Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Wyświetl wszystkie branże

Nasze branże

Czas na kalibrację?

Zabezpiecz jakość i ogranicz ilość defektów dzięki kalibracji narzędzi i akredytowanej kalibracji zapewniającej jakość
kalibracja elektronarzędzi, testowanie narzędzi, metrologia, test wydajności maszyny

Czas na kalibrację?

Zabezpiecz jakość i ogranicz ilość defektów dzięki kalibracji narzędzi i akredytowanej kalibracji zapewniającej jakość
kalibracja elektronarzędzi, testowanie narzędzi, metrologia, test wydajności maszyny

Czas na kalibrację?

Zabezpiecz jakość i ogranicz ilość defektów dzięki kalibracji narzędzi i akredytowanej kalibracji zapewniającej jakość
kalibracja elektronarzędzi, testowanie narzędzi, metrologia, test wydajności maszyny
Zamknij
Appliance Banner

Artykuły gospodarstwa domowego

Dom, słodki dom powstaje już w fabryce.

W nowoczesnych domach jesteśmy ze wszystkich stron otoczeni przez urządzenia.

Zanim jednak staną one w naszych kuchniach i łazienkach, ich producenci muszą rozwiązać szereg wyzwań związanych z rynkiem i produkcją. Sytuację dodatkowo komplikuje duża konkurencja we wszystkich segmentach rynku, niskie marże, nieprzewidywalne wymagania konsumentów i rosnące wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 

 

W sektorze produkcji urządzeń przetrwają tylko najlepsi

Świat zmienia się coraz szybciej. Większa konkurencja w połączeniu z nieprzewidywalnymi reakcjami klientów, krótszymi cyklami życia produktów i niepewnymi warunkami na rynku światowym (wpływającymi na popyt i łańcuch dostaw) sprawia, że trudniej jest przewidzieć, co i kiedy produkować. Ponadto rządy i rynek wymagają realizacji procesów produkcyjnych w sposób bardziej przyjazny dla środowiska.

Wydajność, elastyczność i zrównoważony rozwój. Wszystko w jednym. W sektorze produkcji urządzeń najnowszym trendem jest dziś inteligentna fabryka!

Inteligentniejsza produkcja w inteligentnych fabrykach

Inteligentna fabryka zgodna z założeniami Przemysłu 4.0 to cyfrowy i wysoce zautomatyzowany zakład produkcyjny, który wykorzystuje działające w środowisku sieciowym urządzenia, maszyny i systemy produkcyjne do ciągłego gromadzenia i udostępniania danych. Dane te można następnie przeznaczyć do usprawnienia procesów, a także do aktywnego rozwiązywania wszelkich problemów, które mogą wystąpić na linii produkcyjnej.

 

SIA Article Automation

Automatyzacja

Automatyzacja produkcji przemysłowej stanowi przyszłościową odpowiedź na coraz bardziej precyzyjnie formułowane wymagania wobec zakładów i maszyn. Umożliwia najwyższy poziom kontroli linii montażowej, skracając ścieżki produkcyjne i zwiększając wydajność. To zalety, które umożliwiają wdrożenie bardziej skalowalnych, elastycznych i odpornych na błędy procesów produkcyjnych, zwiększających wydajność i produktywność oraz skracających czas dostosowywania się do zmian w asortymencie produktów. A wszystko to można osiągnąć przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych i zwiększeniu zwrotu z inwestycji.

Icons Smart Integrated Assembly

Elastyczność

Zintegrowany sterownik umożliwia zarządzanie elektronarzędziami i ich łatwe konfigurowane pod kątem wymagań systemu produkcyjnego. Upraszcza to wprowadzanie poprawek na liniach produkcyjnych o zmiennym zakresie produkcji i dużej zmienności produktów. Ponadto gromadzenie i dokumentowanie danych na całej długości linii montażowej pozwala lepiej monitorować, analizować i nieustannie ulepszać procesy. To zalety, których suma zwiększa Twoją zdolność do szybszego i bardziej efektywnego dostosowywania linii produkcyjnej do wewnętrznych lub zewnętrznych zmian i wymagań.

Icons Smart Integrated Assembly

Zrównoważony rozwój

Dzięki lepszemu sterowaniu procesem montażu na poszczególnych stanowiskach przejście na bardziej inteligentne narzędzia i rozwiązania zmniejsza liczbę poprawek i przypadków wycofywania produktów z rynku. Oznacza to bardziej efektywne zużycie materiałów i energii oraz ograniczenie do minimum ilości niepotrzebnych odpadów. To zalety, które pomagają zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Kolejną korzyścią jest ulepszona identyfikowalność, która zapewnia większą przewidywalność prac konserwacyjnych, a przez to jeszcze bardziej ogranicza ilość odpadów. Zrównoważony rozwój to decydująca przewaga konkurencyjna, która ma znaczenie dla klientów i rentowności każdego producenta urządzeń.

Strategia firmy Atlas Copco na rzecz inteligentniejszej produkcji

Smart Integrated Assembly to nasza pięcioetapowa koncepcja dla producentów przemysłowych, którzy chcą przekształcić i wdrożyć inteligentne fabryki. Obejmuje ona nasz ekosystem narzędzi, sprzętu, oprogramowania i usług, zapewniając niezrównaną wartość konkurencyjną na każdym etapie cyklu produkcyjnego produktów klientów. W rezultacie uzyskuje się bardziej wydajne, elastyczne, adaptacyjne i bezpieczne procesy produkcyjne, które umożliwiają skrócenie czasu przestojów, lepsze wykorzystanie materiałów i energii oraz znaczne ograniczenie ilości odpadów.

 

Wielu producentów urządzeń staje przed szeregiem wyzwań, ale my mamy rozwiązania, które pomogą Ci zwiększyć przewagę nad konkurencją.

 

 

Dowiedz się więcej i daj się zainspirować!

Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, a resztę pozostawiamy wyobraźni.

Washroom-01

Zrównoważona produkcja sprzętu AGD zaspokaja potrzeby klientów i oczekiwania w zakresie wyników finansowych.

19 września, 2023

Zrównoważone procesy pozwalają oszczędzać zasoby i pomagają producentom sprzętu AGD w zmniejszeniu ich negatywnego wpływu na środowisko przy jednoczesnym zwiększeniu rentowności. Zarówno klienci, jak i poszczególne państwa wymagają od producentów sprzętu AGD stosowania bardziej zrównoważonych procesów, dlatego obszar ten szybko staje się kluczowy dla przetrwania na wysoce konkurencyjnym rynku.

Pomożemy Ci wykorzystać potencjał Przemysłu 4.0 i inteligentnych fabryk

explainer icon