Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Czas na kalibrację?

Zabezpiecz jakość i ogranicz ilość defektów dzięki kalibracji narzędzi i akredytowanej kalibracji zapewniającej jakość
kalibracja elektronarzędzi, testowanie narzędzi, metrologia, test wydajności maszyny

Czas na kalibrację?

Zabezpiecz jakość i ogranicz ilość defektów dzięki kalibracji narzędzi i akredytowanej kalibracji zapewniającej jakość
kalibracja elektronarzędzi, testowanie narzędzi, metrologia, test wydajności maszyny

Czas na kalibrację?

Zabezpiecz jakość i ogranicz ilość defektów dzięki kalibracji narzędzi i akredytowanej kalibracji zapewniającej jakość
kalibracja elektronarzędzi, testowanie narzędzi, metrologia, test wydajności maszyny
Zamknij
Hero image for the SIA campaign

Smart Integrated Assembly

Cyfryzacja. Automatyzacja. Inteligentne fabryki. Wykorzystanie potencjału Przemysłu 4.0
Kontakt
Pomożemy Ci wykorzystać potencjał Przemysłu 4.0 i inteligentnych fabryk
Skontaktuj się z nami już dziś

 

Czwarta rewolucja przemysłowa, nazywana także Przemysłem 4.0, znacząco zmienia sposób produkcji, doskonalenia i dystrybucji produktów przez firmy. Wykorzystując nowe technologie oparte na danych, producenci wdrażają platformy cyfrowe i rozwiązania w zakresie automatyki. W ten sposób powstają inteligentne fabryki, które są wydajne i przyjazne dla operatorów, a przy tym efektywnie gospodarują materiałami i energią. To ważny krok w drodze do bardziej zrównoważonej produkcji przemysłowej.

 

Witaj w erze Przemysłu 4.0 i inteligentnych fabryk tworzonych z wykorzystaniem rozwiązań Atlas Copco z gamy Smart Integrated Assembly!

 

 

 

Elastyczność i zrównoważony rozwój

Czynniki decydujące o rentowności i spełnianiu oczekiwań klientów.

Smart Integrated Assembly — wyzwania związane z elastycznością

Różne wersje produktu

W nowo powstających fabrykach kluczowym czynnikiem staje się elastyczność — będzie tak również w przyszłości. Potrzeba wytwarzania wielu wariantów produktu na tej samej linii montażowej sprawia, że niezbędna jest możliwość szybkiego przeorganizowania linii pod kątem nowych produktów.

Smart Integrated Assembly — wyzwania związane z automatyzacją

Złożoność systemów

Systemy produkcyjne stają się coraz bardziej złożone, w wyniku czego krytyczne operacje produkcyjne zależą od systemów połączonych w sieć. Znaczenie zarządzania konfiguracją, wersjonowaniem oprogramowania i kontrolą dostępu będzie miało kluczowe znaczenie dla utrzymania kontroli jakości i czasu sprawności produkcji.

Smart Integrated Assembly — wyzwania związane z łańcuchem dostaw

Czynnik ludzki

Zgodność z branżowymi standardami jakości zależy w dużej mierze od operatorów. Nowe technologie rozwijają się w szybkim tempie. Aby można było wykorzystać ich potencjał, systemy muszą być przyjazne dla użytkownika, a ogromną ilość informacji generowanych w procesie montażu trzeba przetwarzać tak, aby operator miał wgląd w najważniejsze z nich.

Smart Integrated Assembly — wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój ma istotne znaczenie dla klientów, pracowników, partnerów i interesariuszy i szybko staje się warunkiem przetrwania na rynku. Kluczem do sukcesu jest zdolność do osiągania lepszych wyników przy mniejszym zużyciu zasobów dzięki wdrożeniu bardziej efektywnych procesów produkcyjnych. Ale czasu jest coraz mniej.

Wszystko pod słońcem

Od przemysłu motoryzacyjnego po branżę lotniczą…
Producenci przemysłowi realizują założenia Przemysłu 4.0 i budują inteligentne fabryki. Z korzyścią dla środowiska i swoich finansów.

Kompleksowa pomoc Atlas Copco w tworzeniu inteligentnych fabryk

Smart Integrated Assembly to nasza koncepcja pomagająca producentom przemysłowym w przekształceniu procesów i budowie inteligentnych fabryk. To także inteligentne narzędzia montażowe z funkcjami wymiany danych przeznaczone do użytku w zakładach i w terenie, w pełni zintegrowane rozwiązania w zakresie linii montażowych (od projektu po produkcję), a także wyjątkowy zestaw usług opartych na danych.

To jedyne w swoim rodzaju całościowe podejście pomaga firmom w stworzeniu przyjaznych dla operatora, ergonomicznych warunków i zapewnieniu wymaganej jakości przy jednoczesnej minimalizacji odpadów, zapotrzebowania na materiały i zużycia energii. Pozwala ono obniżyć koszty i ograniczyć emisję substancji szkodliwych dla środowiska.

Przedstawiamy 5 kroków potrzebnych do zbudowania inteligentnej fabryki z użyciem naszych rozwiązań z gamy Smart Integrated Assembly — od wkręcenia pierwszej śruby po uruchomienie produkcji.

Odmień swoją inteligentną fabrykę

contact icon

Partner z wizją

Atlas Copco jest liderem na rynku produkcji przemysłowej w zakresie opracowywania nowych technologii i dostosowywania ich do konkretnych potrzeb. Jako partner w zakresie integracji zapewniamy klientom kompleksową pomoc w przejściu na produkcję zgodną z założeniami Przemysłu 4.0 i w budowie inteligentnych fabryk opartych w pełni na wymianie danych.

Doskonale znamy procesy produkcyjne i montażowe. Idziemy jednak o krok dalej i scalamy nasze w pełni zintegrowane rozwiązania z maszynami i procesami klientów. Pozwala to wspólnie osiągać cele, także te biznesowe.

Czwarta rewolucja przemysłowa już się zaczęła. Wykorzystajmy tę okazję.