitř Atlas Copco

Počátek nového milénia byl poznamenán změnami klimatu – globální oteplování, skleníkový efekt, to byla témata, o kterých se mluvilo víc než kdy dříve. Důraz na životní prostředí se tak dostával do popředí mnoha firem a organizací po celém světě, Atlas Copco nevyjímaje. Ostatně internet se svými možnostmi představoval pro výrobní závody konstantní hrozbu negativní kritiky.
Vyvíjet úsporná zařízení, snižovat spotřebu zdrojů, to jsou jen některé z cílů společnosti Atlas Copco na cestě k udržitelnému a zároveň ziskovému vývoji a k obchodu založenému na etice.

Atlas Copco zůstává v čele pelotonu

Training discussion Business Code of Practice
Společnost Atlas Copco vždy usilovala o to být před ostatními. Změny na cestě k udržitelnosti tak nabraly na rychlosti. V roce 2002 vedení publikovalo Etický kodex (Business Code of Practice), který shrnoval veškerou interní politiku ve vztahu k obchodní etice a sociálnímu a environmentálnímu působení firmy.

Vedle finančních výsledků se začaly měřit a zaznamenávat také ty sociální, etické a environmentální. Představenstvo společnosti, vědomo si důležitého postavení na mnoha trzích, zintenzivnilo v roce 2010 boj proti korupci s cílem tyto aktivity z firmy zcela vymýtit. V roce 2011 pak stanovilo soubor všeobecných cílů k dosažení udržitelnosti a výnosnosti.

Nové budovy poboček se staví v souladu s mezinárodními environmentálními standardy, Atlas Copco se rovněž snaží snižovat náklady na přepravu. Cesty zaměstnanců na porady tak dávno nahradily video konference a další nové technologie, které vedou k úsporám nejen energie, ale také času a samozřejmě peněz.

A životní prostředí je v centru pozornosti také v oblasti výroby, interních procesů a logistiky. Výrobní inženýři a designéři pracují tak, aby nové produkty byly minimálně stejně tak výkonné jako starší modely a zároveň spotřebovávaly méně paliva, energie a dalších materiálů.

Žádný hluk a minimální spotřeba energie

Bez nekončícího zástupu inovací by společnost Atlas Copco nikdy nedosáhla pozice, na níž je dnes.
Lepší produktivita, důraz na ergonomii, nižší spotřeba energie, lepší bezpečnost – to jsou požadavky a zároveň výzvy, kterým skupina jako celek čelí každý den.

Elektrické utahovačky řady Tensor S (společně s řídicí jednotkou Power Focus), představené poprvé v roce 1993, byly pro Atlas Copco přelomem. Byly vybaveny úsporným motorem, disponovaly nižší váhou a zároveň vyšším výkonem. V automobilovém segmentu se tato řada stala doslova hitem. A ještě i o půl druhé dekády později je stále vylepšována – například množstvím softwarových či ergonomických prvků.

V roce 2005 bylo na trh uvedeno téměř bezhlukové povrchové vrtací zařízení, perfektní nástroj pro práci v brzkých či pozdních hodinách v hustě osídlených oblastech. Čtyři roky nato vývojáři v Atlas Copco představili vodou chlazené bezmazné vzduchové kompresory s integrovaným zařízením na využití odpadního tepla. Ty umožňují až stoprocentní využití spotřebované energie – převádějí ji na odpadní teplo. Tyto kompresory se mimochodem staly vůbec prvními zařízeními na světě s nulovou spotřebou energie.

Jedním z nejnovějších převratných vynálezů a důležitých produktů je nová benzínová sbíječka na asfalt. Díky svému ergonomickému designu a konstrukci šlechetné k životnímu prostředí získala celou řadu ocenění.

Bezpečnost a zdraví

Kromě životního prostředí se pozornost společnosti Atlas Copco zaměřuje také na bezpečné pracovní prostředí a zdraví zaměstnanců i lidí obecně.

V roce 2002 byl spuštěn první dobrovolnický program na podporu boje proti HIV a AIDS v Jihoafrické republice. Program se brzy rozšířil do všech subsaharských zemí a získal nemalá uznání.

Následovaly jeho obdoby pro boj proti cukrovce v Severní Americe nebo Indii, ale také třeba pro zvýšení bezpečnosti pracovního prostředí uvnitř firmy.

Digitalizace a futuristické technologie

Nástup internetu a digitalizace s sebou přinesly nejen větší transparentnost veškerých činností firmy, ale také třeba nové pozice pro programátory a cloudové specialisty.

V roce 2017 bylo právě díky internetu vzájemně propojeno téměř sto tisíc kompresorů. Více shromážděných dat znamenalo nejen lepší obchod, ale zejména vhodnější řešení pro zákazníka.

Možnost monitoringu prostřednictvím internetu sehrává důležitou roli také v dalších oblastech, kam Atlas Copco dodává své produkty. Vzpomeňme například na zařízení na přívod vzduchu do plic, která jsou používána v nemocnicích.

A možnost, že si takřka vše, co vás napadne, včetně sofistikovaných součástek do rotorů, můžete vytisknout? Donedávna hudba budoucnosti, s 3D tiskárnami věc zcela běžná a standardně používaná i ve výrobních halách společnosti Atlas Copco.

Z jednoho světového lídra dva stejně silní

V pondělí 16. ledna 2017 přišlo nečekané překvapení. Organizace Atlas Copco oznámila své rozdělení na dvě části – Atlas Copco a Epiroc. První zůstala zaměřena na průmysl, druhá převzala působení v oblastech těžby, infrastruktury a surových materiálů.

Důvod k rozdělení byl prostý. Firma dramaticky rostla, vzájemná synergie jednotlivých odvětví však přestávala být zvládnutelná. Každé odvětví mělo jiný koncový trh, jiné požadavky. Rozdělení na Atlas Copco a Epiroc zajistilo každé firmě plnou koncentraci na vlastní trh a na své zákazníky. Obě společnosti jsou přitom nadále světovými lídry ve svých odvětvích.

V den rozdělení nastupuje na pozici prezidenta a generálního ředitele Atlas Copco Švéd Mats Rahmström. A pokračuje v cestě, kterou začali jeho předchůdci – soustředí se na inovační technologie, maximální kvalitu služeb pro zákazníky, ale také na aktuální témata životního prostředí a udržitelnosti.

Kompetence k boji s konkurencí

Ve vedoucích pozicích společnosti Atlas Copco vždy seděli manažeři, kteří byli odvážnými leadery schopnými pracovat s týmy oddaných kolegů. Podíváme-li se na uplynulých 145 let, nemůžeme zapřít, že tato strategie byla velmi úspěšná.

Na různorodost se nahlíží jako na prostředek k úspěšnému rozvoji, nové talenty se hledají ve všech koutech světa. Jedinou podmínkou pro úspěšné začlenění se do týmu je sdílení firemních hodnot: inovace, oddanost a interakce. V roce 2017 tak pracovali pro Atlas Copco vrcholní manažeři a vrcholné manažerky téměř 60 národností.

Zvláštní úsilí je v organizaci věnováno zastoupení žen. Dlouhodobým cílem je mít ve vyšších pozicích stále více manažerek. V roce 2012 tvořily ženy 17 % všech zaměstnanců organizace a jejich počet stále stoupá.

V konečném důsledku se dá říct, že dnes se Atlas Copco spoléhá ve své podstatě na jediný zdroj – lidi. Se smělými plány na rozvoj diverzity, mobility a schopností svých zaměstnanců tak společnost hrdě vstupuje do dalších 145 let své historie.

Czech Republic Historické informace