Atlas Copco Polska - Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Nasze rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Power Technique
Rozwiązania
Produkty
Power Technique
Systemy magazynowania energii
Specialty Rental Solutions
Rozwiązania
Sprężarki
Rozwiązania
Produkty
Sprężarki
Produkty i rozwiązania
Rozwiązania
Pompy próżniowe z uszczelnieniem olejowym
Wiertarki
Produkty i rozwiązania
Flota wynajmu
Produkty i rozwiązania
Systemy magazynowania energii
Przewoźne sprężarki powietrza
Produkty i rozwiązania
Electric Variable Compressors
Large High Pressure Diesel Compressors
Large Low Pressure Diesel Compressors
Small Towable Compressors
Small Vehicle Mounted Compressors

Doświadczenie operatora

Stwórz warunki pozwalające operatorom pracować możliwie jak najlepiej i z uśmiechem na twarzy.

Mimo postępów w automatyzacji szeregu procesów w produkcji przemysłowej wiele zadań na liniach montażowych nadal wykonuje się ręcznie. Oznacza to, że odpowiedzialność za znaczną część procesów produkcyjnych nadal spoczywa na operatorach, tak więc uzasadnione są wszelkie wysiłki, aby pomóc im w jak najlepszym wykonywaniu pracy.

Operatorzy są tylko ludźmi, w związku z czym popełniają błędy — na przykład dlatego, że mają zły dzień. Dzięki wdrożeniu systemów i rozwiązań uproszczonych i zoptymalizowanych z myślą o operatorach, a jednocześnie eliminujących błędy, można zwiększyć wydajność pracy na linii montażowej i efektywność operacyjną. Technologie stają się coraz bardziej inteligentne, a także w coraz większym stopniu oparte na cyfryzacji i wymianie danych, co przekłada się na rosnącą intuicyjność obsługi linii montażowej i zwiększający się komfort pracy na stanowisku operatora.

Stworzenie operatorom odpowiednich warunków pozwala im osiągać najlepsze rezultaty i czerpać satysfakcję z dobrze wykonanej pracy, z korzyścią dla wszystkich. Istotną rolę odgrywa tu ergonomia.

Firma Atlas Copco już w 1958 roku wprowadziła program poprawy ergonomii w produkcji. Dziś ma osobny dział projektowania, który dba o ergonomię, ściśle współpracując z działem produktów. Ergonomia to nie tylko wygoda i korzyści dla operatorów narzędzi, ale także większa elastyczność w wykonywaniu pracy. A to oznacza wyższą wydajność i rentowność. 

Doświadczenie operatora ma obecnie kluczowe znaczenie w produkcji przemysłowej. Dzielimy się spostrzeżeniami, doświadczeniem i wiedzą, aby pomóc Ci w stworzeniu warunków pozwalających operatorom wykonywać zadania w optymalny sposób i z uśmiechem na twarzy.