Nasze rozwiązania
Atlas Copco Rental
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Atlas Copco Rental
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Obsługiwane branże
Przemysł elektroniczny
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Akcesoria pneumatyczne
Narzędzia obróbcze
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Produkty
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Silniki pneumatyczne
Usługi
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Usługi
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Power Equipment
Rozwiązania
Produkty
Power Equipment
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Produkty
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Sprężarki
Rozwiązania
Produkty
Sprężarki
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Produkty
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Process gas and air equipment
Obsługa i części
Sprężarki
Części do sprężarek powietrza
Obsługa i części
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Zmaksymalizuj efektywność
Obsługa i części
Zmaksymalizuj efektywność
Zmaksymalizuj efektywność
Sprężarki

Konkurs na Facebooku #WygrajKoszulkeGTG

Nasze szlifierki GTG zawsze postrzegaliśmy jako przykład prawdziwej sztuki inżynierskiej, wyjątkowe szlifierki, które zwiększają produktywność i poprawiają ergonomię operatora. Sztukę tę przenieśliśmy również do motywów na koszulkach, które możesz teraz wygrać w naszym konkursie. W naszym konkursie wygrywa każdy uczestnik.

Atlas Copco szlifierka GTG z artystycznym akcentem
Przysyłajcie swoje zdjęcia ze szlifierką GTG lub inną szlifierką firmy Atlas Copco (zwaną dalej „szlifierką“) wraz z komentarzem, dlaczego lubicie daną szlifierkę. Pierwszych 7 uczestników otrzyma koszulkę z motywem szlifierki, na pozostałych czeka drobny upominek. Zdjęcia należy zamieścić w komentarzu pod wpisem na temat konkursu na Facebooku Atlas Copco Polska lub przesłać e-mailem na adres social.media@cz.atlascopco.com. Nagrody wyślemy pocztą. Konkurs trwa od 22. 5. do 8. 6. 2018.

Regulamin konkursu

Konkurs trwa od 22. 5. do 8. 6. 2018 i jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jego organizatorem jest firma Atlas Copco s.r.o., z siedzibą przy ulicy Průmyslová 1428/10, 102 00 Praha-Hostivař, nr identyfikacyjny: 49614932, zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Pradze, dział C, numer wpisu 21114 (zwana dalej organizatorem).

Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej uczestnikiem) jest każdy, kto na profilu Facebooku Atlas Copco Polska zamieści swoje zdjęcie ze szlifierką pod wpisem na temat konkursu. Zdjęcia konkursowe można również wysyłać e-mailem na adres social.media@cz.atlascopco.com. Przesyłając zdjęcie wyrażasz zgodę na jej opublikowanie na profilu Atlas Copco Polska na Facebooku.

Na zdjęciu musi być wyraźnie widoczny uczestnik i szlifierka, zdjęcie należy opatrzyć hashtagiem #WygrajKoszulkeGTG i komentarzem, dlaczego lubisz daną szlifierkę. Każdy uczestnik może dodać na naszym profilu na Facebooku lub wysłać e-mailem tylko jedno zdjęcie konkursowe. Nie może ono oczywiście mieć niedozwolonych lub niemoralnych treści (nie może mieć pornograficznego charakteru, naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, propagować działalności przestępczej, ideologii niezgodnych z prawem oraz nienawiści na tle rasowym lub religijnym).

Uczestnik zobowiązuje się ponadto przekazać organizatorowi dane niezbędne do jego identyfikacji (imię, nazwisko, adres, numer telefonu i e-mail). Dane te muszą być aktualne i prawdziwe, jeżeli tak nie jest, organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z konkursu. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora przekazanych danych osobowych przez cały czas trwania konkursu oraz przez dwa lata po zakończeniu konkursu w celu należytego zabezpieczenia jego przebiegu. Zgodnie z § 12 i 21 ustawy nr 101/2000 Sb., o ochronie danych osobowych, uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udzielenie tych danych jest dobrowolne, że może w każdej chwili odwołać swoją zgodę (social.media@cz.atlascopco.com), że ma prawo do poprawiania danych, ich zablokowania i usunięcia.

Pierwszych 7 uczestników, którzy spełnią warunki konkursu, otrzymuje główną nagrodę w postaci koszulki z motywem szlifierki GTG. Uczestnicy, którzy wezmą udział w konkursie, ale nie będą wśród pierwszych 7, otrzymują automatycznie wybrany przez nas drobny upominek. Nagrodę przyznaje organizator i przesyła ją uczestnikom pocztą. Zwycięzca nie ma obowiązku przyjęcia nagrody i nie może jej też egzekwować na drodze sądowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania konkursu, anulowania go lub zmiany jego reguł. W takim przypadku nie powstaje prawo do odszkodowania. W przypadkach spornych podejmuje według własnego uznania decyzje, które stają się obowiązujące. Za treść przesłanych zdjęć nie ponosi żadnej odpowiedzialności, nie odpowiada również za ewentualne szkody, powstałe w wyniku nieumyślnej lub nieplanowanej awarii systemu.

Facebook nie jest organizatorem konkursu, nie ponosi więc odpowiedzialności za zgodność regulaminu z przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskiej oraz nie ma żadnych zobowiązań wobec uczestników konkursu. Biorąc udział w konkursie, uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania jego regulaminu. W przypadku jego nieprzestrzegania, organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z konkursu i usunięcia zdjęcia ze swojego profilu. Organizator jest do tego w pełni kompetentny. Z chwilą wykluczenia z konkursu uczestnik traci prawo do ewentualnej wygranej, organizator nie ma przy tym obowiązku powtórzyć konkursu w takim przypadku.

Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania Polska