Atlas Copco Polska - Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Nasze rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Power Technique
Rozwiązania
Produkty
Power Technique
Systemy magazynowania energii
Specialty Rental Solutions
Rozwiązania
Sprężarki
Rozwiązania
Produkty
Sprężarki
Produkty i rozwiązania
Rozwiązania
Pompy próżniowe z uszczelnieniem olejowym
Wiertarki
Produkty i rozwiązania
Flota wynajmu
Produkty i rozwiązania
Systemy magazynowania energii
Przewoźne sprężarki powietrza
Produkty i rozwiązania
Electric Variable Compressors
Large High Pressure Diesel Compressors
Large Low Pressure Diesel Compressors
Small Towable Compressors
Small Vehicle Mounted Compressors

Inteligentna fabryka

Bardziej oszczędne i efektywne procesy produkcyjne dzięki automatyzacji i cyfryzacji. Z myślą o Przemyśle 4.0.

Przemysł 4.0, czyli czwarta rewolucja przemysłowa, znacząco zmienia sposób wytwarzania, doskonalenia i dystrybuowania produktów. Wprowadzając nowe technologie, analizę danych, sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe w swoich zakładach produkcyjnych, producenci tworzą inteligentne fabryki zgodne z założeniami czwartej rewolucji przemysłowej. Oznacza to ogromne możliwości dla przedsiębiorstw, pozwalając znacząco podnieść efektywność operacyjną i zdecydowanie szybciej reagować na potrzeby klientów.

Dzięki inteligentnym fabrykom procesy produkcyjne stają się bardziej ekologiczne i wydajniejsze, maleje zapotrzebowanie na zasoby, zmniejsza się ilość odpadów, wydłuża się okres eksploatacji maszyn, a personel pracuje w lepszych warunkach. Tak więc inteligentne fabryki znacząco ułatwiają rozwój społeczeństwa niskoemisyjnego — innymi słowy, pomagają w walce ze zmianami klimatu.

Firma Atlas Copco jest strategicznym partnerem zapewniającym kompleksową pomoc w przejściu na produkcję zgodną z założeniami Przemysłu 4.0 i budowie inteligentnych fabryk opartych w pełni na wymianie danych.

Koncepcje inteligentnej fabryki i Przemysłu 4.0 to najlepsza odpowiedź na wyzwania w dzisiejszej produkcji przemysłowej. Dzielimy się spostrzeżeniami, doświadczeniem i wiedzą, aby pomóc Ci w modernizacji procesów produkcyjnych.