Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Czas na kalibrację?

Zabezpiecz jakość i ogranicz ilość defektów dzięki kalibracji narzędzi i akredytowanej kalibracji zapewniającej jakość
kalibracja elektronarzędzi, testowanie narzędzi, metrologia, test wydajności maszyny

Czas na kalibrację?

Zabezpiecz jakość i ogranicz ilość defektów dzięki kalibracji narzędzi i akredytowanej kalibracji zapewniającej jakość
kalibracja elektronarzędzi, testowanie narzędzi, metrologia, test wydajności maszyny

Czas na kalibrację?

Zabezpiecz jakość i ogranicz ilość defektów dzięki kalibracji narzędzi i akredytowanej kalibracji zapewniającej jakość
kalibracja elektronarzędzi, testowanie narzędzi, metrologia, test wydajności maszyny

Czas na kalibrację?

Zabezpiecz jakość i ogranicz ilość defektów dzięki kalibracji narzędzi i akredytowanej kalibracji zapewniającej jakość
kalibracja elektronarzędzi, testowanie narzędzi, metrologia, test wydajności maszyny

Czas na kalibrację?

Zabezpiecz jakość i ogranicz ilość defektów dzięki kalibracji narzędzi i akredytowanej kalibracji zapewniającej jakość
kalibracja elektronarzędzi, testowanie narzędzi, metrologia, test wydajności maszyny

Czas na kalibrację?

Zabezpiecz jakość i ogranicz ilość defektów dzięki kalibracji narzędzi i akredytowanej kalibracji zapewniającej jakość
kalibracja elektronarzędzi, testowanie narzędzi, metrologia, test wydajności maszyny

Czas na kalibrację?

Zabezpiecz jakość i ogranicz ilość defektów dzięki kalibracji narzędzi i akredytowanej kalibracji zapewniającej jakość
kalibracja elektronarzędzi, testowanie narzędzi, metrologia, test wydajności maszyny
Zamknij

Doświadczenie operatora

Stwórz warunki pozwalające operatorom pracować możliwie jak najlepiej i z uśmiechem na twarzy.

Mimo postępów w automatyzacji szeregu procesów w produkcji przemysłowej wiele zadań na liniach montażowych nadal wykonuje się ręcznie. Oznacza to, że odpowiedzialność za znaczną część procesów produkcyjnych nadal spoczywa na operatorach, tak więc uzasadnione są wszelkie wysiłki, aby pomóc im w jak najlepszym wykonywaniu pracy.

Operatorzy są tylko ludźmi, w związku z czym popełniają błędy — na przykład dlatego, że mają zły dzień. Dzięki wdrożeniu systemów i rozwiązań uproszczonych i zoptymalizowanych z myślą o operatorach, a jednocześnie eliminujących błędy, można zwiększyć wydajność pracy na linii montażowej i efektywność operacyjną. Technologie stają się coraz bardziej inteligentne, a także w coraz większym stopniu oparte na cyfryzacji i wymianie danych, co przekłada się na rosnącą intuicyjność obsługi linii montażowej i zwiększający się komfort pracy na stanowisku operatora.

Stworzenie operatorom odpowiednich warunków pozwala im osiągać najlepsze rezultaty i czerpać satysfakcję z dobrze wykonanej pracy, z korzyścią dla wszystkich. Istotną rolę odgrywa tu ergonomia.

Firma Atlas Copco już w 1958 roku wprowadziła program poprawy ergonomii w produkcji. Dziś ma osobny dział projektowania, który dba o ergonomię, ściśle współpracując z działem produktów. Ergonomia to nie tylko wygoda i korzyści dla operatorów narzędzi, ale także większa elastyczność w wykonywaniu pracy. A to oznacza wyższą wydajność i rentowność. 

Doświadczenie operatora ma obecnie kluczowe znaczenie w produkcji przemysłowej. Dzielimy się spostrzeżeniami, doświadczeniem i wiedzą, aby pomóc Ci w stworzeniu warunków pozwalających operatorom wykonywać zadania w optymalny sposób i z uśmiechem na twarzy.

Zalecany
Zapoznaj się z innymi materiałami
Nadchodzące wydarzenia
Poprzednie wydarzenia