Atlas Copco Polska - Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Nasze rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Power Technique
Rozwiązania
Produkty
Power Technique
Systemy magazynowania energii
Specialty Rental Solutions
Rozwiązania
Sprężarki
Rozwiązania
Produkty
Sprężarki
Produkty i rozwiązania
Rozwiązania
Pompy próżniowe z uszczelnieniem olejowym
Wiertarki
Produkty i rozwiązania
Flota wynajmu
Produkty i rozwiązania
Systemy magazynowania energii
Przewoźne sprężarki powietrza
Produkty i rozwiązania
Electric Variable Compressors
Large High Pressure Diesel Compressors
Large Low Pressure Diesel Compressors
Small Towable Compressors
Small Vehicle Mounted Compressors

Wydajność

Jeden z najważniejszych wskaźników używanych do oceny sukcesu w branży produkcji i montażu.

Wydajność jest miarą efektywności ekonomicznej. Ocenia się ją, porównując liczbę wyprodukowanych towarów i usług z ilością zasobów wykorzystanych podczas produkcji. Jest to zatem stosunek wyników produkcji do nakładów i zasobów, pozwalający ocenić efektywności produkcji.

Dlaczego jednak wydajność jest tak istotna w przypadku produkcji przemysłowej? Ponieważ w warunkach rynku konkurencyjnego, w których nieustannie zmienia się popyt konsumpcyjny, zdolność do osiągania lepszych wyników przy mniejszym zużyciu zasobów stanowi — i będzie nadal stanowić — czynnik stymulujący szeroko rozumiany rozwój w sektorach produkcji i montażu. Wydajność można zwiększyć na przykład poprzez wdrożenie nowych technologii i metod produkcji skracających procesy, a także poprzez bardziej efektywne wykorzystanie określonych zasobów.

Dzięki naszej kompleksowej i wiodącej w branży ofercie w zakresie opracowywania narzędzi i rozwiązań, ergonomii, łączności bezprzewodowej, elektryfikacji i zrównoważonego rozwoju Atlas Copco jest partnerem z wyboru, który zwiększa produktywność na wszystkich poziomach.

Produktywność jest kluczowym czynnikiem we współczesnej produkcji przemysłowej. Pozwól nam podzielić się naszymi spostrzeżeniami, doświadczeniami i wiedzą, aby pomóc Ci poprawić efektywność procesów produkcyjnych. Lub innymi słowy, aby zmaksymalizować wydajność i zminimalizować wkład.