Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Czas na kalibrację?

Zabezpiecz jakość i ogranicz ilość defektów dzięki kalibracji narzędzi i akredytowanej kalibracji zapewniającej jakość
kalibracja elektronarzędzi, testowanie narzędzi, metrologia, test wydajności maszyny

Czas na kalibrację?

Zabezpiecz jakość i ogranicz ilość defektów dzięki kalibracji narzędzi i akredytowanej kalibracji zapewniającej jakość
kalibracja elektronarzędzi, testowanie narzędzi, metrologia, test wydajności maszyny

Czas na kalibrację?

Zabezpiecz jakość i ogranicz ilość defektów dzięki kalibracji narzędzi i akredytowanej kalibracji zapewniającej jakość
kalibracja elektronarzędzi, testowanie narzędzi, metrologia, test wydajności maszyny
Zamknij

FAQ — Usługi dla narzędzi przemysłowych i rozwiązań montażowych

Wszystkie „często zadawane pytania” dotyczące naszej oferty usług w zakresie narzędzi, oprogramowania i sprzętu

Usługi instalacyjne

Czy mogę samodzielnie przeprowadzić instalację?

Odradzamy. Nieprawidłowo wykonana instalacja to w konsekwencji wzrost kosztów oraz obniżenie wydajności i jakości. Wsparcie doświadczonego i certyfikowanego technika firmy Atlas Copco zapewnia szybkie i profesjonalne rozwiązywanie problemów. Dzięki temu można uniknąć niektórych najbardziej powszechnych problemów związanych z instalacją, co zapewnia spokój ducha.

Dlaczego nowe narzędzia należy skalibrować podczas ich instalacji?

Pierwszą rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę, jest droga, jaką narzędzie musi pokonać, aby z zakładu produkcyjnego trafić do Ciebie. Trudno ustalić, co mogło się przydarzyć narzędziu podczas transportu. Czasami narzędzia przed wysyłką przechowuje się przez pewien czas.

Drugą rzeczą jest brak międzynarodowego standardu kalibracji narzędzi. Różne kraje i branże mają własne standardy kalibracji.

W związku z tym akredytowany partner musi już na samym początku skalibrować dla Ciebie nowe elektronarzędzia o wysokiej precyzji. Proces ten pozwoli Ci w pełni wykorzystać ich możliwości i uzyskać pełną kontrolę nad jakością produkcji.  

Właśnie dlatego odpowiednia kalibracja już na samym początku jest istotnym elementem naszej usługi instalacyjnej.

Jakie czynniki bezpieczeństwa należy wziąć pod uwagę podczas instalacji narzędzi?

Wszystkie. Działamy w branży narzędzi ręcznych, a bezpieczeństwo operatorów jest zawsze naszym priorytetem.  

Możemy zmniejszyć zagrożenia dla bezpieczeństwa, zapewniając że profesjonalni certyfikowani technicy bezpiecznie przeprowadzą instalację, niezależnie od tego, czy będą to narzędzia elektryczne, pneumatyczne, czy hydrauliczne.  

Tam, gdzie obszary działania ludzi i maszyn wzajemnie się przenikają, zawsze występuje wiele innych zagrożeń — siły reakcji, miejsca grożące zakleszczeniem czy akcesoria, takie jak gniazda i tarcze szlifierskie. Dlatego w celu zapewnienia bezpieczeństwa operatora konieczne jest nasze szkolenie instalacyjne.

Jaki jest najlepszy sposób, żeby zainstalować narzędzia i oprogramowanie firmy Atlas Copco?

Oferujemy usługi instalacyjne EasyStart przeznaczone zarówno dla narzędzi, jak i oprogramowania.

Standardowy pakiet EasyStart dla narzędzi obejmuje kalibrację, kontrolę wyników dokręcania i szkolenie operatora. Ponadto konfigurujemy interfejsy oprogramowania i zapewniamy łączność z urządzeniami peryferyjnymi. Standardowy pakiet EasyStart można dostosować, uzupełniając o zaawansowane strategie dokręcania, dodatkowe zestawy programów, akcesoria i fizyczne konfiguracje sterownika.

Standardowy pakiet EasyStart dla oprogramowania obejmuje instalację, podstawową konfigurację oraz testowanie funkcjonalności i interfejsów. Oferujemy też certyfikowane szkolenia dla użytkowników oraz kopię zapasową wszystkich wykonanych prac.

 

 

Rozwiązania do zarządzania konserwacją narzędzi przemysłowych, oprogramowania i sprzętu

Co to jest konserwacja zapobiegawcza?

Pojęcie konserwacji zapobiegawczej obejmuje wszelkie działania prewencyjne wykonywane przy narzędziu lub sprzęcie do łączenia, które zwykle obejmują wymianę części zużywających się lub smarowanie — na przykład za pomocą zestawu konserwacyjnego. Po zakończeniu konserwacji zapobiegawczej należy przeprowadzić test. Jeśli pracujemy z narzędziem montażowym, wymagana jest również jego kalibracja. Do przeprowadzenia testów i kalibracji potrzebny jest warsztat obsługiwany przez specjalistów, wyposażony w narzędzia ręczne i określony sprzęt. 

Co to jest Centrum zarządzania narzędziami?

Centrum zarządzania narzędziami (Tool Management Center, TMC) jest elementem naszej umowy serwisowej dotyczącej pracy bez przestojów. To wyjątkowy model serwisowy firmy Atlas Copco, w ramach którego nasi pracownicy zgodnie ze stałym harmonogramem są dostępni w wyznaczonym miejscu w obiektach klienta. Mają tam do dyspozycji wszelkie narzędzia niezbędne do naprawy lub konserwacji narzędzi firmy Atlas Copco, a także narzędzi do dokręcania, demontażu, narzędzi udarowych, podnośników itp. innych marek, a także narzędzie umożliwiające zarządzanie zainstalowanym sprzętem.

W ramach Centrum zarządzania narzędziami nasi certyfikowani technicy i inżynierowie wykonują określone przeglądy zapobiegawcze i kalibracje. Ich odpowiedzialność obejmuje prace konserwacyjne zapewniające niezawodność (Reliability Centered Maintenance, RCM), wsparcie linii, konfiguracje oraz zarządzanie dokumentami ISO. Naszym celem jest skrócenie czasu realizacji procesów (Turn Around Times, TAT) w celu zwiększenia wydajności klientów.

Co to jest utrzymanie oprogramowania?

Utrzymywanie oprogramowania wymaga prac w kilku zakresach. Czasem są to tylko rutynowe zadania, użytkownicy wykryją usterki, jednak czasem dochodzi do istotnych zdarzeń. Poniżej przedstawiono niektóre rodzaje tych prac z podziałem na cele:

 • Konserwacja naprawcza — ma na celu usunięcie lub naprawienie problemów wykrytych przez użytkowników lub wskazanych w raportach użytkowników o błędach.
 • Konserwacja adaptacyjna — ma na celu zapewnić aktualność oprogramowania i dostosowanie go do nieustannie zmieniających się realiów technicznych i biznesowych.
 • Konserwacja udoskonalająca — ma na celu utrzymanie praktycznej wartości oprogramowanie przez długi czas. Zapewnia nowe funkcje i spełnia nowe wymagania użytkowników w zakresie udoskonalania oprogramowania oraz poprawy jego niezawodności i wydajności.
 • Konserwacja zapobiegawcza — ma na celu rozwiązywanie drobnych problemów, zanim przerodzą się w poważne kłopoty.

Umowy serwisowe na oprogramowanie TechCover firmy Atlas Copco obejmują cały zakres powyższych usług i nie tylko. Zapewniają one dobrą kondycję i dostępność oprogramowania, a przy tym dzięki regularnym szkoleniom, pomocy w zarządzaniu zmianami i ogólnej pomocy technicznej w zakresie zastosowań pomagają użytkownikom w pełni wykorzystać ich możliwości.

Dlaczego potrzebuję utrzymania oprogramowania?

Cykl życia oprogramowania nie rozpoczyna się podczas pisania kodu i nie kończy wraz z wprowadzeniem produktu na rynek. Jest to stały proces, który umożliwia rozwój oprogramowania i zwiększanie jego wartości dzięki rozwojowi i konserwacji.

Technologia szybko się zmienia, a oprogramowanie, które jest w stałym użyciu, musi być aktualizowane i odpowiednio utrzymywane.

Umowy na utrzymanie oprogramowania zawierane z profesjonalnymi dostawcami pozwalają nie martwić się o jego sprawne działanie w razie pojawienia się problemów ze zgodnością, błędów i innych usterek.

Umowy na aktywne utrzymanie oprogramowania umożliwiają także zachowanie kontroli nad przeznaczonym na ten cel budżetem. Jeśli użytkownik jest objęty gwarancją dotyczącą problemów z oprogramowaniem i regularnie otrzymuje aktualizacje, całkowite wydatki na IT ograniczają się do ustalonej rocznej opłaty serwisowej. Eliminuje to nieoczekiwane koszty napraw i oczywiście koszty przestojów w produkcji spowodowane problemami z oprogramowaniem. 

Co to jest oprogramowanie Health Check i dlaczego jest ważne?

Podstawą umowy serwisowej jest oprogramowanie TechCover Health Check. Działa ono równolegle z oprogramowaniem użytkownika, monitorując w czasie rzeczywistym stan całego systemu (w tym aplikacji, bazy danych, hosta i sieci).

Dzięki oprogramowaniu Health Check możemy aktywnie świadczyć usługi i automatycznie rozwiązywać drobne problemy w sposób bezpośredni.

 

 

Kalibracja narzędzi i sprzętu do zapewniania jakości

Co oznacza kalibracja?

W technologii pomiarowej i metrologii kalibracja oznacza określenie i udokumentowanie odchylenia między odczytem przyrządu pomiarowego a wartością wskazaną przez urządzenie referencyjne wyższego poziomu. Mówiąc prościej, kalibracja jest porównaniem dwóch wartości, z których jedna jest wcześniej znana.

Jaka jest różnica między kalibracją fabryczną a przeprowadzaną przez podmiot akredytowany?

Tylko akredytowani dostawcy spełniający wymogi normy ISO 17025 mogą przeprowadzać akredytowane kalibracje związane z zapewnieniem jakości. Sprzęt pomiarowy musi być zgodny z normami krajowymi i mieć podaną niepewność pomiaru. Istnieją także bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące procesu, systemu, szkolenia techników i regularnych audytów. Z drugiej strony fabryczna kalibracja urządzeń do zapewnienia jakości może być wykonana przez dostawców bez akredytacji. Często stosuje się wówczas uproszczoną procedurę testowania, niekoniecznie odwołującą się do określonych norm krajowych/międzynarodowych, i nie obejmującą niepewności pomiaru. 

Co oznacza identyfikowalność w procesie kalibracji?

Identyfikowalność kalibracji opisuje proces, w którym narzędzie jest kalibrowane przez dokładniejszy sprzęt zgodnie z normą krajową. W rzeczywistości laboratoria krajowe kalibrują sprzęt pomiarowy tak, aby zapewniał dokładność jeszcze większą niż narzędzie. Taki ciąg zdarzeń zapewnia nam stan, który definiujemy jako „identyfikowalność” naszych wyników. 

Jakie są typowe normy dotyczące kalibracji laboratoryjnej? Co to jest ISO 17025?

Rozważając kalibrację, trzeba mieć pewność, że narzędzia i sprzęt pomiarowy znajdują się w dobrych rękach. Norma ISO/IEC 17025 określa kompetencje w zakresie kalibracji laboratoryjnych i terenowych, a spełnienie jej wymagań jest kluczowym warunkiem uzyskania statusu akredytowanego dostawcy kalibracji. Niektórzy producenci OEM (producenci oryginalnego sprzętu) stosują normę zarządzania jakością pochodzącą z branży motoryzacyjnej — IATF 16949 – International Automotive Task Force. Określa ona wymagania dla dostawców z branży motoryzacyjnej, stwierdzając, że kalibracja musi być przeprowadzona przez akredytowane laboratorium.  

Jakie są często spotykane normy kalibracji narzędzi?

Norma ISO 5393 jest wszechstronną metodą testowania działania elektronarzędzi, a test możliwości maszyny (Machine Capability Test) odbywa się zgodnie z jej wybranymi częściami. Niemieccy producenci OEM opracowali nowy standard testowania możliwości maszyn, który nosi oznaczenie VDI/VDE 2645–2. Pozwala on certyfikować narzędzia całościowo lub tylko w zakresie określonego zastosowania. Ponadto norma ta obejmuje nie tylko kalibrację momentu obrotowego, ale także kąta. 

Jakie są często stosowane normy kalibracji związane z zapewnianiem jakości?

ISO 6789 to norma dotycząca akredytowanej kalibracji kluczy elektronicznych, podwójnych i klikowych. EURAMET/cg-14 jest obecnie jedynym powszechnym standardem akredytowanej kalibracji przetworników momentu obrotowego na potrzeby kontroli jakości. Większość rynków w oparciu o tę procedurę stosuje normy krajowe do akredytowanych kalibracji związanych z zapewnianiem wymaganej jakości. Warto również wspomnieć o normie VDI/VDE 2648 dotyczącej kalibracji kąta w urządzeniach do kontroli jakości. Normę tę stosuje się globalnie ze względu na brak norm międzynarodowych. 

Jak często należy kalibrować narzędzia?

W oparciu o międzynarodowe wytyczne ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), przedział kalibracji wyznacza się zależnie od kilku czynników, w tym od częstotliwości użytkowania, wymaganej dokładności i wewnętrznych wymagań jakościowych firmy. System zarządzania jakością klienta, na przykład ISO9001, powinien definiować przedział kalibracji. Jeśli jednak nie ma wymogów jakościowych lub prawnych, zaleca się przeprowadzanie kalibracji narzędzi i urządzeń pomiarowych co 12 miesięcy. W przypadku wielu zastosowań medycznych o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa wytyczne wymagają interwału od 3 do 6 miesięcy.

Kalibracja jest elementem naszych programów konserwacji zapobiegawczej, a konkretnie programu ToolCover.

 

 

Usługi doradcze i szkoleniowe

Czym jest integralność połączeń?

Integralność połączenia oznacza, że połączenie można dokręcić zgodnie ze specyfikacją techniczną, stosując odpowiedni proces. Może w nim być zdefiniowane prawidłowe obciążenie zacisku, moment dokręcania, stabilność i metoda wykrywania usterek.

W jaki sposób należy zapewnić integralność połączenia?

W ramach rozwiązania Tightening Development dostępna jest kompleksowa analiza obciążenia zacisku, momentu i kąta, która obejmuje najważniejsze czynniki procesu dokręcania w czasie rzeczywistym, umożliwiając porównanie wyników dokręcania z projektem inżynieryjnym.  

W jaki sposób mogę rozwiązać problemy związane z określonymi połączeniami?

Tightening Quality jest optymalnym rozwiązaniem w przypadku problemów z określonymi połączeniami. Mierzymy obciążenie zaciskowe, moment obrotowy i ogólny postęp wykonywania połączenia, w tym poziom docisku, sprężystość, obszar plastyczności i granicę plastyczności. Wszystkie powyższe elementy są niezbędne do określenia problemu i ustalenia odpowiedniej wartości docelowego momentu obrotowego lub zapewnienia właściwego przebiegu procesu dokręcania. A jeśli rozwiązanie Tightening Technique nie pozwala uporać się z problemem, wskazujemy możliwe ulepszenia w projekcie.  

Czy oferujecie szkolenia e-learningowe czy tylko szkolenia stacjonarne?

Obecnie oferujemy głównie szkolenia stacjonarne, zwłaszcza w zakresie rozwiązania Tightening Technique. Na wybranych rynkach dostępne są również inne rodzaje szkoleń stacjonarnych, w tym szkolenia dla operatorów. Korzystamy z rynku północnoamerykańskiego, aby przetestować nowe szkolenia e-learningowe poświęcone rozwiązaniu Tightening Technique i liczymy, że będą one cenne dla klientów, a my wkrótce będziemy w stanie wprowadzić je na inne rynki. 

Czy program kursu jest identyczny dla wszystkich uczestników?

Oferujemy szkolenia z zakresu rozwiązania Tightening Technique na różnych poziomach: podstawowym, zaawansowanym i eksperckim. Poziom podstawowy jest dostępny na większości rynków, natomiast dwa pozostałe są dostępne na wybranych rynkach. Ponadto możemy dostosować szkolenie stacjonarne do grupy uczestników. Chcemy opracowywać kolejne szkolenia dla osób pełniących określone funkcje w zakładach naszych klientów, w tym zajmujących się produkcją, badaniami i rozwojem (R&D), jakością itp. 

Jak długo zazwyczaj trwa kurs?

Czas trwania wynosi od pół dnia do 2–3 dni w zależności od potrzeb klienta i rodzaju uczestników. Szkolenie to jest często połączeniem elementów teoretycznych i praktycznych.

 

 

Zapewnienie jakości procesu wiązania regulowanego

Jakie są wspólne normy dla połączeń spojonych? Co to jest ISO 21368?

Normy przemysłowe, takie jak ISO 21368, określają wymagania w zakresie odpowiedniej jakości wykonywania połączeń spojonych oraz ogólne procedury organizacyjne i sprawozdawcze dla produkcji zawodowej, zarówno w warsztatach, jak i zakładach przemysłowych. Obejmuje to utrzymanie w produkcji wymogów norm jakościowych, prowadzenie rejestrów i umożliwienie pełnej dokumentacji.

Jak uzyskać regulowany proces spajania?

Konserwacja zapobiegawcza, optymalizacja procesów, szkolenia, identyfikowalność danych i regularna analiza to elementy niezbędne, aby zapewnić stałą jakość połączeń spojonych.

 • Identyfikowalność danych i monitorowanie parametrów stanowią dowód funkcjonalności zautomatyzowanego procesu produkcyjnego.
 • Regularna konserwacja zapobiegawcza zapewnia funkcjonalność sprzętu, bezpośrednio wpływając na utrzymanie stałej jakości zastosowania.
 • Nasza oferta szkoleniowa przygotowuje pracowników zajmujących się połączeniami do wypełniania obowiązków zawodowych.
 • Ciągła optymalizacja procesu zapewnia możliwość spełnienia wszystkich wcześniejszych wymagań dla połączeń spojonych.

 

 

Usługi oparte na danych w produkcji

Jakie są najważniejsze dane produkcyjne?

 • Dane, które mogą poprawić wydajność i jakość
 • Dane, które mogą wspierać ciągłe doskonalenie
 • Dane, które pozwolą wykryć krytyczne problemy z jakością, wskazania prowadzące do przestojów lub rozległych poprawek

Producenci zawsze starali się gromadzić cenne dane produkcyjne poprzez harmonogram prac i kontrole wzrokowe. Dziś możemy polegać na inteligentnych zintegrowanych urządzeniach do automatycznego tworzenia informacji i obsługi gromadzenia danych.  

Kluczowe znaczenie z punktu widzenia poprawy ogólnej wydajności i jakości ma jednak prawidłowe wykorzystanie danych produkcyjnych. Dowiedz się, jak możemy pomóc!

Jakie korzyści płyną ze stosowania rozwiązania opartego na chmurze do analizy danych?

ALTURE®, nasza usługa oparta na danych, to rozwiązanie bazujące na chmurze. Wybraliśmy chmurę z trzech głównych powodów.

 • Wykorzystanie najlepszych algorytmów i dobrze wyszkolonych algorytmów uczenia maszynowego
 • Eliminacja ograniczeń mocy obliczeniowej
 • Umożliwienie zdalnego rozwiązywania problemów

Ponadto posiadanie danych w chmurze minimalizuje dodatkowy nakład pracy działów IT klientów. Nowocześni dostawcy usług w chmurze zapewniają, że dane są zawsze łatwo dostępne, co pozwala na zmniejszenie opóźnień i zapewnia zgodność z krajowymi przepisami dotyczącymi danych.

Czy podczas korzystania z Waszych usług opartych na danych nie muszę się obawiać o cyberbezpieczeństwo?

Nie, ale musisz mieć pewność, że spełniasz wymagania IT.

Dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa i ściśle przestrzegamy branżowych norm bezpieczeństwa, takich jak SOC-2 i ISO27001.

Jako centrum danych używamy platformy MS Azure, zapewniającej wysoki poziom bezpieczeństwa. Bardzo ważne jest dla nas, aby dział IT klienta zatwierdził naszą konfigurację i zaufał naszej zdolności zarządzania informacjami. Dlatego korzystamy wyłącznie z niezawodnych technologii łączności zatwierdzonych przez specjalistów IT wielu klientów.

Klient udostępnia tylko istotne informacje dotyczące optymalizacji procesów produkcyjnych i konserwacji narzędzi. Wszelkie dane poza tym zakresem są usuwane przez filtry przed wysłaniem do usługi w chmurze.

Podczas korzystania z ALTURE® nasi klienci mają pełną kontrolę nad dostępem. Użytkownicy logują się do konta firmowego,co zapewnia spełnienie wymagań uwierzytelniania ich firmy i ułatwia obsługę rozwiązania.

 

 

Jak możemy Ci pomóc?

Części zamienne
Części zamienne
Oryginalne części zamienne, zestawy serwisowe i narzędzia serwisowe
 
Oryginalne części zamienne, zestawy serwisowe i narzędzia serwisowe
Dokumenty związane z produktami
Dokumenty związane z produktami
Informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje obsługi i podręczniki użytkownika w systemie ServAid
 
Informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje obsługi i podręczniki użytkownika w systemie ServAid
Naprawy
Naprawy
Pełna kontrola nad naprawami
 
Pełna kontrola nad naprawami
Kalibracja
Kalibracja
Kalibracja narzędzi, akredytowana kalibracja zapewniająca jakość i testowanie narzędzi
 
Kalibracja narzędzi, akredytowana kalibracja zapewniająca jakość i testowanie narzędzi
Gwarancja
Gwarancja
Informacje dotyczące gwarancji na nasz sprzęt, oprogramowanie i części zamienne
 
Informacje dotyczące gwarancji na nasz sprzęt, oprogramowanie i części zamienne
Często zadawane pytania
Często zadawane pytania
Często zadawane pytania dotyczące serwisu
 
Często zadawane pytania dotyczące serwisu
Nasze centra serwisowe
Nasze centra serwisowe
Znajdź nasze centra serwisowe i laboratoria kalibracyjne w Twojej okolicy
 
Znajdź nasze centra serwisowe i laboratoria kalibracyjne w Twojej okolicy
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy Cię z odpowiednią osobą
 
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy Cię z odpowiednią osobą

Masz inne pytania? Skontaktuj się z nami!