Gassflyt gjennom rør og struping - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Kompressorer
Our solutions
Industriverktøy og monteringssystemer
Solutions
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Solutions
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Products and solutions
Solutions
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

Gassflyt gjennom rør og struping

Thermodynamics Basic Theory Compressed Air Wiki Physics of Air Compressors

En veldig interessant gren av fysikk er termodynamikk, spesielt for å få innsikt i luftkompressorer. I denne artikkelen snakker vi om gassflyt og struping, for å følge opp vår introduksjon til termodynamikk.

Reynolds nummer

formel reynolds nummer, beregning
Reynolds-tallet er et dimensjonsløst forhold mellom treghet og friksjon i et flytende medium.Den er definert som:

Hva er de forskjellige typene flyt i et rør?

gass som strømmer gjennom røret
I hoveddelen er det to typer flyt i et rør. Med Re <2000 dominerer de viskøse kreftene i mediet, og strømmen blir laminær. Dette betyr at forskjellige lag av mediet beveger seg i forhold til hverandre i riktig rekkefølge. Velocity fordelingen over laminære lag er vanligvis parabolsk formet.Med Re≥4000 dominerer treghetskreftene oppførselen til det flytende mediet, og strømmen blir turbulent, med partikler som beveger seg tilfeldig over strømmen. Hastighetsfordelingen på tvers av et lag med turbulent flyt blir diffus.I det kritiske området, mellom Re≤2000 og Re≥4000, er flytforholdene ubestemt, enten laminar, turbulent eller en blanding av begge. Forholdene styres av faktorer som overflatens glatthet i røret eller tilstedeværelsen av andre forstyrrelser. For å starte en flyt i et rør krever en bestemt trykkforskjell for å overvinne friksjonen i røret og koblingene. Mengden trykkdifferanse avhenger av diameteren på røret, lengden og formen, samt overflatens glatthet og Reynolds nummer.

Hva er Joule Thomson-effekten?

Når en ideell gass flyter gjennom en hindring med et konstant trykk før og etter hindringen, forblir temperaturen konstant. Imidlertid oppstår et trykkfall, ved at den indre energien blir forvandlet til kinetisk energi. Dette er grunnen til at temperaturen faller. For ekte gasser blir denne temperaturendringen permanent, selv om energiinnholdet i gassen forblir konstant. Dette kalles Joule-Thomson-effekten. Temperaturendringen er lik trykkendringen på tvers av hindringen multiplisert med Joule-Thomson-koeffisienten.

Hvis det flytende mediet har en tilstrekkelig lav temperatur (≤+329°C for luft), oppstår det et temperaturfall, men hvis flytmediet er varmere, oppstår det en temperaturøkning i stedet. Denne tilstanden brukes i flere tekniske bruksområder, for eksempel i kjøleteknologi og i separasjon av gasser.

Relaterte artikler

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Hvordan overføres varme?

For å forstå arbeidet med trykkluft, kan en grunnleggende innføring i fysikk komme langt. Lær mer om termodynamikk og hvordan de er avgjørende for å forstå hvordan luftkompressorer fungerer.

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Endringer i status for gasser

For å forstå arbeidet med trykkluft, kan en grunnleggende innføring i fysikk komme langt. Lær mer om termodynamikk og hvordan de er avgjørende for å forstå hvordan luftkompressorer fungerer.