Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Czas na kalibrację?

Zabezpiecz jakość i ogranicz ilość defektów dzięki kalibracji narzędzi i akredytowanej kalibracji zapewniającej jakość
kalibracja elektronarzędzi, testowanie narzędzi, metrologia, test wydajności maszyny

Czas na kalibrację?

Zabezpiecz jakość i ogranicz ilość defektów dzięki kalibracji narzędzi i akredytowanej kalibracji zapewniającej jakość
kalibracja elektronarzędzi, testowanie narzędzi, metrologia, test wydajności maszyny

Czas na kalibrację?

Zabezpiecz jakość i ogranicz ilość defektów dzięki kalibracji narzędzi i akredytowanej kalibracji zapewniającej jakość
kalibracja elektronarzędzi, testowanie narzędzi, metrologia, test wydajności maszyny

Czas na kalibrację?

Zabezpiecz jakość i ogranicz ilość defektów dzięki kalibracji narzędzi i akredytowanej kalibracji zapewniającej jakość
kalibracja elektronarzędzi, testowanie narzędzi, metrologia, test wydajności maszyny

Czas na kalibrację?

Zabezpiecz jakość i ogranicz ilość defektów dzięki kalibracji narzędzi i akredytowanej kalibracji zapewniającej jakość
kalibracja elektronarzędzi, testowanie narzędzi, metrologia, test wydajności maszyny

Czas na kalibrację?

Zabezpiecz jakość i ogranicz ilość defektów dzięki kalibracji narzędzi i akredytowanej kalibracji zapewniającej jakość
kalibracja elektronarzędzi, testowanie narzędzi, metrologia, test wydajności maszyny

Czas na kalibrację?

Zabezpiecz jakość i ogranicz ilość defektów dzięki kalibracji narzędzi i akredytowanej kalibracji zapewniającej jakość
kalibracja elektronarzędzi, testowanie narzędzi, metrologia, test wydajności maszyny
Zamknij
Hero image for the SIA campaign

Smart Integrated Assembly

Witamy w inteligentnej fabryce opartej na danych. Wykorzystaj potencjał cyfryzacji i automatyzacji w procesie montażu
Kontakt
Odkryj możliwości zintegrowanego montażu przyszłości
Skontaktuj się z nami już dziś

 

Czwarta rewolucja przemysłowa, nazywana także Przemysłem 4.0, znacząco zmienia sposób produkcji, doskonalenia i dystrybucji produktów przez firmy. Wykorzystując nowe technologie oparte na danych, producenci wdrażają platformy cyfrowe i rozwiązania w zakresie automatyki. W ten sposób powstają inteligentne fabryki, które są wydajne i przyjazne dla operatorów, a przy tym efektywnie gospodarują materiałami i energią. To ważny krok w drodze do bardziej zrównoważonej produkcji przemysłowej.

 

Witaj w erze Przemysłu 4.0 i inteligentnych fabryk tworzonych z wykorzystaniem rozwiązań Atlas Copco z gamy Smart Integrated Assembly!

 

 

 

Wspólna droga do zrównoważonego rozwoju

Czynniki decydujące o rentowności i spełnianiu oczekiwań klientów.

Smart Integrated Assembly — wyzwania związane z elastycznością

Różne wersje produktu

W nowo powstających fabrykach kluczowym czynnikiem staje się elastyczność — będzie tak również w przyszłości. Potrzeba wytwarzania wielu wariantów produktu na tej samej linii montażowej sprawia, że niezbędna jest możliwość szybkiego przeorganizowania linii pod kątem nowych produktów.

Smart Integrated Assembly — wyzwania związane z automatyzacją

Złożoność systemów

Systemy produkcyjne stają się coraz bardziej złożone, w wyniku czego krytyczne operacje produkcyjne zależą od systemów połączonych w sieć. Znaczenie zarządzania konfiguracją, wersjonowaniem oprogramowania i kontrolą dostępu będzie miało kluczowe znaczenie dla utrzymania kontroli jakości i czasu sprawności produkcji.

Smart Integrated Assembly — wyzwania związane z łańcuchem dostaw

Czynnik ludzki

Zgodność z branżowymi standardami jakości zależy w dużej mierze od operatorów. Nowe technologie rozwijają się w szybkim tempie. Aby można było wykorzystać ich potencjał, systemy muszą być przyjazne dla użytkownika, a ogromną ilość informacji generowanych w procesie montażu trzeba przetwarzać tak, aby operator miał wgląd w najważniejsze z nich.

Smart Integrated Assembly — wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój jest ważny dla klientów, pracowników, partnerów i firmy. Rozwiązaniem jest bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, stosowanie nowych technologii i optymalizacja produkcji. Zrównoważony rozwój w biznesie musi stać się częścią naszego codziennego życia.

Inteligentna fabryka dla każdej branży

Przemysł motoryzacyjny, AGD, elektroniczny, energetyczny, metalowy, lotniczy, kolejowy, rolniczy, stoczniowy.

Niezależnie od wytwarzanych produktów, wdrożenie i korzystanie z technologii Przemysłu 4.0 pozwoli zaoszczędzić koszty i środowisko.

Koncepcja inteligentnej fabryki Atlas Copco

Smart Integrated Assembly to nasza koncepcja pomagająca producentom przemysłowym w przekształceniu procesów i budowie inteligentnych fabryk. To także inteligentne narzędzia montażowe z funkcjami wymiany danych przeznaczone do użytku w zakładach i w terenie, w pełni zintegrowane rozwiązania w zakresie linii montażowych (od projektu po produkcję), a także wyjątkowy zestaw usług opartych na danych.

To jedyne w swoim rodzaju całościowe podejście pomaga firmom w stworzeniu przyjaznych dla operatora, ergonomicznych warunków i zapewnieniu wymaganej jakości przy jednoczesnej minimalizacji odpadów, zapotrzebowania na materiały i zużycia energii. Pozwala ono obniżyć koszty i ograniczyć emisję substancji szkodliwych dla środowiska.

Od prawidłowego dokręcenia połączenia do inteligentnego montażu, który jest w pełni zintegrowany ze wszystkimi systemami, platformami i zasobami. Oto pięć kroków, aby zrobić to z naszą pomocą.

Odmień swoją inteligentną fabrykę

contact icon

Niezawodny partner z wizją

Atlas Copco jest liderem na rynku produkcji przemysłowej i rozwoju nowych technologii. Jako profesjonalny partner oferujemy firmom kompleksową ścieżkę transformacji do Przemysłu 4.0, do w pełni połączonych inteligentnych fabryk.

Nasze inteligentne rozwiązania są ściśle powiązane z procesami naszych klientów. Współpracujemy nad wspólnymi celami technicznymi i biznesowymi.

Zastosujmy Przemysł 4.0 w praktyce