Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Czas na kalibrację?

Zabezpiecz jakość i ogranicz ilość defektów dzięki kalibracji narzędzi i akredytowanej kalibracji zapewniającej jakość
kalibracja elektronarzędzi, testowanie narzędzi, metrologia, test wydajności maszyny

Czas na kalibrację?

Zabezpiecz jakość i ogranicz ilość defektów dzięki kalibracji narzędzi i akredytowanej kalibracji zapewniającej jakość
kalibracja elektronarzędzi, testowanie narzędzi, metrologia, test wydajności maszyny

Czas na kalibrację?

Zabezpiecz jakość i ogranicz ilość defektów dzięki kalibracji narzędzi i akredytowanej kalibracji zapewniającej jakość
kalibracja elektronarzędzi, testowanie narzędzi, metrologia, test wydajności maszyny

Czas na kalibrację?

Zabezpiecz jakość i ogranicz ilość defektów dzięki kalibracji narzędzi i akredytowanej kalibracji zapewniającej jakość
kalibracja elektronarzędzi, testowanie narzędzi, metrologia, test wydajności maszyny

Czas na kalibrację?

Zabezpiecz jakość i ogranicz ilość defektów dzięki kalibracji narzędzi i akredytowanej kalibracji zapewniającej jakość
kalibracja elektronarzędzi, testowanie narzędzi, metrologia, test wydajności maszyny

Czas na kalibrację?

Zabezpiecz jakość i ogranicz ilość defektów dzięki kalibracji narzędzi i akredytowanej kalibracji zapewniającej jakość
kalibracja elektronarzędzi, testowanie narzędzi, metrologia, test wydajności maszyny

Czas na kalibrację?

Zabezpiecz jakość i ogranicz ilość defektów dzięki kalibracji narzędzi i akredytowanej kalibracji zapewniającej jakość
kalibracja elektronarzędzi, testowanie narzędzi, metrologia, test wydajności maszyny
Zamknij

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój ma istotne znaczenie w produkcji przemysłowej. Oznacza korzyści dla klientów, pracowników i naszej planety, jak również wyższe dochody.

Przemysł, także wytwórczy, odpowiada za mniej więcej jedną piątą światowej emisji gazów cieplarnianych. Co więcej, zużywa około połowy globalnych zasobów energetycznych. W związku z tym przedsiębiorstwa produkcyjne muszą niezwłocznie zwiększyć efektywność wykorzystania ograniczonych zasobów naszej planety i wprowadzić procesy w większym stopniu zgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju, jednocześnie minimalizując swój negatywny wpływ na środowisko, tzw. ślad węglowy.

Innowacje i postęp techniczny to klucz do opracowania długoterminowych rozwiązań tak w zakresie wyzwań ekologicznych, jak i gospodarczych. Nowe realia oznaczają, że firmy muszą zmienić sposób, w jaki postrzegają kwestie tworzenia i przechwytywania wartości. Aby proces produkcyjny był rentowny i zrównoważony, potrzeba ciągłego, kompleksowego wglądu i inteligentnych rozwiązań. Pozwoli to lepiej wykorzystywać określone zasoby, zwiększyć sprawność energetyczną oraz zmniejszyć ilość odpadów generowanych podczas realizacji procesów i powiązaną emisję CO2. I oczywiście osiągnąć ten cel przy zachowaniu opłacalności.

Firma Atlas Copco realizuje cele oparte na wiedzy naukowej. W ten sposób chce zapewnić wzrost gospodarczy bez degradacji środowiska, podnieść wydajność i zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów, co przełoży się na bardziej zrównoważone procesy produkcyjne. Krótko mówiąc, pomaga sobie i klientom osiągać lepsze wyniki przy mniejszym zużyciu zasobów.

Zrównoważony rozwój ma obecnie kluczowe znaczenie w produkcji przemysłowej. Dzielimy się spostrzeżeniami, doświadczeniem i wiedzą, aby pomóc Ci w zapewnieniu jeszcze większej zgodności procesów produkcyjnych z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Zalecany
Zapoznaj się z innymi materiałami
Nadchodzące wydarzenia
Poprzednie wydarzenia