Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Priemyselné náradie a riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory

Ako šiel čas s Atlas Copco: Nové obchodné horizonty

Oddanosť udržateľnej produktivite, tak znie heslo, ktorým sa v Atlas Copco riadime. A čo viac môže byť dôkazom našej oddanosti než to, že tento rok oslavujeme 145 rokov od založenia?

Za tú dobu sa samozrejme mnohé zmenilo, ale oddanosť zostáva. Oddanosť našim zamestnancom i našim zákazníkom. Pripomeňme si zásadné míľniky našej spoločnosti v niekoľkodielnom seriáli. V prvnej časti sme zhrnuli, ako to všetko začalo, v druhej sme sledovali prvé kroky k orientácii na zákazníkov. V tretej časti sme sa stali svedkami prerodu spoločnosti z rýdzo technologickej firmy na spoločnosť orientujúcu sa na trh, štvrtý diel predstavil kúzlo takzvanej Švédskej metódy. Piata časť popísala okamihy, kedy táto metóda vstúpila na svetový trh, dnešný diel bude sledovať obdobie, ktoré vyvrcholí vznikom troch spoločností zastrešených silnou materskou organizácií.

Ako Švédska metóda zostarla

Medzinárodný úspech Atlas Copco bol založený výhradne na Švédskej metóde. Tá sa ďalej rozširovala do miest, v ktorých mohli byť zahájené ťažobné operácie, po celom svete.

Za zmieneným úspechom stál Walter Wehtje. Do doby, než v roku 1957 zo spoločnosti odišiel, mal pod sebou 50 výkonných, priamo jemu podriadených pracovníkov. Viac než polovica z nich bola zodpovedná za zahraničný obchod, zbytok za technologický rozvoj a produkciu.

Po odchode Wehtjeho však sila metódy začala slabnúť. Ťažobný priemysel sa dostal do úpadku, bol citlivý na ekonomické fluktuácie a to všetko ovplyvnilo i fungovanie firmy Atlas Copco.

Druhý dych pre technológiu

V tej chvíli Marcus Wallenberg učinil znovu veľmi neortodoxnú manažérsku voľbu. Wehtjeho nástupcom vymenoval Kurta-Allana Belfrageho, polyglota a skúseného diplomata. Ukázalo sa to ako šťastná voľba. Belfrage sa stal prvotriednym koordinátorom schopným kočírovať najrôznejšie procesy v medzinárodnej spoločnosti.
Jedným z jeho prvých krokov bolo zahájenie reštrukturalizácie a reformácie technického oddelenia. Belfrage tým chcel zvýšiť vzájomnú nezávislosť jednotlivých oddelení. Za týmto účelom prijal dvoch riaditeľov oddelení. Prvý z nich, na trh orientovaný Erik Johnsson, dostal na starosti obchod. Druhý mal byť zodpovedný za všetky technické záležitosti vrátane výroby. Belfrage sám nemal žiadne technické vzdelanie, napriek tomu ho rozvoj technológií a koordinácie výroby zaujali. Kdežto Wehtjeho vedenie zamerané na obchod viedlo k stagnácii na poli technológie. Vo výrobe sa používali zastarané metódy a Atlas Copco ako celok, pokiaľ išlo o produkty, už dávno nebolo ďaleko pred ostatnými.

A keďže Belfrage nemohol nájsť riaditeľa pre oddelenie technológie v radoch firmy, musel hľadať inde. A tak sa týmto vedúcim pracovným stal Sture Ekefalk, generálny riaditeľ švédskej energetickej spoločnosti Vattenfall.

Rozvoj vývoja produktov

Atlas Copco jako průkopník v ergonomii
Nové vedenie takmer okamžite začalo intenzívny výskum a rozvoj. Výrobné zariadenia sa dočkali modernizácie, v mnohých oblastiach sa začal vývoj. Kompresory boli výrazne vylepšované, ťažobné a stavebné procesy boli postupne mechanizované. Svojho času úspešná Švédska metóda už bola zastaraná, do popredia medzi produktmi sa novo dostali ťažké vysoko mechanizované vrtáky.

Bola tiež vyvinutá rada ručných nástrojov pre spracovateľský priemysel. Tím vývojárov sa však sústredil predovšetkým na rozvíjajúci sa automobilový priemysel, kde sa začali využívať najrôznejšie pneumatické nástroje a systémy. Dôležitým okamihom bolo tiež prizvanie lekárov do procesu dizajnovania výrobkov. Vďaka týmto konzultáciám začali v Atlas Copco vznikať nástroje kladúce dôraz na ergonómiu. Tieto nástroje sa potom samozrejme stretli s úspechom u zákazníkov.

Nová organizácia, tri výrobné spoločnosti

Výskumy a vývoj začali skrátka žať sladké plody. Na konci 60. rokov bola firma Atlas Copco celkom inou organizáciou. Pomohla tomu významná reštrukturalizácia v roku 1968. Vtedy sa spoločnosť rozdelila na tri výrobné pobočky – ťažba a konštrukcia, vzduchová technika a nakoniec nástroje – všetky zastrešené spoločnou obchodnou spoločnosťou.

A to bola tá chvíľa, kedy si riaditeľ Belfrage povedal, že dokázal všetko, čo mohol a chystal sa z organizácie odísť. Aj napriek naliehaniu Marcusa Wallenberga odišiel v roku 1970 do dôchodku. Wallenbergovi ale ešte splnil sľub a zvolil si svojho nástupcu. Vybral si vo vlastných radách – Erika Johnssona.

Pod jeho vedením došlo k významným investičným krokom a spoločnosť Atlas Copco začala byť vnímaná ako firma charakterizovaná vysoko kompetentnými zamestnancami, špičkovými službami a dôrazom na kvalitné vzťahy so zákazníkmi. Johnssona následne vo funkcii vystriedal syn Marcusa Wallenberga - Peter.

Historical Slovakia