Nasze rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Ciężkie wyposażenie i sprzęt
Obsługiwane branże
Przemysł elektroniczny
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Usługi
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Usługi
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Akcesoria pneumatyczne
Narzędzia i rozwiązania montażowe
Produkty
Narzędzia i rozwiązania montażowe
Narzędzia i rozwiązania montażowe
Narzędzia obróbcze
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Produkty
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Power Equipment
Rozwiązania
Produkty
Power Equipment
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Produkty
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Atlas Copco Rental
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Atlas Copco Rental
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Sprężarki
Rozwiązania
Produkty
Sprężarki
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Produkty
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Process gas and air equipment
Obsługa i części
Sprężarki
Części do sprężarek powietrza
Zmaksymalizuj efektywność
Obsługa i części
Zmaksymalizuj efektywność
Zmaksymalizuj efektywność
Sprężarki
Produkty i rozwiązania
Rozwiązania
Sprężarki powietrza
Produkty i rozwiązania
Bezolejowe sprężarki powietrza
Sprężarki powietrza
Bezolejowe sprężarki powietrza
Bezolejowe sprężarki powietrza
Bezolejowe sprężarki powietrza
Bezolejowe sprężarki powietrza
Sprężarka powietrza ze smarowaniem olejowym
Sprężarki powietrza
Sprężarka powietrza ze smarowaniem olejowym
Sprężarka powietrza ze smarowaniem olejowym
Sprężarka powietrza ze smarowaniem olejowym
Sprężarka powietrza ze smarowaniem olejowym
Osuszacze powietrza
Produkty i rozwiązania
Adsorpcyjne osuszacze powietrza
Osuszacze powietrza
Adsorpcyjne osuszacze powietrza
Adsorpcyjne osuszacze powietrza
Sprężarki do zastosowań morskich
Zastosowania
Produkty i rozwiązania
Serwisowanie pomp próżniowych
Produkty i rozwiązania
Serwisowanie pomp próżniowych
Serwisowanie pomp próżniowych
Narzędzia i rozwiązania montażowe
Produkty i rozwiązania
Narzędzia i rozwiązania montażowe
Narzędzia i rozwiązania montażowe
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Produkty i rozwiązania
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Narzędzia obróbcze
Produkty i rozwiązania
Narzędzia obróbcze
Narzędzia obróbcze
Narzędzia obróbcze
Narzędzia obróbcze
Usługi
Produkty i rozwiązania
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Usługi
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Produkty i rozwiązania
Agregaty hydrauliczne
Młotki
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Maszty oświetleniowe
Produkty i rozwiązania
Elektryczne maszty oświetleniowe
Maszty oświetleniowe z silnikiem diesla
Przewoźne sprężarki powietrza
Produkty i rozwiązania
Duże, mobilne sprężarki powietrza
Przewoźne sprężarki powietrza
Duże, mobilne sprężarki powietrza
Duże, mobilne sprężarki powietrza
Kompaktowe i łatwe w transporcie uniwersalne sprężarki do holowania z serii Wszechstronnej
Przewoźne sprężarki powietrza
Kompaktowe i łatwe w transporcie uniwersalne sprężarki do holowania z serii Wszechstronnej
Produkty i rozwiązania
Obsługiwane branże
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Produkty i rozwiązania
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?

Wydajność łopatkowego silnika pneumatycznego

Najważniejsze informacje na temat wydajności łopatkowego silnika pneumatycznego

Silniki pneumatyczne — wydajność

Silnik może pracować w pełnym zakresie obrotów

Wydajność silnika pneumatycznego zależy od ciśnienia na wlocie. Przy stałym ciśnieniu na wlocie silniki pneumatyczne wykazują liniową zależność mocy wyjściowej od momentu obrotowego / prędkości obrotowej. Jednak poprzez regulację dopływu powietrza z wykorzystaniem techniki dławienia lub regulacji ciśnienia moc wyjściową silnika można łatwo modyfikować. Jedną z właściwości silników pneumatycznych jest możliwość działania w pełnym zakresie obrotów, od prędkości swobodnej aż do zatrzymania, bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu na silnik. Prędkość swobodna* lub prędkość biegu jałowego jest definiowana jako prędkość robocza bez obciążenia wału zdawczego.

* Prędkość swobodna = prędkość, przy której wał zdawczy obraca się bez obciążenia.

Krzywa mocy

Ilustracja z wyjaśnieniem momentu obrotowego

Moment obrotowy to inaczej siła (F) zmierzona w osi obrotu i pomnożona przez długość (l) ramienia przyłożenia siły.

Moc wytwarzana przez silnik pneumatyczny to inaczej iloczyn momentu obrotowego i prędkości obrotowej. Silniki pneumatyczne wykazują charakterystykę mocy, w której punkt mocy maksymalnej występuje przy około 50% wartości prędkości swobodnej.

Moment obrotowy wytwarzany w tym punkcie jest często określany jako „moment obrotowy przy maksymalnej mocy wyjściowej”.
Silniki pneumatyczne — krzywa mocy

Krzywa charakterystyki silnika pneumatycznego pracującego przy stałym ciśnieniu powietrza

Wzór na moc wyjściową:
P = (π × M × n) / 30
M = (30 × P) / (π × n)
n = (30 × P) / (π × M)
P = moc [kW]
M = moment obrotowy [Nm]
n = prędkość obrotowa [obr./min]

Punkt pracy

Punkt pracy silników pneumatycznych

Przy doborze silnika pneumatycznego do danego zastosowania w pierwszej kolejności należy określić „punkt pracy”. Jest to połączenie żądanej prędkości roboczej silnika oraz momentu obrotowego wymaganego w tym punkcie.


Uwaga: punktem pracy nazywany jest punkt na krzywej zależności momentu obrotowego od prędkości obrotowej, w którym silnik faktycznie pracuje.


 


Zapotrzebowanie na powietrze

Zużycie powietrza przez silnik pneumatyczny wzrasta wraz z jego prędkością obrotową, w związku z czym osiąga wartość szczytową przy prędkości swobodnej. Nawet po zatrzymaniu (przy jednoczesnym podawaniu powietrza o pełnej wartości ciśnienia) silnik w dalszym ciągu zużywa powietrze. Zużycie to zależy od nieszczelności wewnętrznych elementów silnika.
Uwaga: zużycie powietrza jest mierzone w l/s. Nie jest to jednak rzeczywista objętość sprężonego powietrza znajdującego się w silniku, lecz wartość przedstawiająca objętość powietrza w przypadku rozprężenia do ciśnienia atmosferycznego. To standardowa metoda pomiaru wykorzystywana dla wszystkich urządzeń pneumatycznych.

Moment rozruchowy

charakterystyka momentu rozruchowego

Podczas rozruchu moment obrotowy zmienia się w zależności od położenia łopatek.

Wszystkie łopatkowe silniki pneumatyczne wytwarzają zmienny moment rozruchowy. Charakterystyka ta jest zależna od położenia łopatek w silniku. Najniższą wartość momentu rozruchowego, określaną jako minimalny moment rozruchowy, można uznać za deklarowaną wartość momentu obrotowego podczas rozruchu silnika. Zmienność momentu rozruchowego zależy od typu silnika i wymaga sprawdzania osobno dla każdego przypadku. Warto jednak pamiętać, że jest ona większa w przypadku silników dwukierunkowych niż w przypadku silników jednokierunkowych, co oznacza, że minimalny moment rozruchowy w silnikach dwukierunkowych jest niższy.


Uwaga: moment rozruchowy to moment wytwarzany przez silnik z zablokowanym wałem, do którego doprowadzane jest powietrze o pełnej wartości ciśnienia.

Moment obrotowy zatrzymania

Moment obrotowy zatrzymania to moment, który silnik wytwarza bezpośrednio po zatrzymaniu, po wyhamowaniu go z prędkości roboczej. Moment obrotowy zatrzymania nie jest podawany w tabelach z danymi. Można go jednak łatwo oszacować, mnożąc razy dwa moment obrotowy przy mocy maksymalnej. Na przykład moment obrotowy, który przy mocy maksymalnej wynosi 10 Nm, odpowiada momentowi zatrzymania o wartości ok. 20 Nm.


  • Moment obrotowy zatrzymania to moment wytwarzany po zatrzymaniu silnika. 
  • Moment obrotowy zatrzymania silnika zmienia się w zależności od tego, jak szybko nastąpi wyhamowanie silnika do jego całkowitego zatrzymania. Szybkie wyhamowanie skutkuje wyższym momentem obrotowym zatrzymania niż wyhamowanie powolne. Wynika to z faktu, że masa (moment bezwładności) wirnika powoduje wzrost momentu obrotowego.